Kuntalaisaloitteessa vaaditaan Savonlinnaan kunnon teatteritaloa

Kuntalaisaloite on lain mukaan käsiteltävä kunnan päättävissä elimissä. Valtuuston päätäntävaltaan kuuluvien kuntalaisaloitteitten kuulumiset pitää raportoida valtuustolle kerran vuodessa.

Tuija Pauhu

Savonlinnasalissa teatterista on haittaa konsertti- ja kokoustoiminnalle sekä päinvastoin. Siksi kuntalaisaloitteessa esitetään teatterille omaa taloa.

Savonlinnan sivistyslautakunta saa jossain vaiheessa käsiteltäväkseen 72 kaupunkilaisen allekirjoittaman kuntalaisaloitteen, jossa vaaditaan kaupunkiin toimivaa teatteritaloa.

Maanantaina kaupungintalolle jätetyssä aloitteessa vaaditaan perusteellista selvitystä siitä, onko edullisempaa rakentaa Savonlinnaan kokonaan uusi teatteritalo vai remontoida jokin kiinteistö sellaiseksi, että se täyttää modernin teatteritalon edellytykset.

Esitystään aloitteen allekirjoittajat perustelevat tiedoilla ja näkemyksillä, jotka teatteriyhdistys Itä-Savon mukaan esitteli kaupunginhallituksen ja sivistyslautakunnan iltakoululle helmikuussa.

Teatterin, konserttien ja kokouspalvelujen yhteiselo Savonlinnasalissa ei helmikuisen selvityksen mukana ole tuonut toivottuja säästöjä.

Teatterin katsojaluvut ovat pudonneet. Toisaalta kokouksia ja konsertteja joudutaan käännyttämään pois teatteriesitysten ja harjoitusten takia.

Teatterinjohtaja Taava Hakala piti helmikuussa parhaana ratkaisuna sitä, että teatterille tehtäisiin oma talo, jolloin Savonlinnasalia voitaisiin taas alkaa kehittää konsertti- ja kokoustilana.

Kuntalaisaloite on lain mukaan käsiteltävä kunnan päättävissä elimissä — tässä tapauksessa vähintään sivistyslautakunnassa. Valtuuston päätäntävaltaan kuuluvien kuntalaisaloitteitten kuulumisista pitää raportoida valtuustolle kerran vuodessa.

Nimet kerättiin paperilla

Kuntalaisaloitteen voi tehdä yksi tai useampi kuntalainen.

Jos allekirjoituksia olisi ollut 694 eli kaksi prosenttia kaupungin asukkaista, aloite olisi pitänyt käsitellä puolen vuoden kuluessa.

Kuntalaisaloitteen yhteyshenkilö Kirsti Kukkonen kertoo, että kahteen prosenttiin ei tähdätty, koska hänelle kaupungintalolla suositeltiin paperisen kirjelmän tekemistä ja koska sähköinen kuntalaisaloite tuntuu olevan ihmisille tuntematon.

Siksi nimet kerättiin paperilla.

Kuntalaisaloite on eri asia kuin adressi. Adresseilla ei saa virallisesti asiaa etenemään kunnan päätöksenteossa, eikä adressisivustolla pysty todentamaan allekirjoittajien kotikuntaa, mikä on kuntalaisaloitteen tekemisessä välttämätöntä.


Valtuusto sai tiedoksi vuoden 2017 kuntalaisaloitteet

Kaupunginvaltuusto sai maanantaina tiedokseen vuonna 2017 tehdyt kuntalaisaloitteet ja niiden aiheuttamat toimenpiteet.

Jukka Nokelaisen tekemän aloitteen pohjalta on käynnistetty joukkoliikenteen maksuttoman matkustaminen kokeilu peruskouluikäisille.

Laitaatsillan kyläyhdistyksen tekemään aloitteeseen tekninen lautakunta on vastannut, että Laitaatsillan kadut päällystetään lähivuosina ottaen huomioon vuotuiset päällystysmäärärahat.

Sari Mujusen tekemään, vuotuisen maksullisen pysäköintiajan lyhentämisestä koskevaan aloitteeseen rakennuspäällikkö on vastannut, että maksullista pysäköintiaikaa on jo lyhennetty kuukaudella kesän molemmista päistä.

Otto-Ville Kuuselan tekemä aloite Savonlinnaan rakennettavasta skeittipuistosta saa lähiaikoina vastauksen, jonka sisältö on, että vastaava aloite jäi hiljattain vaille vapaa-aikatoimen ehdottamaa rahoitusta.

Korjattu juttua kello 17.17. Savonlinnan kaupunki on mukana sähköisessä kuntalaisaloite.fi-palvelussa.