Metsäalan kone- ja kuljetusyrittäjät vetoavat työmarkkinaosapuoliin – "Metsäalan yrittäjät sijaiskärsijöinä lakoissa"

Osaa puunkorjuu- ja puunkuljetusyrittäjistä uhkaa kassakriisi ja konkurssi, yrittäjäyhdistykset muistuttavat.

Mari Kosonen

Puunkorjuu- ja puunkuljetusyrittäjiä uhkaa kassakriisi ja konkurssi, varoittavat yrittäjäyhdistykset.
Puunkorjuu- ja puunkuljetusyrittäjiä uhkaa kassakriisi ja konkurssi, varoittavat yrittäjäyhdistykset.

Metsäalan kone- ja kuljetusyrittäjät ovat lähettäneet metsäteollisuuden työmarkkinapöydässä ratkaisuja etsiville osapuolille avoimen kirjeen, jonka ovat allekirjoittaneet Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Kari Palojärvi ja Koneyrittäjät ry:n varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola.

Yrittäjien mukaan metsäteollisuuden työmarkkinakiistat ovat johtaneet poikkeuksellisiin toimiin metsäalan urakoinnissa keskellä muutenkin poikkeuksellisen haastavaa talvea.

– Lakkoilusta ja työsuluista johtuvista tehtaiden ja puunkorjuun pysähdyksistä kärsivät kohtalokkaimmin metsäalan puunkorjuu- ja puunkuljetusyrittäjät. Osaa niistä uhkaa kassakriisi ja konkurssi, yhdistykset muistuttavat.

– Metsäteollisuusyrityksiin tuotannon pysäyttämiset eivät näin dramaattisesti vaikuta. Urakointiyrityksistä on tulossa työmarkkinatalven suurimmat kärsijät.

Puunkorjuun ja puunkuljetuksen urakointiyrityksiä toimii metsäteollisuuden puunhankinnan alihankintayrityksinä edunvalvontayhdistysten mukaan arviolta noin 1 500. Ne työllistävät noin 10 000 henkilöä ja liikevaihtoa niissä syntyy runsas miljardi euroa vuodessa.

– Niiden talous ja tuloksentekokyky on pitkäaikaisseurannan perusteella ollut keskimäärin huono jo vuosia. Metsäalan vahvat asiakastahot osaavat tinkiä urakointihintoja aina vain edullisemmiksi.

– Viimeksi kuluneen vuoden ajan tilanne on kehittynyt monestakin syystä huonommaksi ja se kärjistyy nyt keskitalven seisahdukseen urakoinnissa.

Esimerkiksi vuoden 2019 neljän viimeisen kuukauden hakkuumäärät olivat vajaa 15 prosenttia edellisvuotta alhaisemmat. Alkuvuodesta 2020 kesään asti tullee resursseihin nähden jopa historiallisen hiljainen. Puunkorjuu ja kuljetukset ovat käyneet kuukausia vajaateholla.

– Pienyritykset ovat joutuneet lomautuksiin ja sopeutustoimiin. Monessa yrityksessä alkavat kassavarat ja luottolimiitit olla käytetty, yhdistykset varoittavat.

Palojärvi ja Jaakkola haluavat muistuttaa metsäteollisuuden työmarkkinapöydässä ratkaisuja etsiviä osapuolia siitä, että kiireaikoina metsäalan pk-yrityksille ei oikeastaan ole annettu mahdollisuutta varautua nyt nähtävään poikkeustilaan puunkorjuun ja -kuljetuksen markkinoilla.

– Vuosi 2018 oli Suomen metsäteollisuudessa poikkeuksellinen huippuvuosi. Metsien hakkuut lisääntyivät yhden vuoden aikana noin 10 prosenttia. Yrittäjiltä odotettiin ja vaadittiin venymistä, jotta kaikki saatiin tehtyä. Yrittäjät investoivat kalustoon, palkkasivat lisää työntekijöitä sekä patistivat työntekijänsä tekemään pitkää päivää, tiedotteessa kerrotaan.

– Venyminen aiheutti ylimääräisiä kustannuksia, mutta markkinahintaa asiakkaat eivät juuri olleet valmiit korottamaan. Päinvastoin teollisuuden korjuun ja kuljetusten reaalikustannus aleni myös vuonna 2018. Lopputuloksena alan urakointiyrityksissä syntyi vuonna 2018 vuosikymmenen huonoin liiketulos.

– Tilanne johtaa osassa alan pieniä yrityksiä valitettaviin, kohtalokkaisiin ja välittömiin tuloksiin.