Eksote aloittaa koko henkilöstöä ja kaikkia toimintoja koskevat yt-neuvottelut — Säästötarve on noin yhdeksän miljoonaa euroa

Timo Saksela: ”Henkilöstöltä on tullut jo paljon viestejä ja näkemyksiä siitä, mitä tässä tilanteessa voisi tehdä.” Yhdeksän miljoonan euron kustannustason leikkaus vastaa noin 200 henkilötyövuoden kustannuksia.

Mika Strandén

Koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut alkavat. Eksoten palveluksessa on noin 5 000 työntekijää.
Koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut alkavat. Eksoten palveluksessa on noin 5 000 työntekijää.

Koko henkilöstöä ja kaikkia toimintoja koskevat yt-neuvottelut alkavat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote). Eksoten hallitus hyväksyi Eksoten historian ensimmäisten yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisen yksimielisesti keskiviikkona.

Toimitusjohtaja Timo Sakselan mukaan neuvottelut alkavat ensi keskiviikkona ja ne kestävät minimissään kuusi viikkoa.

Henkilövaikutuksiinkin on syytä varautua. — Timo Saksela

Säästötarve on noin yhdeksän miljoonaa euroa.

Hallitus halusi tähdentää päätöksessään sitä, että vähennyksiä voi kohdentaa henkilöstöön vasta sen jälkeen, jos muilla säästöillä ei päästä yhdeksän miljoonan euron tavoitteeseen.

Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (sd.) uskoo, että säästöt on mahdollista toteuttaa ilman kovia henkilöstövaikutuksia.

— Riittäviä säästöjä voi saada toimintatapojen, palvelurakenteen ja muilla muutoksilla. Koska tämä ei kuitenkaan ole varmaa, on aloitettava samalla yt-neuvottelut, kuvailee Vesterinen hallituksen perusteluja neuvotteluille.

Timo Saksela pitää yhdeksän miljoonan euron leikkaustarvetta niin suurena, että henkilövaikutuksiinkin on syytä varautua.

Marleena Liikkanen

Timo Sakselan mukaan on varauduttava myös henkilöstövähennyksiin.
Timo Sakselan mukaan on varauduttava myös henkilöstövähennyksiin.

— Toki ensin haetaan organisaatiorakenteeseen ja sen tyyppisiin asioihin liittyviä ratkaisuja sekä käydään läpi eläköitymiset ja muut.

Paisunut hallinnointi kuriin

Sakselan mukaan yt-uhka on tuonut myös myönteisiä asioita esiin.

— Henkilöstöltä on tullut jo paljon viestejä ja näkemyksiä siitä, mitä tässä tilanteessa voisi tehdä. Esimerkiksi erään osa-alueen työvuorosuunnittelun avulla tekeminen järkevöityisi ja tulisi säästöjä.

Säästöä kertyy vähästäkin. Jokaikisen pienenkin investoinnin tarpeellisuus on Sakselan mukaan harkittava uudelleen.

Saksela on puhunut Eksoten paisuneesta hallinnointi- ja kokoustamiskulttuurista.

— Eihän se tietenkään kokonaisuutta ratkaise, mutta jos sisäisten kokousten kestoa ja niihin osallistuvia ihmisiä vähennetään, vapautuu hirvittävän paljon aikaa potilas- ja asiakastyöhön.

Nyt yt-menettelyn kautta tavoiteltu kustannusura on Sakselan mukaan sellainen, mikä kelpaa kunnillekin.

Marleena Liikkanen

Eksoten palvelujen käyttö on kasvanut eteläkarjalaisten ikääntymisen mukana. Keskittämisasetus ja laajan päivystyksen sairaala ovat osaltaan kasvattaneet kustannuksia.
Eksoten palvelujen käyttö on kasvanut eteläkarjalaisten ikääntymisen mukana. Keskittämisasetus ja laajan päivystyksen sairaala ovat osaltaan kasvattaneet kustannuksia.

— Näillä toimin päästään takaisin sille kustannusuralle, jonka kanssa myös kunnat pystyvät elämään.

Aiempi säästöohjelma lepäsi osin tyhjän päällä

Eksote hyväksyi loppukeväästä 30,7 miljoonan euron vuoden 2023 loppuun ulottuvan talouden tasapainotusohjelman. Sen avulla Eksoten kustannukset olisi saatu toivotulle 1,5 prosentin kasvu-uralle.

Ohjelman avulla tavoiteltiin yli 20 miljoonan euron säästöjä erilaisilla kehittämisprojekteilla kuten toimintakyky-, digitalisaatio- ja työhyvinvointiohjelmilla.

Sakselan mukaan tuo ohjelma ei enää riitä. Lisäksi ohjelma lepäsi osin tyhjän päällä.

— Edelleen noita kolmea toimenpideohjelmaa viedään eteenpäin. Mutta ehkä säästölaskelmat olivat vähän ylimitoitettuja. Niistä ehkä puuttui semmoinen konkretian taso, muotoilee Saksela.

Marja-Liisa Vesterinen luottaa uuden toimitusjohtajan kykyyn pistää Eksoten talous kuntoon.

— Uudet silmät näkevät uusia ratkaisuja. Myös Sakselan aikaisempi työhistoria tuo esiin uudenlaisia vaihtoehtoja.

Fakta: Tästä on kyse yt-neuvotteluissa

Eksote hakee noin 9 miljoonan euron säästöjä. Se vastaa noin 200 henkilötyövuoden kustannuksia.

Henkilöstön vähennystarve täsmentyy sen jälkeen, kun yt-neuvotteluissa on kartoitettu säästökohteet.

Yt-neuvotteluissa käydään läpi koko organisaatiorakenne, palveluverkko, sopimukset, toimitilat, hankkeet, projektit ja tukipalvelut.

Säästöihin pakottaa osaltaan Eksoten omistajakuntien taloudellinen tilanne.

Vaikka Eksote on tuottanut palvelut maan keskitasoa alhaisemmilla kustannuksilla, ei omistajakunnilla ole niihin varaa.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimivan Eksoten henkilöstöjohtajan Merja Hokkasen mukaan ratkaisuja säästöihin etsitään tulosyksiköiltä.

—Henkilöstöllä on paras ymmärrys arjen työstä. Yt-neuvottelujen tavoitteeena on mielestäni entistä paremmin toimiva Eksote.

Eksoten asiakkaiden palvelutarpeen kasvu sekä aiempaa kalliimmat hoidot ja lääkkeet ovat osaltaan lisänneet kustannuksia.