Laineen luottamuksen arvioinnin aikataulu venyy – Ei tiedetä, milloin kaupunginhallitus keskustelee asiassa etenemisestä

Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen, joten päätös arvioinnista pysyi voimassa.

Soila Puurtinen

Tiedossa ei ole, millä aikataululla kaupunginhallitus ottaa kantaa kaupunginjohtaja Janne Laineen luottamuksen arviointimenettelyn jatkamiseen.
Tiedossa ei ole, millä aikataululla kaupunginhallitus ottaa kantaa kaupunginjohtaja Janne Laineen luottamuksen arviointimenettelyn jatkamiseen.

Savonlinnan kaupunginhallitus piti maanantaina äänin 6–3 voimassa kahden viikon takaisen päätöksensä, jonka mukaan kaupunginjohtaja Janne Laineen luottamus arvioidaan kuntalain 42 pykälän eli johtajasopimusmenettelyn mukaisesti.

Kaupunginhallitus jätti käsittelemättä Matti Lundeniuksen (ps.) oikaisuvaatimuksen, jossa vaadittiin päätöksen kumoamista.

Kaupunginhallitus ei kuitenkaan käsitellyt lainkaan sitä, miten luottamuksen arvioinnissa edetään. Aikataulu näyttää siis muuttuneen parin viikon takaisesta. Silloisen päätöksen mukaan kuulemiset olisi hoidettu niin, että asian etenemisen suhteen olisi tehty päätös tällä viikolla. Myös kaksi viikkoa sitten päätös syntyi äänin 6–3.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Torikka (kesk.) ei osaa arvioida, milloin asia etenee. Seuraava kaupunginhallituksen kokous on 7. joulukuuta.

Lundenius vaati kahden viikon takaista päätöstä kumottavaksi, koska mukaan kaupunginjohtajan luottamuksen arviointia koskeva esitys ja sen hyväksymispäätös perustuivat hänen mielestään väärän lain soveltamiseen.

Lundenius toteaa, että kun Laineen johtajasopimus vuonna 2006 solmittiin, ei kuntalaissa ollut säädöstä johtajasopimuksesta

Siten Laineen johtajasopimus Lundeniuksen mielestä on yksityisoikeudellinen sopimus, joten sitä ei voi arvioida kuntalain perusteella. Laineen johtajasopimuksessa ei myöskään ole mainintaa luottamuksen arviointimenettelystä tai muista menettelytavoista, joita kuntalain 42 pykälän mukaan voidaan kirjata johtajasopimukseen.

Lundenius huomauttaa myös, että arviointimenettelyn pohjaksi hyväksyttyä muistiota ei esitetty kaupunginhallituksen kokouksessa kaksi viikkoa sitten.

Lundeniuksen oikaisuvaatimus jätettiin käsittelemättä, koska lain mukaan oikaisuvaatimusta ei voi tehdä päätöksestä, joka koskee asian valmistelua.