Perintöveroa voi välttää tai vähentää — Yllättäen saatu perintö voi suistaa saajan taloudelliseen ahdinkoon

Päivi Virta-Salo

Perintöveroa voi välttää tai vähentää — Yllättäen saatu perintö voi suistaa saajan taloudelliseen ahdinkoon

Testamentti on tärkeä askel harkittaessa, mitä tehdään omaisuudelle, kun ei enää olla itse siitä päättämässä.

Usein yllättäen saatu perintö voi ajaa perinnön saajan taloudelliseen ahdinkoon. Perinnön saaja voi olla myös pakotettu luopumaan perinnöstään.

Hyvä testamentti -kampanjalla on pyritty opastamaan ihmisiä suunnittelemaan omaisuutensa jaon ajoissa.

Verotusteknisistä neuvoista huolimatta edelleen merkittävä osa perinnöistä päätyy valtiolle.

Perintövero 2.jpg

Perintöä ei ole pakko ottaa

Asianajaja Tapio Lepistö painottaa, ettei kenelläkään ole velvollisuutta ottaa perintöä.

— Tästä on kuitenkin ilmoitettava viimeistään perunkirjoitustilaisuudessa. Tällöin, mikäli perinnön saajalla on omia lapsia, menee hänen osuutensa suoraan lapsille, sanoo Lepistö.

Jos luopujalla ei ole omia perillisiä, menee hänen osuutensa jakoon perintökaaren perusteella pääsääntöisesti muiden perinnön saajien kesken.

— On kuitenkin huomattava, ettei perinnöstä luopuessaan kannata määrätä, kenelle oma osuus annetaan. Muutoin perinnöstä tulee kaksinkertainen vero, sillä perinnöstä maksetaan silloin sekä perintövero että lahjavero. Se on vakava virhe, painottaa Lepistö.

Halunsa luopua omasta perintöosuudestaan voi ilmoittaa myös perinnönjättäjälle. Tämä ilmoitus on tehtävä kirjallisesti.

Perintöveroa voidaan lykätä

Mikäli perinnön saaja ei pysty maksamaan perintöveroa, menevät verot ulosottoon.

Vuoden 2017 alussa Suomeen tuli laki, jonka mukaan perustelluin syin perintöveroa voidaan lykätä korkeintaan kymmenellä vuodella.

— Maksukyvyttömyys ei kuitenkaan riitä tähän syyksi, sanoo Lepistö.

Perintöverotuksen lykkäämiselle tulee olla perusteltu syy kuten testamenttiriita, mutkikas perintöverotuksellinen omaisuus taikka esimerkiksi maatilan jakoon liittyvät seikat.

Perinnön voi jättää myös hyväntekeväisyyteen testamenttia käyttäen.

Huolellisella suunnittelulla perintöveroissa pystyy säästämään ja välttyy verojen maksulta useampaan kertaan.

Yleisimpiä perintöverosuunnittelun keinoja ovat muun muassa elinaikana kolmen vuoden välein annettavat alle 5 000 euron lahjoitukset.

— Lahjoituksen voi antaa esimerkiksi lapsille, näiden puolisoille ja lastenlapsille kolmen vuoden välein verottomana. Se on käyttökelpoinen keino ja sitä myös käytetään paljon, sanoo Lepistö.

Sukupolven ylitys vähentää veroa

Sukupolven ylittäminen testamentilla, perinnön jakaminen useammalle henkilölle sekä hallintaoikeuden pidättäminen ovat myös yleisesti käytettyjä keinoja.

Hallinta- ja käyttöoikeuden pidättämisellä saadaan pienennettyä perintöveron määrää.

— Hallintatestamentilla puolisot voivat keskenään sopia, että leskelle jää hallinta- ja käyttöoikeus omaisuuteen. Se vähentää perintöveron määrää lapsilta, kertoo Lepistö.

Mitä nuorempi on perinnön antaja, sitä suurempi on perintöveroetu. — Tapio Lepistö

Isovanhemmat voivat myös testamentata esimerkiksi kesämökin omistusoikeuden lapsenlapsille ja elinikäisen hallintaoikeuden lapsille. Näin säästetään perintöverot yhdessä polvessa, ja lisäksi hallintaoikeuden pidätys vähentää perinnön käypää arvoa, jolloin lapsenlapsille mahdollisesti tulevien perintöverojen määrä pienenee.

— Nyrkkisääntönä on, että mitä nuorempi on perinnön antaja, sitä suurempi on perintöveroetu, sanoo Lepistö.

Sukupolven vaihdosta esimerkiksi yrityksen tai maatilan osalta ja näihin liittyviä perintö- tai lahjaveroja on pidetty hankalina, mutta sitä se ei Lepistön mielestä ole.

— Meillä on tosi hyvät huojennussäännökset näille järjestelyille, sanoo Lepistö.

Suunnittelumahdollisuuksia Lepistön mielestä riittää, mutta perintöjä tai lahjoituksia kiinteistöistä tai osakkeista tehtäessä on tarkkaan mietittävä, minkä arvon näistä perukirjaan tai lahjaveroilmoitukseen laittaa.

Jos omaisuuden aikoo myydä, kannattaa silloin laittaa käypä arvo, koska luovutusvoittovero on suurempi kuin perintö- ja lahjavero, sanoo Lepistö.

Perintövero

Perintövero määräytyy jokaiselle perinnön tai testamentin saajalle tämän perintöosan suuruuden ja sukulaisuussuhteen perusteella.

Perintöveroa määrättäessä otetaan huomioon muun muassa puolisovähennys, alaikäisyysvähennys sekä hallintaoikeuden pidätys.

Perintöveroa on maksettava 20 000 eurosta tai sitä suuremmasta perintöosuudesta.

Veroluokkia on kaksi: ensimmäiseen kuuluvat lähisukulaiset, eli muun muassa aviopuoliso ja perilliset suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa, toiseen lukeutuvat muut sukulaiset sekä perheen ja suvun ulkopuoliset henkilöt.

Perintövero on jokaisen verovelvollisen henkilökohtainen vero.

Yleishyödylliset yhteisöt eivät ole velvollisia maksamaan perintöveroa testamentilla saamastaan omaisuudesta.

Uusimmat uutiset