Sosterille esitetään järjestämisvastuuta myös perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista— Asiakkaat ja potilaat eivät huomaisi muutosta, mutta erikoissairaanhoidon ulkoistaminen onnistuisi

Hallituksen puheenjohtajan Pekka Nousiaisen (kesk.) mukaan järjestämisvastuun laajentamisella varaudutaan myös sote-uudistuksen jatkumiseen.

Soila Puurtinen

Sosterille esitetään siirrettäväksi järjestämisvastuu myös jäsenkuntiensa perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista.
Sosterille esitetään siirrettäväksi järjestämisvastuu myös jäsenkuntiensa perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin eli Sosterin hallitus esittää jäsenkunnilleen, että Sosterilla jatkossa olisi järjestämisvastuu erikoissairaanhoidon lisäksi jäsenkuntiensa perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista.

Sosterin järjestämisvastuun laajentamista koskevan esityksen taustalla on suunnitelma, jonka mukaan Sosteri ulkoistaa erikoissairaanhoitonsa.

Sosteri tuottaa jo nyt Savonlinnan ja Enonkosken perusterveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut sen mukaan, mitä kuntien ja Sosterin välisessä palveluntuotantosopimuksessa on sovittu.

Sosterin hallituksen puheenjohtajan Pekka Nousiaisen (kesk.) mukaan järjestämisvastuun laajeneminen ei vaikuta käytännön toimintaan mitenkään. Juridisesti Sosterille siirtyisi itsenäinen päätösvalta asioista.

Sulkavan ja Rantasalmen kohdalla järjestämisvastuun laajentaminen ei ole ajankohtainen, koska ne ovat ulkoistaneet sosiaali- ja terveyspalvelunsa Terveystalolle.

— Muutos esitetään tehtäväksi niin, että kunta voi siirtää palvelujen järjestämisvastuun Sosterille. Sulkava ja Rantasalmi voivat tehdä omat ratkaisunsa, kun ulkoistamissopimukset päättyvät, Nousiainen sanoo.

Rajoituslaki pysyi voimassa, vaikka sote-uudistus kaatui

Viime viikolla kaatuneeseen sote- ja maakuntauudistukseen liittyen on voimassa laki, jonka mukaan kuntayhtymä voi uudistuksen toteutumista odotellessaan ulkoistaa enintään 30 prosenttia järjestämisvastuullaan olevasta toiminnasta.

Jos Sosterin järjestämisvastuulla on vain kuntien erikoissairaanhoito, rajoituslain mainitsema 30 prosenttia lasketaan erikoissairaanhoidosta. Jos sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuoltokin ovat Sosterin järjestämisvastuulla, koko erikoissairaanhoidon ulkoistaminen onnistuu.

Rajoituslaki on säädetty olemaan voimassa vuoden 2022 alkuun saakka. Se ei siis kumoutunut, vaikka sote- ja maakuntauudistus hyllytettiin viime viikolla samassa yhteydessä, kun Juha Sipilän (kesk.) hallitus erosi ja muuttui toimitusministeristöksi.

Valmistautumista myös sote-uudistuksen jatkumiseen

Erikoissairaanhoidon ulkoistamisen ja sen kilpailuttamisen valmistelu etenee Sosterissa. Päätöksiä ulkoistamiskumppanista on tarkoitus tehdä kesällä.

Nousiaisen mukaan sote-uudistuksen kaatuminen ei kaada ulkoistamissuunnitelmaa.

Nousiaisen mielestä Sosterin järjestämisvastuun laajentaminen on entistä perustellumpaa sote-uudistuksen kaaduttua.

— Sote-uudistus jatkuu muodossa tai toisessa. Sosteri varautuu uudistukseen kokoamalla kaikki sote-palvelut saman järjestämisvastuun alle, Nousiainen sanoo.

Sosterin järjestämisvastuun laajentamisella on takanaan Sosterin omistajakuntien johdon eli omistajaohjausryhmän tuki.