Mitä voi tehdä, kun tulee huoli ikääntyvästä läheisestä? — Tiesitkö, että yksityisiltä yrityksiltä voi ostaa kotiin siivousta, hoivaa ja muita palveluita ilman arvonlisäveroa?

Kun ikääntyvä isä, äiti tai puoliso alkaa käyttäytyä toisin kuin ennen, on tärkeintä ottaa asia hänen kanssaan puheeksi. Sitten voidaan hakea yhdessä apua. Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan vanhustenhuollon palvelunohjaajien yhteystiedot löytyvät tästä jutusta.

Soila Puurtinen

Jos ikääntyneen omaisen kunto heikkenee huolestuttavasti, kannattaa ottaa yhteyttä oman kunnan vanhustenhuollosta vastaavaan palvelunohjaajaan. Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan yhteystiedot löytyvät tästä jutusta. Myös pääkirjasto Joelissa toimiva ikääntyneiden neuvontapiste Nestori auttaa.
Jos ikääntyneen omaisen kunto heikkenee huolestuttavasti, kannattaa ottaa yhteyttä oman kunnan vanhustenhuollosta vastaavaan palvelunohjaajaan. Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan yhteystiedot löytyvät tästä jutusta. Myös pääkirjasto Joelissa toimiva ikääntyneiden neuvontapiste Nestori auttaa.

Sosterin sosiaali- ja potilasasiamies on saanut paljon yhteydenottoja liittyen vanhustenhoitoon ja vanhusten kotihoitoon.

Monet asiakkaat ovat valitelleet, että Sosterin palveluista on vaikea löytää tietoa.

Itä-Savo julkaisee nyt uudelleen joulukuussa julkaistun jutun, jossa kerrotaan, mitä voi tehdä, jos tulee huoli läheisestä. Jutussa on linkki Sosterin sivulta löytyvään ikäihmisten palveluoppaaseen

Myös ikääntyneiden neuvontapiste Nestoriin voi aina ottaa yhteyttä, jos huoli läheisestä herää.

Nestori on avoinna kolme kertaa viikossa Savonlinnan pääkirjasto Joelissa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10-14.

Milloin on syytä huolestua?

Jääkaapin sisältö voi olla ensimmäinen merkki siitä, että iäkkään omaisen muisti alkaa pettää.

Kaapista voi löytyä esimerkiksi pakettitolkulla juustoa ja purkkitolkulla maitoa, koska niitä ostetaan koko ajan lisää.

Muistisairauden merkki voi olla myös ikäihmisen muuttuminen alavireisemmäksi, syömisten lipsuminen kahvi- ja leipälinjalle sekä henkilökohtaisen hygienian ja kodin siisteyden laiminlyöminen.

— Ensimmäinen asia, mitä omainen voi tehdä, on ottaa asia puheeksi, sanoo Sosterin kotihoidon päällikkö Minna Laurio

Omaiselta voi kysellä, mitä tämä on syönyt, milloin käynyt pesulla.

— Puheeksi ottaminen oman äidin tai isän kanssa on usein vaikeaa, mutta se on tärkeää. Vanhemman ja lapsen roolit alkavat vaihtua, Laurio sanoo.

Puheeksi ottamisen jälkeen voidaan ottaa yhdessä yhteyttä muistikoordinaattoriin tai oman kunnan asioita hoitaviin vanhuspalvelujen palveluohjaajiin. Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan palvelunohjaajien yhteystiedot löytyvät tämän jutun lopusta.

Myös fysiikan pettämistä osoittavat asiat kuten kaatuilemiset, kompastelemiset ja jatkuvat säryt antavat aina aihetta ottaa yhteyttä palveluohjaajiin.

Yhteyttä palveluohjaajiin voi ottaa myös vanhus yksinään, jos on huolestunut omasta tilastaan. Vaihtoehtoisesti palvelutarve- ja muistiasioista voi mainita lääkärille, jos on siellä käyntiä.

Huolestunut omainenkin voi ottaa palveluohjaajiin yksinään yhteyttä, jos ikäihminen ei itse ole suostuvainen. Siinä tapauksessa yhdessä  työntekijän kanssa mietitään, mitä tehdään.

— On vaikeaa joutua puntaroimaan, missä ihmisen itsemääräämisoikeuden rajat kulkevat silloin, jos muisti ja ajatus eivät ole enää entisellään, Laurio sanoo.

Palvelutarve arvioidaan ensin

Vanhustenhuollon palveluohjaajien kautta järjestyy palvelutarpeen arviointi, jossa katsotaan, miten vanhus pärjää kotonaan ja mitä palveluja hän tarvitsee.

Savonlinnan ja Enonkosken palveluohjaajat löytyvät Sosterista, Rantasalmen palveluohjaaja Terveystalosta ja Sulkavan Attendosta.

Turvapuhelimen, ovivahdin ja muiden turvalaitteiden tarve arvioidaan samalla. Kuntoutustiimi voi katsoa, tarvitaanko kotiin apuvälineitä, kuten suihkun tukikahvoja.

Sosteri tekee terveyttä edistäviä kotikäyntejä 80-vuotiaille asiakkailleen ilman eri pyyntöä. Vuonna 2018 hyvinvointia edistävät käynnit 80-vuotiaille  toteutetaan ryhmätapaamisina.

Muistikoordinaattori tai palveluohjaaja opastaa eteenpäin muistitesteihin.

Muistisairauden varhainen toteaminen on tärkeää, koska sairauden kulkuun voidaan vaikuttaa lääkityksellä, ravitsemuksella, levolla ja virikkeillä. Elämän laatu pysyy parempana ja ikäihminen pärjää pitempään kotonaan.

Joskus vanhuksen masennus sekoitetaan muistisairauteen. Testeissä tämäkin selviää.

Palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakas voi saada kotihoitoa.

Kotihoito avustaa esimerkiksi pesuissa, wc-käynneissä ja pukemisissa.

Kotihoidon hinta määräytyy palvelun tuntimäärän ja asiakkaan tulojen perusteella.

Esimerkiksi Sosterissa tuhannen euron kuukausituloilla yksi päivittäinen 20 minuutin käynti maksaa 94 euroa kuukaudessa.

Palveluohjaajilta saa tietoa myös omaishoidosta. Omaishoidon rinnalle voi saada kotihoidon palveluita.

Kotihoidon lisäksi vanhus voi saada ateriapalvelua ja kauppakassipalvelua, jos hänen katsotaan niitä palvelutarvearvioinnissa tarvitsevan. Näistä palveluista peritään eri maksu.

Kotiin tuodun aterian hinta Sosterissa on tuloista riippuen 6,90 tai 8,20 euroa. Kauppakassin hinta on 6,50 kerralta.

Yksityisiltä voi ostaa ilman arvonlisäveroa

Asiakas voi tilata yksityisiltä yrittäjiltä siivouspalveluita, kaupassakäyntipalveluita ja ateriapalveluita riippumatta siitä, onko palvelutarpeen arvioinnissa katsottu hänen niitä tarvitsevan.

Kauppakassipalveluita voi yksityisesti saada jopa halvemmalla kuin Sosterin kautta hankittuna. Ateriapalveluissakaan hintaero ei välttämättä ole suuri.

Siivouspalveluita Sosteri ohjaa ostamaan yksityiseltä yrittäjältä.

Yksityisistä siivous-, ruoka- ja kaupassakäyntipalveluista ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa, jos asiakas tarvitsee niitä toimintakyvyn alentumisen takia ja jos yrittäjä on rekisteröitynyt hoito-, hoiva- ja siivousalan yritykseksi.
Palvelutarpeen arviointiin perustuvaa lähetettä arvonlisäverottomuuteen ei tarvita, mutta yrittäjän pitää tehdä hoito- ja palvelusuunnitelma asiakkaalle. Lisäksi asiakas saa maksuista verotuksessa kotitalousvähennyksen. Oman kunnan alueella toimivista yksityisistä yrittäjistä löytyy lista palveluohjaajilta tai esimerkiksi Sosterin sivuilta.  Arvonlisäverottomuus kannattaa varmistaa yrittäjän kanssa.

Jos yksinäisyys vaivaa

Palveluohjaajat voivat tarvittaessa auttaa etsimään asiakkaalle ulkoilukaverin tai asiointiavustajan vapaaehtoistoiminnan kautta. Kavereita voi kysyä myös suoraan seurakunnasta tai SPR:ltä.

Ikäihmisille on eri kunnissa tarjolla myös monenlaista päivätoimintaa mielen virkistykseksi. Palveluohjaajat kertovat niistäkin.

Joihinkin päivätoimintoihin tarvitaan hakemus, joihinkin voi hakeutua kuka tahansa.

Savonlinnassa esimerkiksi Linnalan seniorikeskukseen voi ilmoittautua omin päin.

Ainoa kriteeri Linnalan kerhoihin on, että pystyy hoitamaa itse vessa-asiat ja syömään. Ohjelmassa on aamukahvin, ruokailun ja päiväkahvin lisäksi jumppaa jutustelua ja muuta.

Linnalan seniorikeskuksessa toimintaa on kolmena päivänä viikossa. Linnalasta kannattaa kysyä, mikä päivä omalle kunnolle olisi sopivin.

Linnalan päivämaksu on 18 euroa. Saunapäivänä saunoville maksu on 23 euroa.

Palvelutaloon pääsy vaihtelee kunnittain

Palvelutaloon pääseminen vaihtelee sen mukaan, millaista palveluasumista kussakin kunnassa järjestetään.

Tehostettuun palveluasumiseen päästäkseen on kaikissa kunnissa yleensä oltava vaikeasti muistisairas. Tehostettuun palveluasumiseen pääsee yleensä vasta sitten, kun ei enää pärjää kotonaan edes lukuisien päivittäisten kotihoitokäyntien tai vuorohoidon avulla.

Joskus esimerkiksi leikkauksen jälkeen kunto romahtaa niin, että palvelutaloa tarvitsee asiakas, joka ei aiemmin ole tarvinnut kotihoitoakaan.

Palvelutalojen paikat täytetään kiireellisyysjärjestyksessä. Lain mukaan paikka on saatava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tarve on todettu.

Palvelutalossa asuminen maksaa asukkaalle vuokran lisäksi hoitomaksun.

Tarpeelliseksi arvioitua asumispalvelua tuetaan siten, että asiakkaalle jää tuloista henkilökohtaiseen käyttöön Sosterissa vähintään 165 sekä Rantasalmella ja Sulkavalla vähintään 180 euroa kuukaudessa.

Siitä rahasta asukas maksaa esim. lääkkeet, puhelinlaskun ja lehdet. Palvelumaksuun voi hakea muutosta esim. tavanomaista suurempien sairauden hoitokulujen vuoksi.

Rantasalmella ja Sulkavalla on tehostetun palveluasumisen lisäksi tavallista palveluasumista, jos vapaita paikkoja on.

Tavallisiin palvelutaloihin voi tarveharkinnan mukaan päästä ilman muistisairautta esimerkiksi sinä vaiheessa, kun kotihoidon käynnit eivät tunnu riittävän.

Savonlinnassa ja Enonkoskella palveluasumista on yhteiskunnan tukemana vain tehostettuna. Tavallista palveluasumista on jonkin verran tarjolla itse maksaville asiakkaille yksityisesti.

Lisäksi on tavallisia vanhusten vuokrataloja, joihin kotihoito tuo palveluita. Asuntoja haetaan kotikunnalta.

Vanhusten vuokratalojen etuna on, että ikäihmiset voivat helposti tavata toisiaan. Usein lähellä on myös jokin palvelukeskus, korttelikerho tai päivätoimintapaikka.

— Siihen aikaan, kun palvelutaloihin vielä pääsi nykyisen mittapuun mukaan hyväkuntoisiakin vanhuksia, yleisin syy palvelutaloon hakeutumiseen oli yksinäisyys. Ei se yksinäisyys ole minnekään kadonnut sanoo Sosterin palveluohjaaja, hankekoordinaattori Tiina Seppänen.

Vuoden 2018 alkupuolella Sosterissa alkaa uutena hoitomuotona ikäihmisten perhehoito, jossa vanhus voi asua perhehoitajan kodissa pitkäaikaisesti tai lyhytaikaisesti tai perhehoitaja voi tulla hoidettavan kotiin, esim. omaishoidon vapaiden ajaksi.

Soita tai katso verkkosivuilta

Savonlinna, Enonkoski
Vanhustenhuollon palveluohjaajat Sosteri/Savonlinna 044 4172497, 044-4172449

Vanhustenhuollon palveluohjaaja Sosteri/Enonkoski 044 417 2245

Muistikoordinaattori Sosteri/Enonkoski, Savonlinna 044 4172090

Sosterin verkkosivulta löytyy vanhustenhuollon palveluopas,  joka sisältää muun muassa puhelinnumeroita, yksityisten sosiaalipalveluyritysten sekä päivätoiminnan yhteystiedot.

Sulkava
Kotihoidon palveluohjaaja Attendo 044-417 5353
Lisätietoa löytyy verkkosivulta.

Rantasalmi
Palveluohjaaja/muistihoitaja Terveystalo 040-561 1648
Lisätietoa löytyy verkkosivulta.