Nätkin koululle on valittu rakentaja

Uudisrakennuksen on määrä olla valmis syksyllä kouln alkaessa.

M-Partners Oy

Nätkin koulun on määrä valmistua ennen kuin koulu ensi syksynä alkaa.
Nätkin koulun on määrä valmistua ennen kuin koulu ensi syksynä alkaa.

Nätkin koulun rakentajat on valittu. Tarjouskilpailun voitti M-Partners Oy:n ja KoskiRent Oy:n tarjous.

Urakkahinnaksi tulee 3,768 miljoonaa euroa. Kyseessä on kokonaisvastuu-urakka. Yhtiöitten tarjous oli halvin.

Hintaan ei sisälly välituntipihoja ja aitauksia, jotka kaupunki tekee omana työnään. Hintaan ei sisälly myöskään teknisen työn koneita ja laitteita.

Tarjouskilpailuun tuli neljä tarjousta.

Koulu rakennetaan tilaelementeistä. Urakoitsija on tehnyt omat tilaelementtisuunnitelmansa, jotka ovat kaupungin hyväksymän hankesuunnitelman ja tarjouspyynnön mukaiset.

Nätkin koulun on määrä olla valmiina ensi syksynä lukuvuoden alkaessa.

Kaupunki rahoittaa koulun 25 vuoden leasing-sopimuksella.

M-Partners Oy

6742860.jpg