Savonlinna saattaa saada valtiolta korotettua tukea talojen purkamiseen — Selvitysmies Hannu Rossilahti esittää myös aivan uusia keinoja tyhjien asuntojen kanssa kamppailevien kuntien auttamiseksi

Ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) tutkii selvitysmiehen esitystä ja niin päättäessään esittää aikanaan siihen perustuvan lain säätämistä.

Antti Varonen

Vuokrataloilla on jo suunnitelma purettavista taloista. Jos valtio 
kohdentaa lisää tukea ylimääräisten vuokra-asuntojen purkamiseen, myös 
Savonlinnan opiskelija-asunnot Oy:n talouden sopeuttamiseen voi löytyä 
rahaa.
Vuokrataloilla on jo suunnitelma purettavista taloista. Jos valtio kohdentaa lisää tukea ylimääräisten vuokra-asuntojen purkamiseen, myös Savonlinnan opiskelija-asunnot Oy:n talouden sopeuttamiseen voi löytyä rahaa.

Selvitysmies Hannu Rossilahti esittää, että Savonlinna ja muut vaikeimpien asuntomarkkinaongelmien kanssa painiskelevat kunnat voisivat saada valtiolta aiempaa enemmän apua.

Jatkossa Savonlinnan kaltaiset kunnat voisivat esityksen mukaan saada ylimääräisten vuokratalojen purkamiseen avustusta jopa 95 prosenttia.

 Ratkaisu olisi perusteltu yhteiskuntapoliittisesti. - Janne Laine

Myös anteeksi annettavan lainan osuus eli purkuakordi voisi olla jopa 95 prosenttia purettaviin taloihin kohdistuvista lainoista.

Rossilahti esittää myös uutta tukimuotoa, jonka mukaan enintään 25 prosenttia jäljellä olevasta aravalainasta annettaisiin anteeksi, jos laina muutettaisiin vapaarahoitteiseksi lainaksi. Samalla kaikki aravaan liittyvät käyttö- ja luovutusrajoitukset poistuisivat.

Rossilahden tehtävänä oli selvittää Savonlinnan vuokra-asuntotilannetta ja sen vakauttamista.

Rossilahti luovutti raporttinsa torstaina asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle (kesk.).

Tiilikainen tutkii esitystä ja niin päättäessään esittää aikanaan siihen perustuvan lain säätämistä.

Savonlinnan Vuokratalot Oy toimitusjohtaja Hannu Kurki laskee, että toteutuessaan Rossilahden esitys toisi Savonlinnan Vuokrataloille ja Savonlinnan Opiskelija-asunnoille yhteensä noin 8—9 miljoonaa euroa lisää valtion tukea asuntojen purkamista varten.

— Tämä antaisi mahdollisuuden etenkin Opiskelija-asunnot Oy:n talouden tervehdyttämiseen, Kurki sanoo.

Vuokrataloilla on jo purkusuunnitelma. SAO:lla purkusuunnitelmaa ei ole, koska nykyisillä avustusprosenteilla yhtiöllä ei olisi varaa edes talojen purkamiseen.

Nykyinen purkuavustus on enintään 50 prosenttia ja laina-akordi enintään 60 prosenttia.

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine pitää Rossilahden esitystä erittäin perusteltuna.

— Ratkaisu olisi perusteltu yhteiskuntapoliittisesti. Erityisen perusteltua se on Savonlinnassa, jossa asuntojen ylitarjonta johtuu valtion koulutuspoliittista ratkaisuista, Laine sanoo viitaten opettajankoulutuksen loppumiseen.

Opettajankoulutus loppuu Savonlinnassa kuluvan kevään jälkeen. Purettavien asuntojen määrä tarkentuu ensi syksynä, mutta Kurki arvioi, että purkutarve on 500—600 asuntoa.

Vaikka selvityksen käynnisti huoli Savonlinnan tilanteesta, kyseessä  Rossilahden mukaan on laajemminkin väestöltään vähenevien alueiden ongelma.

— Maassa on noin 210 kuntaa, joissa aravatalojen vuokrat ovat korkeammat kuin yksityisten markkinoitten vuokrat, Rossilahti havainnollistaa.

Rossilahti on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylijohtaja.