Tilaajalle

Tutkija kannustaa metsänomistajia monipuolisempiin hakkuumenetelmiin — Jatkuva tai melkein jatkuva kasvatus voi auttaa vesiensuojelussa

Jatkuva kasvatus tai ainakin perinteisten metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen voi auttaa parantamaan järvivesien laatua.

1960- ja 1970-luvuilla ojitetut suot tuottavat tehokkaasti puuta. Uudistusikään tulevien suometsien hakkuutapoja kannattaa tutkijoiden mukaan miettiä.
1960- ja 1970-luvuilla ojitetut suot tuottavat tehokkaasti puuta. Uudistusikään tulevien suometsien hakkuutapoja kannattaa tutkijoiden mukaan miettiä.

Avohakkuiden vähentäminen turvepohjaisilla metsämailla auttaa pienentämään ravinne- ja kasvihuonekaasupäästöjä, sanoo turvemaiden metsänkäsittelymenetelmiin perehtynyt Luonnonvarakeskus Luken erikoistutkija Markku Saarinen.