Tienvarsien niitto on alkamassa – Parantaa turvallisuutta ja luonnon monimuotoisuutta

Rauno Hietalampi

Lupiini on levinnyt teiden varsilla laajalle ja vallannut alaa kotoperäisiltä ketokasveilta.
Lupiini on levinnyt teiden varsilla laajalle ja vallannut alaa kotoperäisiltä ketokasveilta.

Kasvillisuuden niittäminen maanteiden varsilta on alkamassa Keski- ja Itä-Suomessa, tiedottaa ely-keskus.

Niitto parantaa näkyvyyttä ja siten liikenneturvallisuutta sekä edistää luonnon monimuotoisuutta kurittamalla esimerkiksi lupiinia, joka on laajalle levinnyt vieraslaji.

– Haitallisten vieraslajien hävittäminen tienvarsilta ei kuitenkaan kuulu jokamiehenoikeuksiin. Tältä osin tulee aina olla yhteydessä liikenteen asiakaspalveluun, josta saa lisätietoa hävittämisen edellytyksistä, teroittaa Keski-Suomen ely-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partanen tiedotteessa.

Taajamamaiset maantieosuudet niitetään 3-4 kertaa kesän edistymisen mukaan. Tämän työn alueurakoitsijat ovat paikoin jo aloittaneet.

Valta- ja kantatiet niitetään kahteen kertaan, ensimmäisen kerran kesäkuun puolivälin jälkeen kahden metrin päähän tien reunasta ja toisen kerran ennen elokuun loppua 4-6 metrin päähän reunasta. Muiden teiden varsia niitetään kesän lopulla kahden metrin leveydeltä.

– Vaikka kukat kaunistuttavat monin paikoin tienvarsia, ei niittoja voida myöhentää liikenneturvallisuuden ja kustannusten takia. Kustannukset kohoaisivat, jos kaikki niitettäisiin lyhyessä ajassa huomattavasti suuremmalla kalustolla, toteaa Partanen tiedotteessa.

Tienvarsien vesakoita raivataan koneilla kesäkuun puolivälin ja syyskuun lopun välillä. Raivausleveys on pääteillä 10-12 metriä ja muilla teillä 6 metriä. Vesakko raivataan yleensä joka kolmas vuosi, hirvivaara-alueilla joka toinen vuosi.

Teillä liikkujien on syytä varautua niittokoneisiin ja noudattaa nopeusrajoituksia ja varovaisuutta. Puupinot pitää raivata niittäjien tieltä pois.