Hallinto-oikeus hylkäsi savonlinnalaisten valituksen seurakunnan rukouskäytännöstä

Heikki Härkönen ja Pellervo Kokkonen valittivat Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Savonlinnan seurakunnan päätöksestä, että rukouksia samaa sukupuolta olevien parien puolesta ja heidän kanssaan ei toteuteta kirkoissa.

Soila Puurtinen

Savonlinnan kirkoissa ei tarvitse muuttaa rukouskäytäntöä. Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi asiasta tehdyn kirkollisvalituksen.
Savonlinnan kirkoissa ei tarvitse muuttaa rukouskäytäntöä. Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi asiasta tehdyn kirkollisvalituksen.

Savonlinnan seurakunnan jäsenien Heikki Härkösen ja Pellervo Kokkosen kirkollisvalitus on hylätty Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.

Härkönen ja Kokkonen valittivat Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksestä, että pastoraalisia eli sielunhoidollisia parisuhderukouksia samaa sukupuolta olevien parien puolesta ja heidän kanssaan ei toteuteta kirkoissa, vaan niitä varten tarjotaan jokin muu sopiva seurakunnan tila.

Valituksessa moitittiin myös kirkkoneuvoston päätöstä, että päiväjumalanpalveluksen yleisessä esirukouksessa rukoillaan vain kirkollisesti vihittyjen parien puolesta.

Kirkollisvalitusta perusteltiin muun muassa sillä, että päätös on ristiriidassa perustuslain ja kirkkojärjestyksen tiettyjen pykälien kanssa. Vastineessaan Savonlinnan kirkkoneuvosto toteaa, että päätöksessä on vain kyse siitä, missä tiloissa mainittuja rukouksia pidetään.

Seurakunnan vastineessa todetaan kirkkoneuvoston päätöksen perustuneen siihen, että julkisuudessa jotkut kirkon papeista ovat ilmoittaneet vihkivänsä 1.3.2017 jälkeen samaa sukupuolta olevia pareja.

”On mahdollista, että Savonlinnan seurakunnan kirkkotiloja käyttävät muiden hiippakuntien samaa sukupuolta olevia pareja vihkivät papit. Kirkkoherran on mahdotonta valvoa heidän toimintaansa siinä, millaisen kuvan he antavat pastoraalisesta rukouksesta samaa sukupuolta olevan parin kanssa ja puolesta”, vastineessa todetaan.

”Koska pappien toimia ei käytännössä voi valvoa, on tarpeen valvoa kirkkotilojen käyttöä. Muuten alun perin pastoraalisista rukouksista tulee käytännössä kirkollisia siirtymäriittejä, joilla korvataan kirkkohäät.”

Kirkkoneuvosto toteaa, että päätös on tehty toistaiseksi voimassa olevana ja sitä voidaan muuttaa, mikäli osoittautuu, että papisto ei käytä pastoraalista rukousta vastoin siitä annettuja ohjeita.

Itä-Suomen hallinto-oikeus toteaa, että Savonlinnan kirkkoneuvosto on lausunnossaan hallinto-oikeudelle korostanut, että päätös on tehty toistaiseksi voimassa olevana ja sitä voidaan muuttaa, mikäli osoittautuu, että papisto ei käytä pastoraalista rukousta vastoin siitä annettuja ohjeita.

”Lisäksi rukoushetkiä varten osoitetaan päätöksen voimassa ollessa jokin muu sopiva seurakunnan tila. Kirkkoneuvoston ei voida katsoa ylittäneen sille kuuluvaa harkintavaltaa, eikä päätös ole päämääriin nähden kohtuuton”, hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan.

Päiväjumalanpalveluksen esirukouskäytännön Savonlinnassa hallinto-oikeus toteaa selvityksen mukaan perustuvan avioliittoon vihittyjen osalta siihen, onko pari vihitty avioliittoon kirkollisesti vai ei. Käytännön voidaan katsoa olevan kirkkojärjestyksen mukainen.

Päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.