Enonkosken kunnanhallituksen mielestä Pohjois-Savo olisi paras sote-suunta– Kunnanvaltuusto päättää kunnan lausunnosta 14. syyskuuta

Kunnanhallituksen mielestä Savonlinnasta pitää löytyä erikoissairaanhoidon palvelut.

Tuija Pauhu

Enonkosken kunnanhallitus haluaa, että kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi säilyttää lähipalveluina niin, että jatkossa niistä vastaisi Pohjois-Savon maakunta. Toinen lausuntokierroksella tarjottu vaihtoehto olisi Etelä-Savo.(Arkistokuva, aukioloajat ovat saattaneet muuttua)
Enonkosken kunnanhallitus haluaa, että kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi säilyttää lähipalveluina niin, että jatkossa niistä vastaisi Pohjois-Savon maakunta. Toinen lausuntokierroksella tarjottu vaihtoehto olisi Etelä-Savo.(Arkistokuva, aukioloajat ovat saattaneet muuttua)

Enonkosken kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Enonkoski sote-uudistusta koskevassa lausunnossaan toteaisi sosiaali- ja terveysministeriölle Pohjois-Savon olevan Enonkosken kunnan asukkaiden ja kunnan kannalta paras sote-suunta.

Enonkosken valtuusto päättää kunnan lausunnosta 14. syyskuuta.

Kunnanhallituksen mielestä palvelujen käyttäjien eli kunnan vakituisten asukkaiden ja alueen vapaa-ajan asukkaiden näkökulmasta laadullisesti ja toiminnallisesti parhaat palvelut ovat järjestettävissä ja tuotettavissa kattavasti osana Pohjois-Savon maakuntaa.

Lausuntokierroksella olevassa sote-lakiluonnoksessa Enonkoski, Savonlinna, Rantasalmi ja Sulkava on kirjoitettu osaksi Pohjois-Savoa. Kunnat, maakunnat, sairaanhoitopiirit ja muut asianosaiset organisaatiot saavat kuitenkin lausuntokierroksella ottaa kantaa siihen, onko Savonlinnan seudun parempi kuulua Pohjois-Savoon vai Etelä-Savoon.

Enonkosken kunnanhallitus on sitä mieltä, että kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut tulisi säilyttää ns. lähipalveluina. Toimivat peruspalvelut ja kunnan omat hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisen toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeeseen.

Jos kuntalainen tai kunnassa vieraileva kuitenkin tarvitsee erikoissairaanhoitoa, on palvelut kunnanhallituksen mielestä perusteltua tuottaa Savonlinnan sairaalassa.

– Mikäli tarvitaan vaativampaa erikoissairaanhoitoa, on perusteltua, että palvelu tuotetaan tällöin Pohjois-Savon yliopistollisessa sairaalassa, kunnanhallituksen ehdottamassa lausunnossa todetaan.

Mikäli nykyisellä Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella ei ole tulevaisuudessa tarjolla ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaa, tulevat potilaiden siirtokuljetukset lisääntymään, joka vaikuttaa myös osaltaan pelastustoimen resursseihin, lausunnossa todetaan.

– Kuljetuskustannukset tulevat nousemaan myös ns. KELA-kyydeissä, koska asiakkaat joutuvat hakemaan kauempaa erikoissairaanhoidon palvelut. Tämä ei ole asukkaiden näkökulmasta palvelujen yhdenvertaista saatavuutta edistävää, eikä myöskään kustannustehokasta kenenkään näkökulmasta, kunnanhallitus toteaa.

Mikäli erikoissairaanhoidon palvelut Savonlinnassa loppuvat, tulee tällä olemaan merkittävää vaikutusta paitsi alueen asukkaiden erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuuteen, myös alueen elinvoimaan. Sairaala on merkittävä työllistäjä lääketieteen ja hoitotyön asiantuntijoille sekä tukipalveluissa toimiville.

– Työpaikkojen menetys olisi alueen talouden ja elinvoiman näkökulmasta erittäin vaikeaa jo muutenkin muuttotappiosta kärsivälle alueelle sekä myös alueen yrityksille, kun ostovoima vähenisi, kunnanhallitus ehdottaa lausuttavaksi.