Papinniemen leirintäalueelle ranta-asemakaava — "Kaava pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman pian leirintäalueen jatkokehittämistä ajatellen", lupaa Parikkalan kunnan rakentamispäällikkö Vesa Berg

Parikkalan kunnanvaltuusto näytti kaavoitukselle vihreää valoa maanantaina. — Asemakaava on tärkeä mahdollistaja Papinniemen kehittämiseksi, sanoo yrittäjä Niko Hälvä.

Katri Levänen

Papinniemen leirintäalueelle Parikkalan Uukuniemelle laaditaan asemakaava. Rakentamispäällikkö Vesa Bergin mukaan kaavoitus aloitetaan mahdollisimman pikaisesti.
Papinniemen leirintäalueelle Parikkalan Uukuniemelle laaditaan asemakaava. Rakentamispäällikkö Vesa Bergin mukaan kaavoitus aloitetaan mahdollisimman pikaisesti.

Parikkalan kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina kunnanhallituksen esityksen Papinniemen ranta-asemakaavan lisäämisestä kaavoitusohjelmaan 2019–2021.

Uuden ranta-asemakaavan valmistelutyöt aloitetaan 1. heinäkuuta. Asemakaavan laatijaksi valittiin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy hintaan 12 620 euroa (alv 0 %). Parikkalan kunnan ja Papinniemen Matkailu Oy:n välisen, vuonna 2016 tehdyn maanvuokrasopimuksen mukaisesti kustannukset tullaan jakamaan osapuolten kesken.

Rakentamispäällikkö Vesa Berg kertoi jo aiemmin, että kyseessä on normaaliin rantarakentamiseen liittyvä kaavoitus, joka helpottaa uusien rakennuslupien myöntämistä. Kaavan laadinnan aikana rakentaminen alueella vaatii poikkeusluvan.

— Papinniemen Matkailu Oy:n esityksestä asemakaava pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman pian leirintäalueen jatkokehittämistä ajatellen, sanoo Berg.

Uusi ranta-asemakaava ei yrittäjä Niko Hälvän mukaan sido rakentamiseen. Kevään investointien jälkeen suunnitteilla ei myöskään ole muita isoja investointeja.

— Asemakaava on kuitenkin tärkeä mahdollistaja Papinniemen kehittämiseksi. Esimerkiksi päärakennuksen laajentamiseen nykyinen kaavoitus ei oikeuttaisi, sanoo Hälvä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 aikana jätetyt valtuustoaloitteet kunnanhallituksen esitysten mukaisesti. Myös lautakuntien ja puheenjohtajiston jäsenet hyväksyttiin yksimielisesti.