Ulkomaisen työvoiman palkkaaminen helpottuu — Työvoiman saatavuusselvitystä ei tarvita aloilla, joilla työvoiman saatavuus on vaikeutunut

Etelä-Savossa sujuvoitetaan ulkomaisen työvoiman palkkaamista useilla toimialoilla. Uudistuksen toivotaan helpottavan yritysten työvoimapulaa.

Tuija Pauhu

Terveydenhuoltoala on yksi niistä toimialoista, joilla ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupaa voidaan puoltaa ilman työvoiman saatavuusselvitystä. 
Terveydenhuoltoala on yksi niistä toimialoista, joilla ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupaa voidaan puoltaa ilman työvoiman saatavuusselvitystä. 

Ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytointi helpottuu Etelä-Savossa, kun Etelä-Savon ely-keskus hyväksyi uuden alueellisen linjauksen ulkomaisen työvoiman käytöstä. Sen mukaan ulkomaalaisten työntekijöiden oleskelulupia voidaan puoltaa ilman erikseen tehtävää työvoiman saatavuusselvitystä niillä ammatti- ja toimialoilla, joilla työvoiman saatavuus on ely-keskuksen mukaan vaikeutunut.

Tällaisia aloja ovat Etelä-Savossa ict-ala, metalli- ja konetekniikan ala, maa- ja metsätalousala, kuljetus- ja maanrakennusala, sosiaali- ja terveydenhuoltoala, puhdistusala sekä catering-ala lukuunottamatta etnisten ravintoloiden työntekijöitä.

Työvoiman saatavuusselvitystä ei aina tarvita

Työvoiman saatavuus selvitetään tavallisesti kaikilla ammattialoilla, joilla tarvitaan työntekijän oleskelulupa. TE-toimiston tekemässä arviossa työvoiman saatavuudesta tarkistetaan, löytyykö tehtävään kohtuullisessa ajassa työntekijää työmarkkinoilta.

Pääsääntöisesti työpaikka on täytynyt pitää avoinna työhallinnon tietojärjestelmässä vähintään kahden viikon ajan. Etelä-Savossa voidaan nyt työvoimapulasta kärsivillä aloilla työntekijöiden oleskelulupia puoltaa ilman työvoiman saatavuusselvitystä.

Etelä-Savon alueellisen työlupalinjauksen valmistelussa on otettu huomioon alueen työmarkkinatilanne ja kuultu työmarkkinaosapuolia ja elinkeinoelämän sekä TE-hallinnon edustajien näkemyksiä.

ETA-alueen ulkopuolelta tulevilla oltava oleskelulupa

EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa. Vastaava oikeus on myös Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisilla. ETA-alueen ulkopuolisten maiden kansalaisilta vaaditaan lähtökohtaisesti työntekijän oleskelulupa.

Ulkomaalaislaissa on kuitenkin määritelty ne tehtävät, alat ja asemat, joihin liittyy oikeus tehdä työtä ilman työntekijän oleskelulupaa.

Työnantajan velvollisuutena on varmistua siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on vaadittava oleskelulupa mikäli sellainen vaaditaan.

Uusimmat uutiset