Mertalaan ja Talvisaloon luvassa musiikkiluokat

Musiikkiluokat voivat aloittaa jo ensi syksynä, jos hakijoita on tarpeeksi. Tänä keväänä haku on 5.—6. luokkien yhdysluokalle, jatkossa viidennelle luokalle.

Harri Teitto

Musiikkiluokat aloittavat Savonlinnassa ensi syksynä sekä Mertalassa että Talvisalossa, jos kiinnostuneita on riittämiin.
Musiikkiluokat aloittavat Savonlinnassa ensi syksynä sekä Mertalassa että Talvisalossa, jos kiinnostuneita on riittämiin.

Musiikkiluokat aloittavat toimintansa Savonlinnan Mertalan ja Talvisalon kouluissa jo ensi syksynä, jos hakijoita on tarpeeksi.

Oppilaat valitaan musiikkiluokille valintakokeen perusteella.

Ensi syksynä musiikkiluokat on tarkoitus aloittaa 5.—6. luokkien yhdysluokassa.

Nykyisten neljäsluokkalaisten ja viidesluokkalaisten vanhemmat saavat kaupungilta tietoa asiasta Wilma-viestissä sekä kutsun hakua koskevaan tiedotustilaisuuteen. Tiedotustilaisuudet pidetään Talvisalon ja Mertalan kouluissa ennen maaliskuun puoliväliä.

Jatkossa haku on vuosittain viidennelle luokalle.

Musiikkiluokat jatkavat yhdeksännen luokan loppuun saakka.

Sivistyslautakunta päätti musiikkiluokkatoiminnan aloittamisesta äänin 7—4.

Hakuaika musiikkiluokille on 18.—22. maaliskuuta. Valintakokeet pidetään huhtikuun ensimmäisellä viikolla, ja oppilasvalinnat ovat selvillä ennen pääsiäistä.

Valintakokeessa testataan rytmitajua, melodian hahmottamista ja äänen hallintaa. Lisäksi valintakokeessa on mahdollisuus esittää oma soittokappale. Myös lähettävän koulun musiikinopettajan lausunto otetaan huomioon.

Talvisalon koulun musiikkiluokille voivat hakea länsi- ja keskikaupungin lapset ja Mertalan kouluun kaupungin itäpuolen lapset.

Musiikin yhdysluokalla on oltava vähintään 20 ja enintään 24 oppilasta siten, että viidesluokkalaisia ja kuudesluokkalaisia on kumpiakin vähintään kahdeksan.

Musiikkiluokan oppilaitten huoltajat vastaavat koulumatkoista, jos oppilas musiikkiluokan takia menee muuhun kuin ensisijaiseen kouluunsa.