Savonlinnan kaupunki hävisi Kerimaan vesikiistan KHO:ssa — Alue on määriteltävä jonkin vesilaitoksen hoitoon lokakuuhun mennessä

Käräjäoikeudessa on vielä vireillä toinen riita laskutusperusteista.

Jasmine Kousa

Kerimaan alueella on kiistelty veden jakelusta vuosia ja kiistat ovat johtaneet sekä talousveden että jäteveden juoksutuksen katkaisemiseen. 
Kerimaan alueella on kiistelty veden jakelusta vuosia ja kiistat ovat johtaneet sekä talousveden että jäteveden juoksutuksen katkaisemiseen. 

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Savonlinnan kaupungin valituksen Kerimaan vedenjakelusta.

Kaupunki valitti ely-keskuksen vuonna 2015 antamasta hallintopakkomääräyksestä, jonka mukaan kaupungin pitäisi määrätä Kerimaan alue virallisesti jonkin vesilaitoksen toiminta-alueeksi.

Oikeus jatkoi kaupungille annettua määräaikaa asian järjestämiseksi tämän vuoden syyskuun loppuun. Myös aiemmin asetettu uhkasakko jäi voimaan.

Kaupunki, sen pääomistama Itä-Savon Vesi Oy ja alueella lomakeskusta pyörittävä ja sen sisäisen vesi- ja jätevesiverkoston omistava Puikkari Oy ovat riidelleet alueen vesihuollon järjestämisestä vuosikausia.

Vesilaitos on ollut haluton ottamaan vastuulleen alueen nykyistä verkostoa tai rakennuttamaan rinnalle uutta. Puikkari ja lomakylä ovat olleet haluttomia jatkamaan vesihuoltoa ja hakeutumaan vesilaitokseksi.

Osapuolten välillä on meneillään vielä toinen oikeuskäsittely. Käräjäoikeus on puinut vuodesta 2015 asti alueen veden laskutusperusteita.

Riidat ovat kärjistyneet vedenjakelun katkaisemiseen vuonna 2016 ja jäteveden vastaanottamisen katkaisemiseen vuonna 2017.

Tällä hetkellä alueelle tulee talousvesi alueen omasta kaivosta ja jätevesi ajetaan puhdistamolle tankkiautoilla.

Puikkari Oy:n toimitusjohtaja Pekka Nurmisen mukaan pitkällä riitelyllä on vahingoitettu merkittävästi sekä alueen yritystoimintaa että yksityisten ihmisten asumista.

Alueella on 20 lomakylään kuuluvaa rakennusta ja noin 70 yksityisten omistamaa kiinteistöä.

Nurminen pitää todennäköisenä, että kaupungille ja vesilaitokselle esitetään kiistojen ratkettua vielä tuntuvia korvausvaatimuksia.

Itä-Savon veden toimitusjohtaja Reetta-Kaisa Pelkonen arvioi, että kaupunki laittaa nyt toiminta-alueprosessin käyntiin.

— Siinä pitää määritellä alue, kuulla asukkaita ja katsoa tuleeko valituksia ja sitten hakea toimijoita alueen vesilaitokseksi. Se voi olla esimerkiksi nykyinen toimija, vesiosuuskunta, Itä-Savon Vesi tai Savonlinnan Vesi.

Kustannuksia joudutaan joka tapauksessa miettimään käytettiinpä veden jakeluun sitten nyt olemassa olevaa verkostoa tai päätetäänkö rakentaa uutta.

— Siinä on aika monta mutkaa vielä. Kustannukset kaatuvat alueen vedenkäyttäjille. Se on pitkä prosessi ennenkuin siellä käytännössä jokin vesilaitos toimii. Päätös tehdään, mutta ei siellä varmaan vettä vielä uudella tavalla ensi syksynä jaeta.