Parikkalassa tehtiin valtuustoaloitteita luonnonsuojeluteemalla — Jätteiden kierrätystä ja Siikalahden tilaa halutaan parantaa

Parikkalan kunnan valtuustoaloitteet käsittelivät jätteiden kierrätyksen tehostamista ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista.

Aki Loponen

Vihreiden valtuustoryhmä teki aloitteen julkisten kiinteistöjen jätelajittelun ja jätteiden kierrätyksen tehostamisesta.
Vihreiden valtuustoryhmä teki aloitteen julkisten kiinteistöjen jätelajittelun ja jätteiden kierrätyksen tehostamisesta.

Maanantaina Parikkalan kunnanvaltuuston kokouksessa tehtiin kaksi ympäristö- ja luonnonsuojeluaiheista valtuustoaloitetta.

Vihreiden, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmien sekä joidenkin sitoutumattomien valtuutettujen aloite koski kunnan julkisten kiinteistöjen jätelajittelun ja jätteiden kierrätyksen tehostamista. Aloitteen mukaan koulujen, päiväkotien, kirjastojen, kunnan virastojen ja sote-kiinteistöjen jätelajittelu on puutteellista ja rajoittuu tällä hetkellä lähinnä vain biojätteen, paperin sekä sekajätteen erotteluun.

— Esimerkiksi Kirjolan koulussa luokkatiloissa on lajittelupisteet vain keräyspaperille ja sekajätteille ja sama käytäntö on monissa muissakin kunnan työpaikoissa, toteaa erityisluokanopettajana työskentelevä vihreiden valtuustoryhmän Inka Pylvänäinen.

Parikkalan kunta on yksi viidestä alkuperäisestä HINKU-hankkeen kunnasta, jotka ovat sitoutuneet tavoittelemaan kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Pylvänäisen mukaan päästöjen vähentämiseksi on jo tehty monia hyviä tekoja, joihin kuuluvat muun muassa uusi jätevedenpuhdistamo sekä katuvalaistuksen ympäristöystävällinen tekniikka. Myös kotitalouksien jätelajittelu on kunnan alueella tehty helpoksi.

Tällä hetkellä Parikkalasta löytyy yhdeksän Etelä-Karjalan jätehuollon ja Rinki Oy:n ylläpitämää ekopistettä.

— Luonnonsuojelu on pieniä arkisia tekoja joihin myös jätteiden lajittelu kuuluu. Kierrätys ja raaka-aineiden uudelleenkäyttö vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia monella tavalla ja kaikki kaatopaikalle päätyvä jäte on vain hukkaan heitettyä energiaa, Pylvänäinen sanoo.

Siikalahden tila huolestuttaa

Keskustan ja sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän aloitteessa oltiin huolestuneita Siikalahden tilasta. Aloitteen taustalla on Sakari Paakkisen mukaan uuden hallituksen ohjelma, jossa on osoitettu rajaa luonnonsuojeluun ja monimuotoisuuden turvaamiseen. Paakkisen mielestä Siikalahden luonnon monimuotoisuus on monilta osin heikentynyt merkittävästi. Hän myös vetosi Parikkalaan HINKU-kuntana.

— Viimeisin HINKU-tarkastelu tehtiin vuonna 2015, jolloin päästöjen vähentäminen oli onnistunut vasta noin 15 prosenttia. Vielä on paljon tehtävää, mikäli tavoitteeseen halutaan päästä vuoteen 2030 mennessä, Paakkinen sanoo.

Valtuustoaloitteessa ehdotettiin Siikalahden puhdistustoimenpiteitä ja haitallisten biomassojen uusiokäyttöä. Paakkisen mukaan särkikalojen lisäksi poistettavana on lähes puolen metrin kasvimassakerros, joka voitaisiin käsitellä esimerkiksi biokaasuksi.

— Kunnassa biokaasua pystyttäisiin edelleen hyödyntämään liikennekaasuna esimerkiksi koululais- ja taksi-kuljetuksissa, toteaa Paakkinen.

Luetuimmat