Parikkalan vihreiden jätealoite nytkähti eteenpäin – Tavoitteena parantaa jätteiden lajittelua kouluissa, päiväkodeissa ja virastoissa

Vihreiden valtuustoryhmän aloitteessa pyritään lisäämään muovin, kartongin, lasin, metallin ja vaarallisen jätteen kierrätystä Parikkalassa.

Kai Skyttä

Parikkalan vihreiden valtuustoryhmän aloitteessa pyritään tehostamaan Parikkalan julkisten kiinteistöjen jätteiden lajittelua ja kierrätystä.
Parikkalan vihreiden valtuustoryhmän aloitteessa pyritään tehostamaan Parikkalan julkisten kiinteistöjen jätteiden lajittelua ja kierrätystä.

Parikkalan vihreiden valtuustoryhmän aloite kunnan julkisten kiinteistöjen jätelajittelun parantamiseksi on saanut hyväksynnän kunnanhallitukselta.

Jätealoite koskee esimerkiksi Parikkalan kouluja, päiväkoteja, virastoja ja sote-kiinteistöjä.

Parikkalan julkisten kiinteistöjen jätelajittelu rajoittuu tällä hetkellä paperin, biojätteen ja sekajätteen erotteluun. Aloitteen tavoitteena on lisätä muovin, kartongin, lasin, metallin ja vaarallisen jätteen lajittelua sekä kierrätystä.

Aloitteessa todetaan, että jätteiden monipuolisemman lajittelun myötä mahdollisimman vain pieni osa jätteistä päätyy kaatopaikalle eikä esimerkiksi myrkyllisiä aineita joudu luontoon.

Parikkalan kunnanhallitus hyväksyi aloitteen kokouksessaan tiistaina 12. tammikuuta ja siirsi sen elinvoima- ja elinympäristölautakunnan valmisteltavaksi.