Kaasuautojen tankkauspisteiden sijaintia selvitellään koko ajan — Gasum Oy:llä ei ole kiire tulla tällä hetkellä Savonlinnaan

Isot paikkakunnat ovat kaasuasemien sijannissa etusijalla.

Vesa Vuorela

Bio-Sairila Oy avasi kaasuautojen tankkausaseman Mikkeliin Graanin liikekeskuksen pihamaalla viime syksynä.
Bio-Sairila Oy avasi kaasuautojen tankkausaseman Mikkeliin Graanin liikekeskuksen pihamaalla viime syksynä.

Kaasualan valtakunnallinen toimija Gasum Oy ei ole perustamassa Savonlinnaan kaasuautojen tankkausasemaa pitkiin aikoihin.

Gasum Oy:n kehityspäällikkö Markus Kaarlela sanoo, että Savonlinnakin on tankkausaseman rakentamiselle mielenkiintoinen paikka tulevaisuudessa.

Tankkauspaikat pitää saada ensin suuriin kaupunkeihin. — Markus Kaarlela

— Sen verran pitää toppuutella, ettei meidän yrityksemme toimittamana Savonlinna saa tankkauspaikkaa ainakaan kahteen seuraavaan vuoteen, Kaarlela toteaa.

Gasum Oy selvittelee koko ajan kaasuasemien perustamisen mahdollisuuksia maan eri kolkkiin.

Kaarlelan mukaan heidän tavoitteenaan on saada Suomeen vuosittain kymmenkunta uutta asemaa tulevien vuosien aikana.

— Verkoston rakentaminen tapahtuu niin, että asemat pitää saada ensin suuriin kaupunkeihin. Tavoitteena olisi luoda ensin pienimittainen asemaverkosto, jotta kaasuautokanta saataisiin nousuun, hän sanoo.

Suomessa on nyt noin viisituhatta kaasuautoa. Tankkausasemia on noin 40.

Kaarlela muistuttaa, että Suomen nykyisellä hallituksella on edelleen voimassa energiapoliittinen strategiaohjelma. Sen tavoite on, että Suomessa tulisi olla liikenteessä vuonna 2030 kaikkiaan 50 000 kaasuautoa.

— Tämä tarkoittaisi, että asemia pitäisi olla vähintään 150. Käytännössä Suomeen pitäisi siis rakentaa melkoinen määrä uusia tankkauspaikkoja.

— Meidän yrityksemme strategiaan taas kuuluu se, että haluamme olla tämän alan johtava toimija, kun uutta asemaverkostoa luodaan. Ensin vuorossa ovat isot kaupungit, Markus Kaarlela sanoo.

Paikallisesti nykyistä tilannetta voidaan aina edistää

Liikennemäärät ratkaisevat rakentamisen vauhdin ja asemien sijoittelun.

Suurien kaupunkien välisillä valtateillä, joilla liikennemäärät ovat suuria, on myös välietappeja, joille kaasuasemia saatetaan tulevaisuudessa tarvita.

Kaarlela tosin sanoo, että pienillekin paikkakunnille voidaan ruveta tekemään laskelmia, jos paikallista toimeliaisuutta alkaa ilmaantua riittävästi.

— Totta kai tilanne vaikkapa Savonlinnassa voi muuttua toiseksi, jos esimerkiksi kaupunki tai paikalliset kuljetusyritykset, erikseen tai yhdessä, lähtevät ajamaan voimakkaasti kaasuautoilun lisäämistä vaikkapa joukkoliikenteessä. Jos syntyy riittävästi uutta tarvetta biokaasun jakeluun, niin olemme siitä ilman muuta kiinnostuneita.

Mikkelissä kaasuautoja voi tankata kahdella asemalla. Bio-Sairila Oy avasi kaasuautojen tankkausaseman Graanin liikekeskuksen pihamaalla viime syksynä.

Haukivuoren taajamassa on Biohauki Oy:n biometaanin jakeluasema, joka on tarkoitettu liikennepolttoaineeksi jalostetun biokaasun jakeluun.

Haukivuoren biometaanin jakeluasemalla voi tankata biokaasusta jalostettua biometaania henkilöautoihin, rekkoihin ja kuorma-autoihin.

Imatralla ja Lappeenrannassa kaasuasemat ovat jo toimineet viisitoista vuotta. Kun nämä asemat aikoinaan tehtiin, ne rakennettiin maakaasuputkiston yhteyteen, koska kaasuputki kulki lähellä itärajaa.

Nykyisin kaasuputken läheisyyttä ei ole tarvittu, koska biokaasua kuljetetaan konteissa minne vaan.

— Ensi vuoden alkupuolella olemme avaamassa uuden jakeluaseman Kuopioon. Voidaan siis sanoa, että meidän osaltamme Savon valloitus alkaa Kuopiosta, Gasum Oy:n kehityspäällikkö Markus Kaarlela sanoo.

Bio-Sairilan asemalla oli viime kesänä hulinaa

Bio-Sairila Oy avasi viime vuoden lokakuussa biokaasun tankkausaseman Mikkelin Graaniin kauppakeskuksen läheisyyteen.

Aseman vilkas käyttö yllätti yrityksen toimitusjohtajan Sami Hirvosen, sillä tankkauskerrat ja -määrät ovat ylittäneet kaikki hänen odotuksensa.

— Varsinkin tänä kesänä asemalla oli todella hulinaa. Lomalaisten ja mökkiläisten käyntimäärät siellä varmasti näkyvät. Meillä oli heinäkuussa yli 500 tankkaustapahtumaa.

— Määrät olivat yli kolminkertaisia siihen nähden, mitkä olivat ennakkoarvioni hyvien kuukausien kaasunmyynnistä.

Kaikki tankkaukset Bio-Sairilan asemalla tehdään henkilöautoihin. Vahva näkemys on, että kaasuautoilun innostus kasvaa juuri sen mukaan, kuinka hyvin autojen tankkaus tehdään mahdolliseksi.

— Esimerkiksi Mikkelin kaupunki on hankkinut pari kaasulla kulkevaa autoa. Niin ikään Mikkelin kaupunkikonserniyhtiöllä on nyt käytössään kaasuautoja. Yksi kaasulla liikkuva taksikin on aloittanut liikenteen Mikkelissä.

— Pyrimme tarjoamaan asiakkaille täydet tankit, mutta välillä tuo kysyntä vain yllättää. Kaasun riittävyydestä huolehtiminen on ajoittain ollut kieltämättä aika haasteellista, Sami Hirvonen kertoo.


Gasum

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija.
Yhtiö tarjoaa energiaa sähkön- ja lämmöntuotantoon, teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle.
Tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija.
Gasum-konsernissa työskentelee noin 400 henkeä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 925 miljoonaa euroa.
Gasum on sataprosenttisesti Suomen valtion omistama yhtiö.
Lähde: Gasum Oy:n kotisivut

Uusimmat uutiset