Elämä johdatti Sulkavan kirkkoherraksi — Hanne-Maaria Rentola toivoo kirkon pysyvän yhtenäisenä haasteiden edessä

Piispa Seppo Häkkinen toimitti sunnuntaina Hanne-Maaria Rentolan virkaanasettamisen. Rentola kokee seurakunnan aseman Sulkavalla tärkeänä.

Soila Puurtinen

Hanne-Maaria Rentola on lähes 400 vuotta vanhan Sulkavan seurakunnan toinen naiskirkkoherra.
Hanne-Maaria Rentola on lähes 400 vuotta vanhan Sulkavan seurakunnan toinen naiskirkkoherra.

Soila Puurtinen

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen toimitti Hanne-Maaria Rentolan virkaanasettamisen.
Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen toimitti Hanne-Maaria Rentolan virkaanasettamisen.

Sulkavan uusi kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola ei tunnista itsessään pyrkyä seurakunnallisiin johtotehtäviin pitemmältä ajalta.
— Elämä on johdattanut tähän pisteeseen.
Kirkkovaltuuston valitsemisperusteissa Rentola arvelee painaneen eniten hänen tuttuutensa. Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen toimitti uuden kirkkoherran asettamisseremonian Sulkavalla jumalanpalveluksen yhteydessä sunnuntaina.
— Miksi minut valittiin? Varmaan siksi, että olen asunut täällä pitkään ja kirkkovaltuusto tunsi minut hyvin.

Rentola on työskennellyt pikkukunnassa seurakunnan ohella opettajana. Hän sanoo viihtyvänsä hyvin Sulkavalla ja kokee seurakunnan aseman merkityksellisenä.
— Kirkon merkitys vaihtelee suuresti alueittain. Täällä kirkolla on merkitystä. Meidät koetaan tärkeäksi toimijaksi. Kunnassa on paljon ikääntyvää väestöä, ja seurakunta on heille tuki ja turva.
— Myös vahva perhetoiminta koetaan tärkeäksi. Meidän perhekerhomme tarjoaa kunnassa kohtaamispaikan lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Meidät koetaan tärkeäksi toimijaksi.

Evankelis-luterilainen kirkko elää murrosvaihetta. Eniten puhuttaa se, voiko samaa sukupuolta olevia vihkiä kirkoissa tulevaisuudessa.
Rentola tuumii asian olevan tietyllä tavalla pelottava kirkon yhtenäisyyden kannalta.
— Toivon, että löydettävä ratkaisu ei jakaisi kirkkoa. Omaa mielipidettäni en halua asiassa tuoda esiin, koska toivon hartaasti, että yhteinen kanta löytyy. Haluan olla kirkolle uskollinen pappi.
Kirkolla ei ole yhtenäistä linjaa asiaan vielä. Piispainkokous on linjannut, että kirkollinen vihkiminen ei ulotu samaa sukupuolta oleviin pareihin. Osa papeista on vihkinyt samaa sukupuolta olevia pareja ja saanut asiasta huomautuksia.

Rentola ei hyppää Sulkavalla ensimmäisenä naisena kirkkoherran virkaan. Hänen edeltäjäänsä Erkki Kososta ennen kirkkoherrana oli Helena Hirn. Hän on vuonna 1630 perustetun Sulkavan seurakunnan toinen naiskirkkoherra. Luettelo Sulkavan kirkkoherroista löytyy täältä.
Seurakuntaa työyhteisönä Rentola aikoo kehittää keskustelemalla paljon työntekijöiden kanssa.