Savonlinnan seudun liittäminen Pohjois-Savoon on mahdollista — Näin ovat suomen kielen asiantuntijat tulkinneet sosiaali- ja terveysministeriöltä saamaansa luottamuksellista asiakirjaa

Kotimaisten kielten keskus suosittelee, että sote-maakuntia alettaisiin kutsua maakunniksi ja nykyisiä maakuntien liittoja kuntapiireiksi tai hallintopiireiksi.

Kotimaisten kielten keskus on antanut lausunnon maakunta-termin käytöstä. Lausunnonantajien nelihenkinen työryhmä sai sosiaali- ja terveysministeriöltä käyttöönsä muun muassa tiedon, jonka työryhmä tulkitsi tarkoittavan, että Savonlinnan seutu mahdollisesti liitetään Pohjois-Savoon.
Kotimaisten kielten keskus on antanut lausunnon maakunta-termin käytöstä. Lausunnonantajien nelihenkinen työryhmä sai sosiaali- ja terveysministeriöltä käyttöönsä muun muassa tiedon, jonka työryhmä tulkitsi tarkoittavan, että Savonlinnan seutu mahdollisesti liitetään Pohjois-Savoon.

On mahdollista, että Savonlinnan seutu liitetään sote-uudistuksessa nykyiseen Pohjois-Savon maakuntaan.

Tämä ilmenee Kotimaisten kielten keskuksen sosiaali- ja terveysministeriölle antamasta lausunnosta.

Lausunnosta kertoi ensimmäisenä Yle.

Ministeriö on sote-uudistukseen liittyen pyytänyt Kotimaisten kielten keskukselta lausuntoa maakunta-termin käytöstä.

Nimistöhuollon erityisasiantuntija Ulla Onkamo kertoo, että lausunnossa esiintyvä Itä-Savoa koskeva muotoilu on Kotimaisten kielten keskuksen oma tulkinta ministeriön lausuntopyynnön liitteenä olleesta luottamuksellisesta muistiosta.

Kotimaisten kielten keskus on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva asiantuntijalaitos.

Lausunto on osoitettu sosiaali- ja terveysministeriöön hallitusneuvos Auli Valli-Linnulle.

”Poikkeuksia ovat todennäköisesti Uudenmaan jako useampaan hallinnolliseen alueeseen ja Itä-Savon mahdollinen liittäminen nykyiseen Pohjois-Savon maakuntaan”

Lausunnossaan Kotimaisten kielten keskus mainitsee, että uudet itsehallinnolliset alueet pohjautuvat joitakin poikkeuksia lukuunottamatta voimassa olevaan maakuntajakoon.

— Poikkeuksia ovat todennäköisesti Uudenmaan jako useampaan hallinnolliseen alueeseen ja Itä-Savon mahdollinen liittäminen nykyiseen Pohjois-Savon maakuntaan, lausunnossa todetaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa 22.11. Lausunnossa viitataan Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmaan. Sittemmin Rinteen hallitus on muuttunut Sanna Marinin (sd.) hallitukseksi, mutta julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hallitusohjelmaan ei kajottu.

Savonlinnan seudun kunnat ovat esittäneet toiveen, että seutu pääsisi sote-uudistuksessa Pohjois-Savoon. Ministeriö ei ole kertonut julkisuuteen, miten seudun toivoman ratkaisun valmistelu etenee. Seudun luottamushenkilöt pitävät tiiviisti yhteyttä ministereihin, ja he ovat vakuuttuneita, että valmistelu etenee.

Uusia maakuntia suositellaan kutsuttavan maakunniksi — Nykyisille maakunnille keksittävä uusi nimi

Lausunnossaan Kotimaisten kielten keskus toteaa, että hallitusohjelman mukaan sote-uudistuksessa perustetaan 18 itsehallinnollista maakuntaa, jotka alkuvaiheessa vastaavat alueensa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta.

Itsehallinnollisten maakuntien rinnalla säilyvät maakuntaliitot, joiden toiminta perustuu jatkossakin nykyiseen maakuntajakoon. Termi maakunta ei lausunnon mukaan voi viitata kahteen erilaiseen asiaan.

Kotimaisten kielten keskus suosittaa, että uusia itsehallinnollisia maakuntia kutsuttaisiin maakunniksi ja että nykyisille maakunnille keksittäisiin jokin muu nimi. Koska maakuntien liitot muodostuvat kunnista, niiden nimeksi lausunnon mukaan sopisi esimerkiksi kuntapiiri tai kuntien piiri.

Uusia maakuntia kutsutaan usein sote-maakunniksi. Kotimaisten kielten keskus ei kuitenkaan suosittele itsehallinnollisille maakunnille toimialaan pohjautuvaa nimitystä, koska maakunnille voidaan jatkossa siirtää uusia tehtäviä.

Jos myös valtion nykyiset toimijat, kuten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset pohjaavat toimialuejakonsa nykyiseen maakuntajakoon, niiden nimeksi sopisi Kotimaisten kielten keskuksen mukaan hallintopiiri.