Kaupunginhallitus istui maanantaina 6,5 tuntia — Lue tästä kuumimmat uutiset

Yllättäen kaupunginhallitus ei niellyt purematta sivistyslautakunnan aikaisemmin samana päivänä tekemää ratkaisua, jonka mukaan keskikaupungin alaluokkien tilaratkaisuja koskevat laskelmat palautettiin uudelleen valmisteluun.

Marita Waenerberg

Normaalikoulu ja opettajankoulutus jatkavat vielä vuoden Seminaarinmäellä.
Normaalikoulu ja opettajankoulutus jatkavat vielä vuoden Seminaarinmäellä.

Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous maanantaina kesti 6,5 tuntia.

Kokouksen kuumin kysymys oli se, miten normaalikoulun oppilaat sijoittuvat kaupungin kouluverkkoon, kun normaalikoulu syksyllä 2018 loppuu. Yllättäen kaupunginhallitus ei niellyt purematta sivistyslautakunnan aikaisemmin samana päivänä tekemää ratkaisua, jonka mukaan alaluokkien 1.—6. tilaratkaisuja koskevat laskelmat palautettiin uudelleen valmisteluun. Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä tänään tiistaina.

Sivistyslautakunnan päätös tarkoittaisi, että kaupunginvaltuusto ei voisi päättää keskikaupungin alaluokkien tilaratkaisusta vielä ensi maanantaina. Jos kaupunginhallitus tekee valtuustolle esityksensä tänään, valtuusto voi päättää asian ensi viikolla.

Normaalikoulua korvaavaa koulua käsiteltäessä kaupunginhallituksessa puhetta johti maanantaina varapuheenjohtaja Teemu Hirvonen (sd.). Hän kertoo, että kaupunginhallituksessa selvästi oli halua ratkaista asia suuntaan tai toiseen. Vaihtoehtoina ovat ainakin 1.—9. luokkien sijoittaminen Talvisaloon sekä 1.—6. luokkien sijoittaminen OKL:n päärakennukseen. Talvisaloon tarvittaisiin suurelementeistä rakennettu laajennus, jonka kaupunki vuokraisi. OKL on kaupungin omistuksessa.

— Jossain muodossa normaalikoulun toiminnan pitää muuttua ensi vuoden elokuun alussa. Siihen ei ole kamalan pitkä aika, Hirvonen sanoo.

Kaupunginhallituksen kokouksessa normaalikoululaisten tulevaisuutta mietittäessä itsensä jääväsivät kaupunginhallituksen puheenjohtaja Hanna Kosonen (kesk.), Sanna Metsälä (kesk.) ja Sampsa Kokko (kok.). Kososella on lapsi normaalikoulussa, samoin Kokolla. Metsälä on normaalikoulun lehtori.

Valtuustoryhmien sunnuntain neuvotteluista kahdenlaista tulkintaa

Normaalikoulun 7.—9. luokista sivistyslautakunta oli tehnyt kaupunginhallitukselle esityksen, että ne sijoitettaisiin Talvisaloon. Yläluokkia varten Talvisalon kouluun ei tarvita laajennusta.

Sivistyslautakunta palautti alaluokkien tilaratkaisun valmisteluun niin, että tarkastellaan myös mahdollisuuksia ostaa tai vuokrata nykyinen normaalikoulun rakennus. Myös KVL:n talon lautakunta nosti uudelleen tarkasteltavaksi.

Sivistyslautakunnan ratkaisu perustui valtuustoryhmien sunnuntaina käymään ryhmäneuvotteluun. Ryhmäneuvottelujen vetäjä, keskustan ryhmäpuheenjohtaja Reima Härkönen (kesk.) ei ole kaupunginhallituksen jäsen, joten hän ei ollut maanantain kokouksessa keskikaupungin kouluratkaisua käsiteltäessä.

Sunnuntain ryhmäneuvottelujen lopputuloksesta Härkönen on varma. Hän kertoo ryhmäneuvottelijoiden yksimielisesti todenneen, että Savonlinnan kaupunki ei koulukysymyksessä ole huolehtinut hallintolain edellyttämästä asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä. Luottamushenkilöille on viikon kuluessa esitetty hyvin erilaisia laskelmia, jotka ovat joiltakin osin osoittautuneet virheellisiksi.

— Tietenkin on positiivista, jos kaupunginhallitus on saanut eteensä selvät luvut, joiden perusteella he pystyvät tekemään esityksensä valtuustolle jo nyt, Härkönen sanoo.

SDP:tä sunnuntain ryhmäneuvotteluissa edustanut kunnallisjärjestön puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen Eija Stenberg on eri mieltä kuin neuvottelujen lopputulos. Hän on myös Härkösen kanssa eri mieltä neuvottelujen kulusta. Stenberg kuitenkin myöntää, että neuvottelujen tulokseksi kirjattiin alakouluratkaisun palauttaminen uuteen valmisteluun.

— En puuttunut siihen neuvottelutulokseen sen enempää, kun en varmaankaan olisi voinut siihen vaikuttaa. Mielestäni ryhmien väliset neuvottelut ovat epävirallisia, eikä niistä pitäisi julkisuudessa kertoa, Stenberg sanoo.

SDP on kaupunginvaltuuston toiseksi suurin ryhmä.

Stenberg kertoo tuoneensa neuvottelussa esille kaupungin laskevan lapsimäärän, joka pitäisi ottaa ratkaisussa huomioon.

Stenbergin mielestä olisi tärkeää ratkaista pikaisesti keskikaupungin alakoulun paikka, jotta perheet tietäisivät sen ajoissa.

Stenberg sanoo, että hänelle kävisi sekä OKL-ratkaisu että Talvisalo-ratkaisu. Talvisalon puolesta puhuu hänen mielestään se, että uusi rakennus olisi varmasti terve. Koska kaupunki olisi laajennuksessa vain vuokralla, rakennuksesta pääsisi eroon oppilaitten vähentyessä.

— Toisaalta Talvisalon laajennuksen vuokratulot menisivät ulkopuoliselle. Sekin askarruttaa, miten piha-alue Talvisalossa riittää, Stenberg pohtii.

Kaupunginhallitus äänesti strategiaesityksestä kerran — Kaupunki haluaisikin olla kulttuuri- ja sivistyskaupunki

Savonlinnan kaupunginhallitus teki ensi maanantaina kokoontuvalle valtuustolle esityksensä kaupunkistrategiasta.

Kaupunginhallitus äänesti yhden kerran.

Jouni Koskela (kd.) esitti, että kaupunkikeskustan ja taajamien kehittämisessä otettaisiin huomioon alueiden historia ja kulttuuriperintö. Historia ja kulttuuriperintö kutienkin jäivät valtuustoon menevästä esityksestä pois äänin 7—4.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Hanna Kosonen (kesk.) arvioi, että strategiaehdotus on jo aika pitkälle hiottu. Oravin valtuustoseminaarin esitykset olivat pitkälti mukana jo kaupunginjohtajan pohjaesityksessä.
Esitys kaupungin visiosta on muuttunut. Nyt kaupunginhallitus esittää, että Savonlinna olisi kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä.
Aiemman esityksen oopperakaupunki on siis muuttunut kulttuuri- ja sivistyskaupungiksi.

Kaupunginhallituksen enemmistö haluaa laskea esioppilaat koulun oppilasmäärään — Kallislahden koulua ei esitetä lopetettavaksi

Savonlinnan kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että myös esioppilaat lasketaan mukaan, kun arvioidaan, onko koulun oppilasmäärä laskenut alle lakkautusrajan. Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2015, että lakkautusraja on 25 oppilasta.

Kaupunginhallitus esittää myös, että koulua ei lakkautettaisi automaattisesti, jos oppilaita on 2—3 vuoden ajan alle 25. Jos oppilasennuste lähivuosina taas nousee yli 25:n asia esityksen mukaan tuotaisiin valtuuston ratkaistavaksi.

Kaupunginhallitus teki esityksensä valtuustolle äänin 6—5 eikä komentanut sivistyslautakuntaa valmistelemaan Kallislahden koulun lakkauttamista.

Sivistyslautakunnan pitää etsiä teatterille rahat

Savonlinnan sivistyslautakunnan pitää etsiä omasta budjetistaan rahat, jos se haluaa myöntää teatteriyhdistykselle 82 000 euron lisäavustuksen. Kaupunginhallitus päätti asiasta yksimielisesti. Kaupunginhallitus antoi lautakunnalle myös tehtäväksi hakea asiaan pysyvän ratkaisun.

Teatteriyhdistys on pyytänyt rahaa maksakseen tämän vuoden vuokrat kaupungin kokonaan omistamalle Savonlinnasali Oy:lle. Yhdistyksen ainoa jäsen on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen vuokramenoja kasvattaa muun muassa se, että se salin vuokran kautta maksaa Savonlinnasalin lainanlyhennyksiä ja korkoja sekä vakuutuksia, joista ei tarvitsisi maksaa arvonlisäveroa, jos niitä ei kierrätettäisi vuokran kautta. Ylimääräisiin arvonlisäveroihin menee noin 54 000 euroa.

Kaupunginhalituksen okous päättyi maanantaina kello 22.30. Uutiset kokouksen päätöksistä eivät ehtineet Itä-Savon tiistain printtilehteen.

Jaana Hänninen

Jaana Hänninen