Sekä terveet että epäterveet elintavat tuppaavat eläkkeellä korostumaan – Eläköitymistä kannattaisi työstää mielessään etukäteen

Myös työnantajan tulisi ottaa ikääntyminen huomioon työuran loppupuolella.

Rauno Hietalampi

Eläkkeelle lähdön lähestyminen on hyvä aika tarkastella omia elintapojaan ja tarvittaessa muuttaa niitä. Arkistokuva
Eläkkeelle lähdön lähestyminen on hyvä aika tarkastella omia elintapojaan ja tarvittaessa muuttaa niitä. Arkistokuva

Eläkkeelle siirtyminen lisää vapaa-aikaa ja poistaa työpaineet. Silloin on mahdollista huolehtia itsestään entistä paremmin, mutta on myös riski lähtemisestä terveyden kannalta huonompaan suuntaan niin sanotusti ikuista vappua viettämään.

Turun yliopiston tutkimuksen mukaan riskihenkilöiden tunnistaminen työuran viimeisinä vuosina olisi tärkeää, että heitä voidaan jo töissä ollessa tukea ja valmistaa tuleviin muutoksiin.

Useilla työnantajilla onkin erilaisia eläköitymisohjelmia ja valmennuksia. Myös ikäjohtamiseen tulisi kiinnittää huomiota.

Eläköityvistä on saatu ja saadaan vielä lisää tietoa myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Terveenä eläkkeellä -hankkeen työpajoista ja kyselystä, johon vastasi 470 pian eläkkeelle siirtyvää eteläsavolaista, Xamk tiedottaa.

Näyttää siltä, että sekä yksilöllä itsellään että työyhteisöllä ja työnantajalla on merkittävä rooli ihmisen hyvinvoinnin kannalta viimeisinä työvuosina ja siirryttäessä eläkkeelle.

Eläköitymiseen kannattaa valmistautua sekä tiedon että tunteen kannalta ja kaikkia osapuolia kuunnellen. Näin edistetään ihmisen hyvinvointia sekä viimeisinä työvuosina että eläkkeellä.

Savonlinnan kaupungilla ei varsinaista eläköitymisohjelmaa ole, mutta henkilöstöpäällikkö Susanna Laineen mukaan työntekijöiden hyvinvointia seurataan ja muutoksiin reagoidaan. Kehityskeskusteluissa käsitellään työuran eri vaiheissa olevien ihmisten suunnitelmia ja tarvittaessa työntekijöitä tuetaan joustoilla ja keventämällä työkuormaa.

Etelä-Savo on jo eläkeläisin ja yhä nopeammin eläköityvä maakunta Suomessa.

Terveenä eläkkeellä – yhteiskunnallisen markkinoinnin avulla uusia keinoja terveyskäyttäytymisen muutoksen tukemiseen -hanke alkoi 1.2.2018 ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun. Päätoteuttaja on Xamk, osatoteuttajat Diak ja Tanhuvaaran urheiluopisto. Rahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriö. Yhteistyökumppanit ovat Savonlinnan, Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit sekä maakunnan sairaanhoitopiirit.