Savonlinna neuvottelee metsien suojelusta — Hakemuksen tekemisen edellytyksenä on, että kaupunki saa suojelusta rahallisen korvauksen

Neuvotteluja käydään rahakorvauksen lisäksi ulkoilureittien varrella kasvavan puuston ja turvallisuusvaaraa aiheuttavien puiden raivaamisesta.

Soila Puurtinen

Savonlinna neuvottelee vanhojen metsien suojeluhakemuksesta.
Savonlinna neuvottelee vanhojen metsien suojeluhakemuksesta.

Savonlinnan kaupunki neuvottelee ely-keskuksen kanssa Harakkasalon ja Miekkoniemen vanhojen metsien sekä Talvisalon metsän pohjoisosan hakemisesta Etelä-Savon metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan eli Metsoon.

Haun edellytyksenä kaupunginhallituksen päätöksen mukaan on, että hakemuksessa ja neuvotteluissa otetaan huomioon tarve kaataa turvallisuusvaaraa aiheuttavia puita luontopolkujen sekä Majakkaniemeen kulkevan ajoyhteyden varrelta. Lisäksi kaupunki haluaa mahdollisuuden raivata puustoa ulkoilureittien varrelta.

Edellytys on myös, että kaupunki saa Metso-ohjelmaan määrätyistä alueista rahallisen korvauksen.

Luonnonsuojeluyhdistys on esittänyt vanhojen metsien hakemista Metso-ohjelmaan.

Uusimmat uutiset