Työttömyyspäivärahojen leikkuri iskee ensimmäisen kerran huhtikuussa — Työpäivälaskuri hurahtaa käyntiin tammikuun alussa

Leikkurilta välttyäkseen työttömän on löydettävä kolmeksi päiväksi töitä tammi—maaliskuussa. Työnhaku tapahtuu pääasiassa vapailta markkinoilta samalla tavalla kuin nykyisinkin, eikä lakiuudistuksen uskota lisäävän tarjolle tulevia työtehtäviä.

Tuija Pauhu

Kari Joutsalainen ja Ritva Malinen-Parkkinen muistuttavat, että töitä 
haetaan aina ensisijaisesti avoimilta työmarkkinoilta. Työvoimapoliittista koulutusta ja valmennusta on tarjolla, jos niiden 
arvioidaan edistävän työllistymistä.
Kari Joutsalainen ja Ritva Malinen-Parkkinen muistuttavat, että töitä haetaan aina ensisijaisesti avoimilta työmarkkinoilta. Työvoimapoliittista koulutusta ja valmennusta on tarjolla, jos niiden arvioidaan edistävän työllistymistä.

Huhtikuussa työttömyyspäivärahoja leikataan ensimmäisen kerran uuden työttömyysturvalain perusteella.

Eduskunta hyväksyi lain tällä viikolla.

Jatkossa täyden työttömyysturvan saaminen edellyttää, että työtön on ollut palkkatyössä yhteensä vähintään 18 tuntia edellisen kolmen kuukauden aikana. Ensimmäinen tarkastelujakso alkaa tammikuun alussa.

Jos työttömällä ei ole ensimmäisellä vuosineljänneksellä ollut 18:aa tuntia töitä, työttömyysturvaa leikataan huhti-, touko- ja kesäkuussa 4,65 prosentilla.

Huhtikuusta heinäkuuhun on toinen tarkastelujakso, jonka perusteella ratkeaa seuraavan vuosineljänneksen päivärahan suuruus. Kolmen kuukauden jaksot seuraavat toisiaan samalla periaatteella.

Laki koskee peruspäivärahalla ja ansiosidonnaisella päivärahalla olevia. Se koskee myös ansiosidonnaisen päivärahan lisäpäivällä olevia.

Leikkaus pienentäisi peruspäivärahaa 32 eurolla ja ansiosidonnaista keskimäärin 66 eurolla kuukaudessa.

Jos töitä ei löydy, työttömyysturvan leikkurin voi välttää, jos osallistuu tarkastelujaksolla vähintään viiden päivän ajan esimerkiksi työkokeiluun, työvoimapoliittiseen koulutukseen tai muuhun työllistymistä edistävään palveluun.

Kolmas tapa välttyä leikkurilta on ansaita yritystoiminnassa 240 euroa noin kolmen kuukauden aikana.

Aktiivimalli ei tunnista kausityöttömyyttä. Jos joku on töissä koko kesän ja työttömänä talven, niin työttömyysturvan leikkaus on uhkana taas syksyn kolmen työttömyyskuukauden jälkeen.

Moni ihmettelee nyt, kuka oikein järjestää työttömälle töitä.

Palvelujohtaja Ritva Malinen-Parkkinen Etelä-Savon te-toimistosta kertoo, että asiakkaat etsivät töitä itse ja te-toimisto tarjoaa sopivia työpaikkoja, kuten tähänkin asti.

— Uuden lain ensisijainen tarkoitus on, että ihminen hakee töitä normaaleilta, avoimilta työmarkkinoilta ja työllistyy sinne.

Entä jos asiakas marssii tammikuun ensimmäisenä arkipäivänä te-toimistoon ja ilmoittaa haluavansa viisi päivää kestävään työllistymistä edistävään palveluun, jotta välttyisi leikkurilta?

— Ensin katsotaan aina, voiko hän työllistyä suoraan vai tarvitaanko uutta koulutusta, työnhakuvalmennusta tai jotain muuta, mikä helpottaisi työn saamista, Malinen-Parkkinen sanoo.

Palvelujohtaja Kari Joutsalainen te-toimistosta muistuttaa, että aktiivimallin ensisijainen tarkoitus on kannustaa työttömiä aktiivisuuteen työnhaussa.

Siinä tarkoituksessa malli Joutsalaisen arvion mukaan toimii.

— Tottakai kaikki toimet, jotka lisäävät työnhaun aktiivisuutta, auttavat henkilön työllistymisessä.

Sen sijaan Joutsalainen ei usko, että aktiivimalli muuttaa työmarkkinoiden toimintaa millään tavalla. Rekrytoinnit lähtevät aina työnantajan tarpeesta palkata työntekijä.

Selvää siis on, että Etelä-Savossa ei ole työtä kaikille työnhakijoille — ei sittenkään, vaikka tarkasteltaisiin lyhyitäkin työpestejä.

Etelä-Savon maakunnassa oli haastatteluhetkellä keskiviikkona kuutisenkymmentä lyhytkestoista työtehtävää, joista valtaosa on sosiaali- ja terveysalan sijaisuuksia. Työttömiä työnhakijoita maakunnassa oli samalla hetkellä yli 7 000.

— Työpaikkojen tarjonta vaihtelee paljon riippuen maantieteellisestä alueesta, seudun elinkeinorakenteesta ja toimialasta, Joutsalainen sanoo.

Joutsalaisen mukaan on mahdotonta sanoa, kuinka suuri joukko työnhakijoista saa kerrytettyä aktiivimallin edellyttämät työtunnit vapailla työmarkkinoilla.

— Tuntien kertymistä varmasti helpottaa se, että ne voivat kertyä hyvin lyhyistäkin työsuhteista.

Valtioneuvoston käyttämässä havaintoesimerkissä työttömyysturvan leikkurilta välttyy, jos tekee töitä 1,5 tuntia viikossa.

Joutsalaisen mukaan vielä ei pystytä arvioimaan, onko lakimuutoksen takia tarpeen lisätä työvoimapoliittisia toimia, jotta päivärahaleikkurilta välttyisivät kaikki ne, jotka eivät töitä saa.

— En osaa sanoa, kuinka paljon työvoimapoliittisten toimien tarve kasvaa. Onhan työttömien määrä iso, jos ajattelee, että kaikille pitäisi löytyä tietyllä ajanjaksolla aktiivitoimenpide tai työpaikka, Joutsalainen pyörittelee.

Tämänhetkisen tiedon mukaan työvoimapoliittisiin toimiin on saatavissa lisää rahaa, jos niitä tarvitaan enemmän.

Etelä-Savossa on työkokeilussa, tukityöllistettyinä tai muissa työvoimapoliittisissa toimissa jo nyt kolmannes työttömistä työnhakijoista. Luku on korkeampi kuin maassa keskimäärin.

Työkokeilu, työvalmennus ja muut työvoimapoliittiset toimet ovat Joutsalaisen mukaan tarjolla myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäivillä olevalle, eläkeikää lähestyvälle työttömälle.

Sen sijaan omaehtoiseen opiskeluun ikääntyneet eivät välttämättä pääse, vaikka ammattiopistossa olisi kuinka mielenkiintoinen robotiikan kurssi.

Omaehtoisen koulutuksen tarkoituksenmukaisuutta harkitaan aina työllistymismahdollisuuksien kannalta

Kaikille ei riitä lyhyitäkään pestejä

Merkittävä osa lyhyistä työkeikoista tehdään nykyisin henkilöstövuokrausfirmojen kautta.

Toimitusjohtaja Kari-Matti Markus savonlinnalaisesta Linnanväki Oy:stä arvelee, että tammikuun alussa voimaan tuleva aktiivimalli voi jonkin verran helpottaa työntekijöiden löytymistä lyhyisiin pesteihin.

Markuksen mukaan lyhyitä pestejä on tarjolla jonkin verran enemmän kuin niille tähän asti on ollut tekijöitä.

— Joskus on ollut  työlästä löytää lyhytaikaisiin töihin työntekijöitä. Varovaisesti uskon, että tällainen keppi voi tätä tilannetta muuttaa, Markus arvelee.

Markus on kuitenkin varma siitä, että läheskään kaikille Savonlinnan 2 500 työttömälle ei tällä hetkellä riitä töitä edes 1,5 tunniksi viikossa tai kolmeksi päiväksi kolmessa kuukaudessa.

Markus muistuttaa, että lyhyet pestit henkilöstövuokrausfirman kautta voivat johtaa myös pitempiaikaiseen työllistymiseen.

— Tottakai yritys muistaa tutun henkilön, jos se myöhemmin tarvitsee lisää henkilökunta.

Aktiivimalli

Työttömyysturvaa leikataan 65 päivärahapäivän ajaksi 4,65 prosentilla, jos aktiivisuuden ehdot eivät ole edellisellä 65 päivärahapäivän jaksolla toteutuneet.

Päiväraha pysyy leikkaamattomana, jos työtön on tehnyt tarkastelujaksolla töitä yhteensä 18 tuntia, tienannut yrittäjätuloja 240 euroa tai osallistunut työllistymistä edistävään palveluun viiden päivän ajan.

Laki koskee  peruspäivärahalla olevia ja ansiosidonnaisella päivärahalla olevia. Se koskee myös ansiosidonnaisen päivärahan lisäpäivällä olevia.

Aktiivimalli ei koske työkyvyttömyyden tai vamman perusteella etuutta saavia työttömiä eikä omaishoitajia.