Parikkalan talousarviossa alijäämä pienenee ensi vuonna melkein miljoonalla – Lähivuosina talousnäkymät synkkenevät

Parikkala ei nostanut tuloveroprosenttiaan, mutta valtion kompensaatio nostaa kunnan tuloveroja ensi vuonna. Tulevina vuosina kunnan taloutta kuitenkin painavat väestön ikääntyminen sekä Eksoten kasvavat kulut.

Mika Strandén

Parikkalan kunnanhallituksen talousarvioesityksen mukaan kunnan talouden alijäämä vähenee lähes miljoonalla ensi vuonna.
Parikkalan kunnanhallituksen talousarvioesityksen mukaan kunnan talouden alijäämä vähenee lähes miljoonalla ensi vuonna.

Ensi vuodesta on tulossa Parikkalan kunnalle edelleen miinusmerkkinen, mutta talouden alijäämän ennustetaan laskevan kunnanhallituksen talousarvioesityksessä.

Kuluvan vuoden alijäämä on noin 1,6 miljoonaa euroa. Ensi vuonna kunnan alijäämän arvioidaan pienenevän lähes miljoonalla 648 000 euroon.

Parikkalan kunta ei nostanut tuloveroprosenttiaan ensi vuodelle, vaan päätti pitää sen 20,50 prosentissa. Myöskään kiinteistöverot eivät nouse ensi vuonna.

Valtio tulee apuun

Parikkalan alijäämän pienenemistä selittää esimerkiksi valtionosuuksien nousu. Parikkalan valtionosuuksien arvioidaan kasvavan ensi vuonna noin 147 000 eurolla yhteensä 17,8 miljoonaan euroon.

Myös kunnan verotulot kasvavat arviolta 0,75 miljoonalla eurolla ensi vuonna, koska valtio kompensoi kunnan tuloverotusta. Tänä vuonna kunta saa verotuloja 15,5 miljoonaa euroa ja ensi vuonna 16,2 miljoonaa euroa.

Vuoden 2021 investointimenot ovat 7,85 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen hanke on Kirjolan koulun rakentaminen, jonka kokonaiskustannuksista 6 miljoonaa euroa kohdentuu ensi vuodelle. Kouluhankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 10,8 miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 kunnan investointimenot ovat 6,43 miljoonaa ja vuonna 2023 noin 2,46 miljoonaa euroa.

Mika Strandén

Tulevat vuodet ovat vaikeita Parikkalalle, jos alijäämä jatkaa kasvuaan talousarvion mukaisesti.
Tulevat vuodet ovat vaikeita Parikkalalle, jos alijäämä jatkaa kasvuaan talousarvion mukaisesti.

Tulevat vuodet vaikeita

Alijäämästä huolimatta Parikkalalle ei tule kuntalain mukaista alijäämän kattamistarvetta kunnanhallituksen talousarvioesityksen mukaan. Vuodenvaihteessa kunnan taseessa oli kertynyttä ylijäämää noin 18,3 miljoonaa euroa esimerkiksi kiinteistö- ja metsäomaisuuksina.

Vaikka alijäämän arvellaan pienenevän ensi vuonna lähes miljoonalla, tulevista vuosista on tulossa selkeästi synkempiä.

Vuonna 2022 Parikkalan alijäämä kasvaa 1,8 miljoonaan euroon ja vuonna 2023 jo 2,4 miljoonaan euroon. Kunnan taloutta painavat esimerkiksi väestön ikääntyminen sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kulujen nousu.

Vuosikate miinusmerkkiseksi vuonna 2023

Parikkalan valtionosuudet eivät myöskään kasva tulevina vuosina, vaan pysyttelevät noin 17,8 miljoonassa eurossa per vuosi.

Sen sijaan kunnan vuosikate laskee vuosina 2022–2023 siten, että jo vuonna 2023 se olisi 412 000 euroa miinuksella.

Tänä vuonna vuosikate on plussalla 554 000 euroa, ja ensi vuonna se nousee arviolta jopa 1,3 miljoonaa euroon verotulojen kasvun myötä.

Parikkalan kunnanhallitus käsittelee ensi vuoden talousarviota ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmaa kokouksessa tiistaina ja tekee niistä esityksen kunnanvaltuustolle.

Kommentoidut