Rantasalmen Osikonmäelle haetaan taas malminetsintälupaa — Kunnajohtaja Kristiina Järvenpään mielestä kunnan pitäisi yhä suhtautua asiaan kielteisesti

Järvenpään mielestä malminetsintä toisi kielteistä julkisuutta kunnalle, joka haluaa tulla tunnetuksi puhtaasta ja turvallisesta ympäristöä.

Aki Kurki / Itä-Savon arkisto

Osikonmäen viljelymaisema on valtakunnallisesti suojeltu arvokkaana maisema-alueena.
Osikonmäen viljelymaisema on valtakunnallisesti suojeltu arvokkaana maisema-alueena.

Kaivosyhtiö BR Golf Mining Oy hakee jälleen malminetsintälupaa Rantasalmen Osikonmäelle. Rantasalmen kunnanhallitus antaa hakemuksesta lausuntonsa ensi maanantaina.

Kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää esittää, että kunta suhtautuisi malminetsintään ja kaivostoimintaan kielteisesti, kuten kunta on ennenkin tehnyt.

Järvenpää muistuttaa, että Rantasalmen kunnan strategia painottaa puhdasta ja turvallista ympäristöä, luontoa ja biotaloutta. Hän arvioi, että jo malminetsintä toisi kunnalle kielteistä julkisuutta.

Osikonmäen viljelymaisema on valtakunnallisesti suojeltu arvokkaana maisema-alueena. Euroopan unionin suojeluohjelman vahvistama Natura-alue ja maailmanlaajuisen suojeluohjelman Ramsar-suojelualue ovat vähimmillään kuuden kilometrin päässä haetusta malminetsintäalueesta.

Osikonmäessä asuu ja kutee suojeltu viitasammakko, jonka elinympäristöä ei saa heikentää. Ehdotetun etsintäalueen läpi virtaava Ruuvisenjoki laskee Haukiveteen, jossa elää suuri osa maailman kaikista saimaannorpista.

Järvenpää toteaa, että vaikka malminetsintä ei oletettavasti heikennä maisema-arvoja, kaivostoiminnan maisemalliset vaikutukset olisivat merkittävät. Siksi hänen mielestään kunta voisi jo tässä vaiheessa korostaa, että kaivostoimintaa ei pidä ulottaa valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle.

Kaivosyhtiö BR Gold Mining haluaisi etsiä Osikonmäestä kultaa ja kuparia. Ensimmäisenä ja toisena tutkimusvuonna kaivettaisiin lapiolla tai augerkairalla. Mahdolliset tutkimuskaivannot tehtäisiin kaivinkoneella ja luotaisiin tutkimuksen jälkeen umpeen. Kolmantena vuonna tehtäisiin timanttikairaus ja neljäntenä vuonna päätettäisiin jatkotoimenpiteistä.

Yhtiö ilmoittaa, että sillä on Osikonmäen malminetsintään puolen miljoonan euron vuosibudjetti.

Osikonmäestä on etsitty malmia vuosikymmenten ajan. Viime vuonna korkein hallinto-oikeus kumosi kanadalaiseen Belvedere Resources -konserniin kuuluvan BR Gold Mining -yhtiön malminetsintäluvan.