Nälkälinnanmäki-seura esittää jälleen vanhan kirjaston sekä Solmun ja Hulikan talojen suojelemista – Savonlinnan kaupungin mielestä asia on loppuun käsitelty

Nälkälinnanmäki-seura vaatii suojelua rakennusperintölain nojalla, koska kaupunki ei suojellut rakennuksia kaavoituksessa.

Timo Seppäläinen

Riihisaaren museo on nyt Nälkälinnanmäen vanhassa kirjastotalossa sen aikaa, kun Riihisaaressa tehdään remonttia.
Riihisaaren museo on nyt Nälkälinnanmäen vanhassa kirjastotalossa sen aikaa, kun Riihisaaressa tehdään remonttia.

Savonlinnan kaupunki esittää, että ympäristöministeriö hylkäisi Nälkälinnanmäki-seuran valitukset, jotka koskevat rakennussuojeluesityksistä tehtyjä kielteisiä päätöksiä. Ely-keskus on hylännyt seuran esitykset Nälkälinnanmäen vanhan kirjaston sekä Olavinkatu 26:ssa ja 28:ssa sijaitsevien, Solmun ja Hulikan taloiksi kutsuttujen puutalojen suojelemisesta.

Kaupungin mielestä kysymys kolmen rakennuksen suojelusta on tullut ratkaistuksi asemakaavoissa, joissa taloja ei suojella.

Nälkälinnanmäki-seura on esittänyt rakennusten suojelemista jo ennen kaavoituspäätöksiä, Solmun ja Hulikan osalta kahdestikin. Tuossa vaiheessa rakennuksilla ely-keskuksen mielestä oli kulttuurihistoriallisia arvoja mutta ei riittävästi, jotta ne olisi voitu suojella rakennusperintölain nojalla. Siksi niiden suojelu jätettiin ratkaistavaksi kaavoituksessa.

Solmun ja Hulikan osalta seura on ennenkin valittanut elyn päätöksistä ympäristöministeriöön, joka tuolloin piti elyn päätökset voimassa.

Soila Puurtinen

Hulikan ja Solmun taloiksi kutsuttujen puutalojen paikalle on kaavoitettu kerrostalo.
Hulikan ja Solmun taloiksi kutsuttujen puutalojen paikalle on kaavoitettu kerrostalo.

Nyt seura on tehnyt uudet suojeluesitykset, koska kaupunki ei suojellut rakennuksia kaavoituksessa.

Seura pyytää ympäristöministeriötä palauttamaan vanhaa kirjastotaloa koskevan päätöksen joka tapauksessa ely-keskukseen, koska ely-keskuksen päätös perustuu virheelliseen käsitykseen kaavoitusprosessista ja asemakaavatilanteesta. Ely totesi perusteluissaan, että kaupunki on mahdollistanut kirjastorakennuksen säilyttämisen mutta jättänyt sen suojelematta.

Tämä ei seuran mielestä pidä paikkaansa, koska vanhan kirjastorakennuksen säilyttämisen vaihtoehto nousi esiin kaupungin päätöksenteossa vasta kaavoitetun tontin hinnoitteluvaiheessa.

Solmua ja Hulikkaa koskeva valitus on luonteeltaan ministeriölle osoitettu vetoomus. Seura muistuttaa, kuinka ympäristöministeriö vuonna 1990 pelasti oopperatoimistona nykyisin tunnetun vanhan kaupungintalon, jonka kaupunki olisi tahtonut purkaa.

– Samalla tavalla kuin Savonlinnan kaupunginvaltuustossa ei vuonna 1987 ymmärretty vanhan kaupungintalon arvoa, ei valtuustossa vuonna 2016 ymmärretty Hulikan ja Solmun puutalojen arvoa, seuran valituksessa lukee.