Sote-ulkoistukset voivat mitätöityä – Kuntien tekemät sopimukset eivät lakiluonnoksen mukaan sido maakuntia, jos ne estävät maakuntaa ottamasta järjestämisvastuuta

Mitättömyyspykälän siirtymäaika kestää vuoden 2015 alkuun.

Tuija Pauhu

Sulkava ulkoisti terveyspalvelunsa Attendolle vuonna 2017. Sittemmin sopimus on siirtynyt Terveystalolle.
Sulkava ulkoisti terveyspalvelunsa Attendolle vuonna 2017. Sittemmin sopimus on siirtynyt Terveystalolle.

Sote-lakiluonnoksen mukaan osa kuntien tekemistä sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamissopimuksista mitätöityisi lain perusteella.

Sopimus voisi siten raueta eikä maakunnilla olisi velvollisuutta maksaa ulkoistamissopimuksiin mahdollisesti sisältyviä sopimussakkoja.

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoi lakiluonnosta koskevassa tiedotustilaisuudessa, että ulkoistamissopimukset mitätöityisivät, jos sopimus ei turvaa maakunnan järjestämisvastuun toteutumista ja jos sopimusta ei ole mahdollista ilman uutta tarjouskilpailua muuttaa lainmukaiseksi.

Mitättömyysriski on Valli-Linnun mukaan suuri erityisesti laajoissa kokonaisulkoistuksissa. Suurinta osaa ostopalvelusopimuksista mitättömyys ei koskisi.

Mitättömyysseuraamukseen on Valli-Linnun mukaan painavat yhteiskunnalliset perusteet. Sopimusten jatko tarkoittaisi, että sote-maakunta ei voisi päättää palveluista alueellaan yhdenvertaisesti. Monet sopimukset on solmittu nimenomaan siinä tarkoituksessa, että estetään omaisuuden siirto tai sote-maakunnan mahdollisuudet puuttua sopimukseen.

Mitättömyyspykälään tulisi kahden vuoden siirtymäaika. Siirtymäaika alkaisi vuoden 2023 alusta, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen on määrä siirtyä maakuntien vastuulle.

Savonlinnan seudun kunnista Rantasalmi ja Sulkava ovat ulkoistaneet sote-palvelunsa.

Sulkavan ulkoistussopimus on voimassa vuoden 2026 loppuun asti eli kaksi vuotta mitättömyyspykälän siirtymäajan päättymisen jälkeen. Palvelutuottajana on nykyisin Terveystalo.

Rantasalmen ja Terveystalon vuonna 2015 alkanut sopimus päättyy vuodenvaihteessa. Uusi sopimus kestää vuoden 2022 loppuun, ja sopimuksessa on lyhyt, puolen vuoden siirtymäaika.

 – Arviomme ja toiveemme on, että vuoden 2023 alussa sote on jonkun muun kuin kunnan vastuulla, hallintopäällikkö Harri Korhonen sanoo.

Uusimmat uutiset