Parikkalan kunnan ensi vuoden talousarviosta tulossa selvästi alijäämäinen, vaikka tuloveroprosenttia on korotettu — Tästä vuodesta tulee alijäämäinen, samoin näyttää tulevan vuodesta 2021

Tuloveroa on korotettu ensi vuodeksi prosenttiyksiköllä, mutta ensi vuoden talousarvioon tulee 1,6 miljoonaa euron alijäämä.

Katri Levänen

Parikkalan Kirjolan kouluhankkeesta on tulossa ensi vuoden suurin investointi. Ensi vuoden 5,4 miljoonan euron investointirahoista kouluun käytetään neljä miljoonaa euroa.
Parikkalan Kirjolan kouluhankkeesta on tulossa ensi vuoden suurin investointi. Ensi vuoden 5,4 miljoonan euron investointirahoista kouluun käytetään neljä miljoonaa euroa.

Ensi vuodesta on tulossa Parikkalan kunnan taloudelle jälleen miinusmerkkinen. Vuodesta 2020 tulee talousarvioesityksen mukaan 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen, vaikka kunta on päättänyt nostaa tuloveroprosenttinsa nykyisestä 19,5:stä 20,5:een.

Tuloveron korottaminen prosenttiyksiköllä lisää ensi vuoden tuloja noin 600 000 eurolla. Sillä katetaan pääosa Eksoten kasvaneista menoista.

Ensi vuoden alijäämä kasvaa, koska jätevedenpuhdistamon valmistuminen lisää poistojen määrää. Suunnitelman mukaiset poistot ovat ensi vuonna 2,17 miljoonaa euroa, kun vuosikate on 517 000 euroa.

Taseessa ylijäämää

Alijäämästä huolimatta Parikkalan kunnalle ei tule kuntalain mukaista alijäämän kattamistarvetta. Vuodenvaihteessa kunnan taseessa oli kertynyttä ylijäämää noin 18,2 miljoonaa euroa.

Ensi vuoden verotulojen arvioidaan olevan 200 000 euroa suuremmat kuin tämän vuoden talousarviossa eli 15,8 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia arvioidaan saatavan ensi vuonna 16,7 miljoonaa euroa, joka runsaat 0,7 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna.

Ensi vuoden investointimenot ovat 5,4 miljoonaa euroa, josta Kirjolan kouluhankkeen osuus on neljä miljoonaa euroa. Vuoden 2021 investointimenoiksi arvioidaan 8,4 miljoonaa euroa ja vuoden 2022 kaksi miljoonaa euroa.

Alijäämä on Parikkalassa pidempiaikaista. Tästä vuodesta tulee alijäämäinen. Viime vuosikin olisi ollut alijäämäinen ilman lämpölaitoksen myynnistä saatuja tuloja.

Vahva tase ei kestä loputtomia alijäämiä

Kunnanjohtaja Vesa Huuskosen ja hallintojohtaja Juha Vuorelan mukaan vuodet 2020 ja 2021 ovat alijäämäisiä kasvavien sosiaali- ja terveysmenojen ja poistojen takia. Kunnan sinänsä vahva tase ei heidän mukaansa kestä pitkään alijäämäisiä vuosia.

Aiempien vuosien tiukka talous ja henkilöstömitoitus eivät anna mahdollisuuksia pienentää henkilöstön määrää etenkin, kun varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa on nousupaineita.

Huuskonen ja Vuorela asettavat tavoitteeksi kuntatalouden tasapainottamisen vuoteen 2022 mennessä. Tämä vaatii palvelujen kustannustehokkuuden parantamista, kuntien välisen yhteistyön tiivistämistä sekä vahvaa työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaa.

Parikkalan kunnanhallitus käsittelee ensi vuoden talousarviota ja vuosien 2020—2022 taloussuunnitelmaa tiistain kokouksessaan ja tekee niistä esityksen kunnanvaltuustolle.

Uusimmat uutiset