Etelä-Savon Yrittäjät: Kuntien paikalliset elinkeinopalvelut ovat niukkenemassa olemattomiin

Yrittäjäyhdistys arvioi, että säästöiksi ajatellut toimenpiteet koituvat lopulta merkittäviksi kustannuksiksi.

Timo Seppäläinen

Ruth Lähdeaho-Kero Punkaharjulta valittiin Etelä-Savon Yrittäjät ry:n varapuheenjohtajaksi.
Ruth Lähdeaho-Kero Punkaharjulta valittiin Etelä-Savon Yrittäjät ry:n varapuheenjohtajaksi.

Etelä-Savon Yrittäjät kantaa huolta siitä, että kuntien jo ennestään niukkoja elinkeinopalveluita ollaan karsimassa olemattomiin.

Esimerkiksi Kangasniemen kunnanhallitus päätti joulukuussa elinkeinoasiamiehen viran lakkauttamisesta osana yhteistoimintaneuvotteluja. Mäntyharjussa kunnanvaltuusto päätti puolestaan Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen kehitys Oy:n toimintojen alasajosta irtisanomalla elinkeinoyhtiön ja kunnan välisen toimeksiantosopimuksen. Kuntien suunnitelma on se, että elinkeinopalveluiden hoitaminen tulisi olemaan jatkossa kunnanjohtajan vastuulla.

Kunnat perustelevat päätöksiään kuntatalouden kiristymisellä ja tavoitteella sopeuttaa taloutta. Etelä-Savon Yrittäjät ymmärtää kuntien sopeutuspaineet, mutta muistuttaa kuntia siitä, että elinkeinopalveluilla on tärkeä rooli mm. alkavien yrittäjien tukemisessa, toimintojen kehittämisessä, sparraamisessa, yritys- ja hanketukien neuvonnassa sekä toimitila-asioissa.

— Todennäköistä on, että säästötoimeksi ajatellut toimenpiteet koituvat merkittäväksi kustannuksiksi, Yrittäjät varoittaa.

Etelä-Savon Yrittäjät vaatii kuntia ottamaan yrittäjät paremmin huomioon jo siinä vaiheessa, kun kunnassa mietitään muutoksia elinkeinopalveluiden järjestämiseen. Tällöin olisi mahdollista kehittää ratkaisumalleja yhteistyössä.

— Tapoja voi olla muitakin kuin tietyn viran olemassaolo tai yhtiömuotoinen toteutus. Kunta voi profiloitua esimerkiksi markkinointiin tai työllisyyskysymyksiin taikka järjestää palveluita yhteistoiminnassa sidosryhmien kanssa, Yrittäjien kannanotossa huomautetaan.

Etelä-Savossa on miltei 10 000 yritystä ja yli 13 000 yritysten toimipaikkaa. Myös työllistämisen vaikutus on merkittävä, sillä henkilötyövuosia tehdään noin 30 000. Maakunnassa on perinteisesti yrittäjien osuus työllisistä ollut myös poikkeuksellisen korkea muuhun maahan verrattuna.

Eteläsavolaiset yritykset kantavat merkittävän vastuun alueen kehityksestä ja uusiutumisesta sekä kantavat taloudellista vastuuta etenkin yhteisöveron maksajina. Yritykset ovat keskeisiä kuntien elinvoiman luojia ja moottoreita, mikä myös kuntastrategioissa lähes kauttaaltaan tunnistetaan.

Etelä-Savon Yrittäjät vaatii, että kunnissa paikallisesti tulee olla riittävästi yritysten neuvonta-, koulutus- ja tukipalveluita hyvin saatavilla. Tämä tehtävä tulee olla selkeästi vastuutettu. Vuorovaikutuksen tulee olla yrittäjien ja kunnan välillä säännöllistä ja mahdollisista muutoksista keskustellaan etukäteen. Lisäksi julkisyhteisöjen hankintapolitiikan tulee olla avointa.

Yrittäjät haluavat olla luomassa elinvoimaista ja uudistuvaa Etelä-Savoa, mutta tarvitsevat siihen myös riittävän tuen ja arvostuksen.

Etelä-Savon yrittäjät järjestäytyi

Etelä-Savon Yrittäjät järjestäytyi puheenjohtaja Nina Rasolan johdolla 15. tammikuuta. Varapuheenjohtajiksi valittiin Seppo Asikainen Juvalta ja Ruth Lähdeaho-Kero Savonlinnan Punkaharjulta.

Suomen Yrittäjien hallituksen kokouksessa 14.1.2020 nimettiin jäsenet eri valiokuntiin ja johtoryhmiin kaudelle 2020—2021. Etelä-Savosta tuli valituksi jäseniä kahteen johtoryhmään ja neljään valiokuntaan.

Energia- ja ympäristövaliokuntaan Ruth Lähde-aho Kero Savonlinnasta, Hyvinvointipalveluiden valiokuntaan Heli Peltola Mikkelistä, Järjestövaliokuntaan Päivi Anias, Joroisista ja Sari Jokinen Rantasalmelta,

Rakentamisen valiokuntaan Seppo Avikainen Juvalta, Heikki Tynkkynen Punkaharjulta ja Jan-Erik Wasenius Savonlinnasta. Maahan muuttaneiden yrittäjien verkoston johtoryhmään Ruth Lähdeaho-Kero Savonlinnasta,

Yksinyrittäjäverkoston johtoryhmää Saara Liukkonen Mikkelistä