Seksuaalinen hyväksikäyttö toi ehdollista vankeutta – Miehen puheet alaikäiselle olivat oikeuden mukaan tuomittavia

Rikos tapahtui noin vuosi sitten junamatkalla.

Risto Leppänen

Etelä-Savon käräjäoikeus on langettanut ehdollisen vankeusrangaistuksen savonlinnalaiselle miehelle, joka oli puhunut seksuaalissävytteisesti alaikäiselle junamatkustajalle.
Etelä-Savon käräjäoikeus on langettanut ehdollisen vankeusrangaistuksen savonlinnalaiselle miehelle, joka oli puhunut seksuaalissävytteisesti alaikäiselle junamatkustajalle.

Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut iäkkään, savonlinnalaisen miehen viideksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen kahden vuoden koeajalla lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Rikos oli tapahtunut viime vuoden huhtikuussa.

Mies määrättiin maksamaan aiheuttamastaan kärsimyksestä vahingonkorvauksena asianomistajalle tuhat euroa.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö piti sisällään pelkästään kertaluontoista seksuaalissävytteisten puheiden esittämistä junassa yksin matkustaneelle alaikäiselle tytölle. Mies oli itse hakeutunut tytön seuraan.

Käräjäoikeus katsoi teon seksuaalisesti olennaiseksi teoksi, joka oli omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä. Rikoksen uhri oli tapahtuman aikaan 15-vuotias.

Käräjäoikeus on asianomistajan yksityiselämän turvaamiseksi käsitellyt asian suljetuin ovin sekä määrännyt asiaa koskevan oikeudenkäyntiaineiston ja tuomion, sovellettuja lainkohtia, tuomiolauselmaa ja julkista selostetta lukuun ottamatta pidettäväksi salassa 60 vuotta.

Juttu ratkaistiin käräjäoikeudessa yksimielisesti kokoonpanossa, johon kuuluivat käräjätuomari sekä kaksi lautamiestä.