Norppa lisättiin Puruveden suojeluperusteisiin — Keväällä sovitut verkkokalastusrajoitukset riittävät

Puruvesi kuuluu jo ennestään natura-verkostoon. Norppa lisättiin suojeluperusteisiin, koska viime keväänä Puruvedelle syntyi vuosikymmeniin ensimmäinen saimaannorpan kuutti, mikä kertoo norppakannan vakiintumisesta alueella.

Timo Seppäläinen

Puruvedelle syntyi viime keväänä ensimmäinen kuutti pitkästä aikaa. (Arkistokuva)
Puruvedelle syntyi viime keväänä ensimmäinen kuutti pitkästä aikaa. (Arkistokuva)

Valtioneuvosto lisäsi keskiviikkona saimaannorpan Puruveden Natura-alueen suojeluperusteisiin

Puruvesi kuuluu jo ennestään natura-verkostoon. Norppa lisättiin suojeluperusteisiin, koska viime keväänä Puruvedelle syntyi vuosikymmeniin ensimmäinen saimaannorpan kuutti, mikä kertoo norppakannan vakiintumisesta alueella.

Puruvedellä sovittiin keväällä verkkokalastusrajoituksista, jotka valtioneuvoston päätöksessä todetaan riittäviksi.

Valtioneuvoston päätöksessä todetaan myös, että mikäli norpan pesintä laajenee, pesintärauhan turvaavista paikallisista verkkokalastusrajoituksista sovitaan tarpeen mukaan vesialueen omistajien kanssa, kuten nytkin on toimittu.

Valtioneuvosto lisäsi norpan Puruveden suojeluperusteisiin samalla, kun se muutenkin täydensi ja päivitti Natura 2000 -verkostoa ja natura-alueiden luonnontieteellisiä tietoja.

Kommentoidut