Kaikki yli 70-vuotiaat saavat puhelun, jossa kysytään kuulumisia – Soittokierrokset toteutetaan Savonlinnan seudulla lähiviikkoina

Puhelinlangat laulaa -soittokierroksella halutaan varmistaa avun meneminen perille. Vapaaehtoisia soittajia rekrytoidaan parhaillaan.

Savonlinnan kaupunki aloittaa suuren puhelukierroksen pääsiäisen jälkeisinä viikkoina ja soittaa läpi kaikki alueen yli 70-vuotiaat kotona asuvat ihmiset.
Savonlinnan kaupunki aloittaa suuren puhelukierroksen pääsiäisen jälkeisinä viikkoina ja soittaa läpi kaikki alueen yli 70-vuotiaat kotona asuvat ihmiset.

Savonlinnan kaupungin valmiusjohtoryhmä on päättänyt, että yli 70-vuotiaita seudun asukkaita lähestytään puhelimitse tulevien viikkojen aikana.

– Haluamme varmistaa, että ikäihmisillä on kaikki hyvin ja tarjota heidän tarpeisiinsa erilaisia henkisiä ja fyysisiä apukeinoja näissä poikkeusoloissa, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Puheluissa kysytään kuulumisia ja ikäihmisten mahdollisia avuntarpeita. Apua ja neuvontaa tarjotaan tarpeen mukaan. Näin halutaan varmistaa, että esimerkiksi yksin asuvat saavat tarvitsemansa avun ja osaavat sitä hakea.

Yhteydenotot tullaan toteuttamaan Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n hallinnoiman Yhdessä Itä-Savossa -hankkeen puitteissa yhdessä Savonlinnan kaupungin, Sosterin, Savonlinnan seurakunnan sekä eri yhdistysten aktiivien kanssa.

Laajan Yhdessä Itä-Savossa -hankkeen myötä tavoitteena on, että soittokierros laajenee myös Rantasalmelle ja Sulkavalle. Enonkoski on jo mukana.

Pankkiasioita tai henkilökohtaisia asioita ei kysytä

Puhelinlangat laulaa -soittokierroksen toteutuksessa on vielä tilaa uusille vapaaehtoisille.

Vapaaehtoiseksi haluavat voivat tarjoutua mukaan ottamalla yhteyttä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toiminnanjohtaja Sirpa Kolistajaan tai yhdistyskoordinaattori Kimmo Käärmelahteen.

– Puhelurinkiin on ilmoittautunut jo jonkin verran ammattilaisia ja vapaaehtoisia, mutta lisää tarvitaan, Käärmelahti kannustaa.

Yhteystiedot ikäihmisille saadaan Väestörekisterikeskuksen kautta. Tietoturvasta huolehditaan tarkasti ain mukaan.

Käärmelahti muistuttaa, että puheluissa ei missään tapauksessa kysytä mitään talouteen, pankkiasioihin, käteiseen rahaan tai muuhun omaisuuteen liittyvää.

Puhelimessa ei kysytä henkilötietoja, syntymäaikaa, sosiaaliturvatunnusta, pankkitilien tai -korttien numeroita tai verkkopankkitunnuksia. Tällaisiin kysymyksiin ei pidä puhelimessa vastata. Jos sellaista kysytään, on kyseessä todennäköisesti huijausyritys.

– Puhelinlangat laulaa -puheluihin voi vastata turvallisesti. Niissä kartoitetaan vain palveluiden- ja avuntarvetta, kysytään kuulumisia. Henkilökohtaisia asioita ei tiedustella, Käärmelahti painottaa.

Eksote soittaa noin 7 500 ihmiselle

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) käynnistetään myös poikkeusolojen aikainen toimintamalli, jossa kaikkiin Eksoten alueella asuviin yli 80-vuotiaisiin asukkaisiin otetaan puhelimitse yhteyttä. Puheluiden tarkoitus on varmistaa kaikkien ikääntyneiden hyvinvointi koronavirusepidemian aikana.

Näin ollen myös Parikkalan seudun ikäihmiset saavat puhelun.

Toiminta on käynnistynyt jo tänään. Soittoringissä on noin 30 henkilöä, jotka ovat Eksoten väistyneiden palveluiden työntekijöitä. Myös kunnat ovat tarjonneet henkilöstöään avuksi.

– Eteläkarjalaiset seurakunnat ovat myös tarjonneet keskusteluapua eli puheluissa kysytään myös lupaa antaa asukkaan yhteystiedot seurakunnan työntekijälle, jos keskusteluavun tarvetta ilmenee, kertoo soittoringistä Eksotella vastaava Kirsi Kukkonen.

Eksotelta soitetaan lisäksi kotihoidon tukipalveluiden piirissä oleville yli 70-vuotiaille Etelä-Karjalan asukkaille. Puhelun saa lähiaikoina noin 7 500 eteläkarjalaista ikäihmistä.

Soittorinki ei kata omaishoidon asiakkaita eikä omaishoidettavia, veteraaneja tai kotihoidon asiakkaita, mikäli heillä on kontakti jo muualta Eksotesta.

Puheluilla jatketaan jo alkanutta kauppa- ja apteekkiasiointiyhteistyötä kuntien kanssa. Puheluissa varmistetaan ruoka- ja apteekkihuollon toimivuus, keskusteluavun ja henkisen tuen tarve sekä muut mahdolliset tuen tarpeet.

– Tarpeen mukaan toimintaa jatketaan koronaepidemiatilanteen jatkuessa ja soitetaan uudelleen niille asiakkaille, joilla ilmenee ensimmäisellä soittokierroksella uuden soiton tarvetta tilanteen jatkuessa. Soittoja laajennetaan myöhemmin koskemaan yli 70-vuotiaita, kuvaa Kukkonen tulevaisuuden suunnitelmia.

Liikkeellä on huijaussoittoja, joten myös Eksote muistuttaa, ettei puheluissa kysytä koskaan pankkitunnuksia, henkilötunnuksia eikä tarjota maksullisia palveluja.

Lisätietoja ja vapaaehtoistoiminaan rekrytoituminen: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja, puhelin 0500 691 574 tai yhdistyskoordinaattori Kimmo Käärmelahti, puhelin 044 741 9820.