Yliopistokampuksen uutta käyttötarkoitusta ei vielä ole ratkaistu eikä uutta yhtenäiskoulua norssin tilalle luvattu — Savonlinna Millin pilotti ei ala ainakaan vielä elo—syyskuussa

Ennakko-odotuksista huolimatta viime viikon seminaarissa ei saatu aikaan linjausta siitä, että kampusrakennuksista tulee innovatiivisen ekosysteemin kotipesä.

Soila Puurtinen

Kansainvälisen viestinnän laitos ja OKL:n päärakennus siirtyvät kaupungin omistukseen.
Kansainvälisen viestinnän laitos ja OKL:n päärakennus siirtyvät kaupungin omistukseen.

Savonlinnan osaamiskeskittymän tai ”innovatiivisen ekosysteemin” suunnittelu jatkuu loppuvuodesta. Viime viikon seminaarissa ajatuksena oli käynnistää ”Savonlinna Millin” pilottivaihe jo elo—syyskuussa. Niin nopeasti ei päästä liikkeelle.

Aloitteen asiassa teki Etelä-Savon tiedeseura. Ajatuksena on lisätä seudun elinvoimaa, jota opettajankoulutuksen menetys nakertaa. ”Savonlinna Millin” sijainniksi on ajateltu esimerkiksi yliopistokampusta.

Kaupunginjohtaja Janne Laineen mukaan vielä ei ole ratkaistu, mitä toimintoja sijoittuu yliopistokampuksen rakennuksiin eli KVL:n ja OKL:n rakennuksiin. Rakennusten remonttitarpeita ja käyttömahdollisuuksia arvioidaan vielä.

Alkuperäisen hahmotelman mukaan osaamiskeskittymään sisältyisi yhdeksänvuotinen yhtenäiskoulu, joka jatkaisi normaalikoulun toimintaa. Tätäkään asiaa ei ole lyöty lukkoon. Sivistystoimessa tutkitaan vaihtoehtoja normaalikoulun oppilaitten tulevasta koulupaikasta.

Laine korostaa, että kaupungissa on jo toimiva innovatiivinen ekosysteemi teknologiapuistossa, jonka sateenvarjon alla toimii teollisuutta palvelevia osaamiskeskuksia. Näitä ovat ammattikorkeakoulun Kuitulaboratorio Lypsyniemessä sekä 3K-tehdas ja LUT:n laboratorio yhteistyökumppaneineen Hernemäessä.

— Osaamiskeskuksiin on vuosikymmenen aikana investoitu kymmeniä miljoonia euroja. Niitä vahvistetaan edelleen strategisena kärkihankkeena.

Tavoitteena Laineen mukaan on myös jatkaa muuta yliopistollista toimintaa siten, että perustetaan uudenlainen yliopistokeskus osakeyhtiömuotoisena.

Osana yliopistokeskusta olisi kaupungin hankkeen myötä käynnistyvä täydennyskoulutuskeskus, jossa aluksi täydennyskoulutetaan kiinalaisia opettajia. Tavoitteena on myös saada Savonlinnaan maksullista maisteri- ja kandidaattikoulutusta yhteistyössä jonkin ulkomaisen yliopiston kanssa. Tunnustelut ovat meneillään.

Kolmas yliopistokeskuksen osa voisi olla jonkin suomalaisen yhteistyöyliopiston kanssa toteutettava pysyvä, elinkeinoelämää tukeva perustutkintokoulutus.

Jaana Hänninen

Jaana Hänninen