Savonlinnan keskustaajaman liikenneverkkosuunnitelman 2040 laatiminen on alkanut – Tarkoituksena on muun muassa kehittää kävely- ja pyöräilyreittejä ydinkeskustassa ja rakentaa ydinkeskustan rantoja kiertävä reitti

Savonlinnan kaupunki

Olavinkadun kehittäminen on edennyt vähitellen Kauppatorille.
Olavinkadun kehittäminen on edennyt vähitellen Kauppatorille.

Savonlinnan keskustaajaman liikenneverkkosuunnitelma 2040 laatiminen on aloitettu. Savonlinnan kaupungin lehdistötiedotteen mukaan liikenneverkkosuunnitelma on kokonaisnäkemys Savonlinnan keskustaajaman liikenteen kehitysnäkymistä ja -tarpeista vuoteen 2040 mennessä.

– Työssä kootaan yhteenveto keskustaajaman liikenteen nykytilasta ja suunnitelluista kehittämistoimista sekä määritetään tavoiteliikenneverkko vuodelle 2040. Koonti auttaa arvioimaan ja ennakoimaan tulevaisuuden toimenpiteitä ja kehittämistarpeita niin yleiskaavassa kuin myöhemmin kaupungin liikennesuunnittelussa, kaavoituspäällikkö Päivi Behm toteaa tiedotteessa.

Yhteenvedossa käsitellään autoliikennettä, kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä, liikennemelua, pysäköintiä sekä muita liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä asioita.

Savonlinnan kaupunki

Savonlinnan keskustaajama levittyy noin 14 kilometrin pituiseksi ja kapeimmillaan noin 500 metrin levyiseksi nauhamaiseksi rakenteeksi. Ydinkeskusta sijoittuu Laitaatsalmen ja Kyrönsalmen väliin kolmelle pääsaarelle.
Savonlinnan keskustaajama levittyy noin 14 kilometrin pituiseksi ja kapeimmillaan noin 500 metrin levyiseksi nauhamaiseksi rakenteeksi. Ydinkeskusta sijoittuu Laitaatsalmen ja Kyrönsalmen väliin kolmelle pääsaarelle.

Suunnitelma pohjautuu lautakunnan hyväksymiin tavoitteisiin. Asuinalueilta tulee olla turvalliset kävely- ja pyöräilyreitit palveluihin ja kouluihin. Kävely- ja pyöräilyreittejä kehitetään myös ydinkeskustassa ja rakennetaan ydinkeskustan rantoja kiertävä reitti. Valtatien 14 liittymien ympäristöjä kehitetään liike-elämää palvelevaksi. Savonlinnan seutukeskuksen yhteyksiä vahvistetaan suunnittelun keinoin. Lisäksi uusia asuinpaikkoja suunniteltaessa huomioidaan asiointi- ja työmatkaliikenteen järjestäminen.

– Suunnittelussa hyödynnetään aiemmin laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia sekä huomioidaan jo tiedossa olevat tarpeet, kuten Parikkalan rajanylityspaikan avaamisen vaikutukset ja Tanhuvaaran kevyen liikenteen väylä. Myös eritasoliittymävarauksista luopuminen Miekkoniemessä, Mertalassa ja Itäväylän yrityspuistossa antaa mahdollisuuksia kehittää entistä parempia kaavaratkaisuja, Behm kertoo lehdistötiedotteessa.

Liikenneverkkosuunnitelma tulee yleisön nähtäville tammikuussa 2021. Työn laatimisesta vastaa kaupungin ohjauksessa Sweco Infra & Rail Oy.