—Olette lähdössä hyvään aikaan työelämään, kannusti Sosterin yhtymäjohtaja Panu Peitsaro Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun valmistujaisissa Savonlinnassa

—Uskaltakaa olla ylpeitä omasta työyhteisöstä ja työnantajasta, puhukaa hyvää selän takana.

Tuija Pauhu

Aika on muuttunut, ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta valmistutaan tänään osaksi entistä yhteisöllisempää työkulttuuria.
Aika on muuttunut, ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta valmistutaan tänään osaksi entistä yhteisöllisempää työkulttuuria.

—Olette lähdössä erittäin hyvään aikaan työelämään. Erityisesti sote-sektori on isossa muutoksessa ja se antaa teille aivan uusia mahdollisuuksia vaihtelevaan ja monipuoliseen työnkuvaan. Pääsette suoraan luomaan uudenlaisia toimintamalleja palveluihin, kannusti Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro vastavalmistuneita Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Savonlinnan kampuksen valmistujaisissa tänään torstaina.

Peitsaron mukaan muutoksessa monesti vanhoista tavoista poisoppiminen on kaikkein vaikeinta.

Ajan henki on kuitenkin vaatii muutosta, ja vanhakantaista, hierarkista johtamista ollaan vihdoin muuttamassa kohti oppivaa, itseohjautuvaa tiimityötä. Kehittämiseen ja asiakaslähtöisyyteen panostetaan aktivoimalla koko henkilökunta ja asiakkaatkin mukaan.

Työyhteisöjen vuorovaikutukseen ja työhyvinvointiin panostetaan entistä enemmän. Henkilökunnan osaamista, psykologista ja sosiaalista pääomaa kehitetään, koska henkilöstö on työnantajien tärkein voimavara.

—Olkaa siis aktiivisesti mukana kehittämässä yhteisöllisyyttä, uskaltakaa olla ylpeitä omasta työyhteisöstä ja työnantajasta. Puhukaa hyvää selän takana, Peitsaro kehotti.

—Ja kun törmäätte ongelmiin, tuokaa niitä rohkeasti työyhteisössä esille, myös omille esimiehillenne. Työelämässä, niin kuin muutenkin elämässä, tulee välillä pettymyksiä ja kompurointeja, mutta niistäkin voi oppia ja saada uusia ajatuksia selviytymiseen.

Olkaa humaaneja, toisista välittäviä ihmisiä

Peitsaron mukaan ne lainalaisuudet, jotka tulevat vastaan erilaisissa harrastuksissa, pätevät myös työelämässä. Harjoitus tekee mestarin ja käytäntö opettaa, mikä on sopiva ohjastuntuma, jotta työt sujuvat ja kokonaisuus pysyy kasassa.

Hän muistuttaa, että merkittävä osa elämästä on ihan muuta kuin työn tekemistä.

— Toivon, että olette humaaneja toisista välittäviä ihmisiä. Sosiaalisuus on nykyisessä mobiili- ja tietoyhteiskunnassa kärsinyt merkittävän inflaation ja yksinäisyyttä sekä yksinäisyyden tunnetta esiintyy todella paljon. Toivoisinkin, että samalla kun valmistutte ammattiin, jossa välittäminen ja empatia ovat isossa roolissa, tuotte sitä ympärillenne myös siviilielämässänne.

Vastavalmistuneiden osaamista arvostetaan myös monissa järjestöissä, harrastustoiminnan ohjaajina ja kouluttajina.

—Olette esikuvia monille lapsille ja nuorille koululaisille kun he miettivät omaa tulevaisuuttaan, Peitsaro vielä muistutti.

Luetuimmat