Enonkosken kunta selvittelee vielä venehallin laajennuksen kannattavuutta — Aikaa selvityksiin on rajallisesti, jos kunta ei aio menettää työpaikkoja Savonlinnaan

Jos laajennus ei ole rakenteilla huhtikuussa, Suvi-veneet Oy alkaa suunnitella paluuta Savonlinnaan.

Tuija Pauhu

Suvi-veneet suunnittelee siirtävänsä koko tuotantonsa Enonkoskelle edellyttäen, että venehallin laajennus on rakenteilla huhtikuussa.
Suvi-veneet suunnittelee siirtävänsä koko tuotantonsa Enonkoskelle edellyttäen, että venehallin laajennus on rakenteilla huhtikuussa.

Enonkosken kunta keskeyttää Suvi-veneet Oy:n hallin laajennuksen suunnittelun lisäselvitysten ajaksi. Ensimmäiseksi selvitetään, onko kunnalla mahdollisuus rakentaa laajennus ja vuokrata hallia markkinaehtoisesti yhtiömuotoisena.

Kunnanhallitus hyväksyi maanantaina äänestyksessä puheenjohtajansa Lauri Niirasen (kesk.) oikaisuvaatimuksen. Kunnanhallitus kumosi tammikuisen päätöksensä, jolla kunnan ja yhtiön välinen vuokrasopimusluonnos tuli hyväksytyksi.

Äänestyksessä oikaisuvaatimuksen hyväksymistä kannatti keskusta.

SDP kannatti kunnanjohtaja Kari Kuuramaan esitystä, jonka mukaan sopimus olisi pidetty voimassa. Silti olisi alettu valmistella teollisuustilojen yhtiöittämistä.

Kuuramaa sanoo, että kunnanhallituksen vaatima selvitys tehdään mahdollisimman nopeasti, jotta laajennus valmistuisi aikataulussaan syyskuun alussa.

Suvi-veneet Oy:n toimitusjohtaja Aki Karjalainen pitää kiinni aikataulusta.
— Jos rakennustyöt eivät ole käynnissä huhtikuussa, alan suunnitella paluuta Savonlinnaan, Karjalainen kertoo.

Timo Seppäläinen

Suvi-veneet Oy:n halli Kerimäen Silvolassa Savonlinnassa paloi lokakuussa. Nyt isompia veneitä valmistetaan väliaikaistiloissa Kesälahdella. Väliaikaistilojen vuokrasopimus loppuu kesällä. Syksystä alkaen yhtiö keskittää toimintansa joko Enonkoskelle tai Savonlinnaan.
Suvi-veneet Oy:n halli Kerimäen Silvolassa Savonlinnassa paloi lokakuussa. Nyt isompia veneitä valmistetaan väliaikaistiloissa Kesälahdella. Väliaikaistilojen vuokrasopimus loppuu kesällä. Syksystä alkaen yhtiö keskittää toimintansa joko Enonkoskelle tai Savonlinnaan.

Suvi-veneet Oy:n tuotantopuoli työllistää 15 ihmistä. Heistä seitsemän työskentelee Enonkoskella, josta Suvi-veneet osti OH Marinin liiketoiminnan viime kesänä.

Suvi-veneet Oy:n halli Kerimäen Silvolassa paloi lokakuussa. Silvolan tuotanto on nyt väliaikaistiloissa Kesälahdella, jossa vuokrasopimus loppuu heinäkuun lopussa.

Jos tuotanto siirtyy Kesälahdelta Savonlinnaan, tuotanto Karjalaisen mukaan loppuu Enonkoskella kokonaan.

Niiranen sanoi oikaisuvaatimuksessaan, että kunta on toiminut kuntalain vastaisesti päättäessään teollisuushallin laajennuksen rakennuttamisesta ja sen vuokraamisesta Suvi-veneet Oy:lle.

Jaana Hänninen

Enonkosken kunnanhallituksen puheenjohtaja Lauri Niiranen teki oikaisuvaatimuksen, jonka ansiosta venehallin laajennuksen suunnittelu keskeytetään lisäselvitysten ajaksi. Niirasen mielestä asiat oli parasta saattaa lailliselle tolalle viimeistään tässä vaiheessa. Kuka tahansa olisi voinut valittaa myöhemmistä päätöksistä, jolloin riskinä olisi saattanut olla valmiin hallin jääminen tyhjilleen.
Enonkosken kunnanhallituksen puheenjohtaja Lauri Niiranen teki oikaisuvaatimuksen, jonka ansiosta venehallin laajennuksen suunnittelu keskeytetään lisäselvitysten ajaksi. Niirasen mielestä asiat oli parasta saattaa lailliselle tolalle viimeistään tässä vaiheessa. Kuka tahansa olisi voinut valittaa myöhemmistä päätöksistä, jolloin riskinä olisi saattanut olla valmiin hallin jääminen tyhjilleen.

Niiranen huomautti, että asian valmistelun ja päätöksen yhteydessä ei ole tutkittu, miten asiaan vaikuttavat julkista tukea koskevat EU-säädökset ja muu kilpailulainsäädäntö.

Niirasen mielestä laajennusosan suunnittelua voidaan jatkaa ja mahdolliset rakennustyöt voidaan aloittaa vasta sitten, jos selvityksistä ilmenee, että kunnan kiinteistöyhtiö voi toimia markkinaehtoisesti.

Kuntaliiton johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff on todennut Niiraselle ja kunnanjohtajalle, että kilpailua koskevien säädösten jättäminen huomiotta on virhe, jonka seurauksena päätös kumoutuu, jos joku valittaa siitä hallinto-oikeuteen.

Lähtökohtaisesti kunnan pitää yhtiöittää sellainen toiminta, joka toimii kilpailluilla markkinoilla.

Niiranen huomauttaa, että ennen hallin valmistumista olisi ollut tehtävänä vielä monta päätöstä, joista olisi voinut valittaa joku muukin kuin hän. Ratkaisevaa ei ole, onko säädöksiä rikottu vaan se, että asiaa ei ole tutkittu.

Kuuramaa myönsi, että sovitun vuokran markkinaehtoisuutta ei tutkittu ennen sopimusluonnoksen hyväksymistä. Nyt oikaisuvaatimuksen käsittelyä valmisteltaessa kuitenkin kaksi riippumatonta arvioitsijaa on todennut vuokran markkinaehtoiseksi.

Niiranen huomauttaa, että markkinaehtoinen vuokra ei sinällään ole tae siitä, että yhtiö toimii markkinaehtoisesti. Asia riippuu paljon siitäkin, paljonko hallin laajennus lopulta tulee maksamaan. Valtuusto on myöntänyt laajennukseen miljoona euroa.

— Selvitykset on tehtävä ennen kuin halli on rakenteilla tai valmis. Jos vuokraa olisi ruvettu miettimään vasta sitten, olisi vaarana ollut, että halli jää tyhjilleen, Niiranen sanoo.

Niiranen vastusti hallin laajentamista vastaan valtuustossa ja vuokrasopimusta tammikuun kunnanhallituksessa.

Peruttu sopimusluonnos

Maanantaina kumotun vuokrasopimusluonnoksen mukaan venehallin laajennuksen pääomavuokra olisi määräytynyt rakennuskustannuksista, kahden prosentin pääomatuotolla, joka on sidottu Euribor-korkoon.

Miljoonan euron rakennuskustannuksilla 1 200 neliömetrin suuruisen hallilaajennuksen pääomavuokra olisi ollut 5 831 euroa kuukaudessa ja ylläpitovuokra 336 euroa kuukaudessa.

Nykyisen, 745 neliömetrin suuruisen hallin kiinteä vuokra on 1 070 euroa kuukaudessa.