Savonlinnalaisella työpaikalla puukolla kypärään lyöneelle neljä kuukautta ehdollista — Hovioikeus antoi tuomion pahoinpitelyn yrityksestä

Itä-Suomen hovioikeus määräsi kuvan työkaverinsa kypärään piirtäneen ja puukolla päässä olleeseen kypärään lyöneen miehen ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä tuhansien eurojen korvauksiin.

Soila Puurtinen

Savonlinnalaisella työpaikalla tuli sanaharkkaa, joka johti lopulta puukoniskuun kohti päässä ollutta suojakypärää.
Savonlinnalaisella työpaikalla tuli sanaharkkaa, joka johti lopulta puukoniskuun kohti päässä ollutta suojakypärää.

Itä-Suomen hovioikeus on antanut tuomionsa tapauksessa, jossa mies löi kypärää puukolla, kypärän ollessa toisen miehen päässä. Tapaus sattui vuonna 2017.

Tapahtumaketju sai alkunsa siitä, kun mies oli piirtänyt kuvan työkaverinsa suojakypärään heidän yhteisellä työpaikallaan. Seuraavana työpäivänä hän joutui veitsellä raaputtamaan kuvan kypärästä pois, mutta oli hermostunut, laittanut kypärän sen omistajan päähän ja napauttanut kypärää veitsellä. Isku aiheutti kypärään 2,5 millimetriä syvän jäljen, muttei lävistänyt sitä.

Syytetty sanoi, että oli napauttanut työkaveriaan veitsellä, koska oli kokenut työpaikkakiusaamista, ja hän halusi suunsoiton loppuvan. Syytetyn mukaan lyönti oli ollut niin kevyt, ettei riskiä ohilyönnistä ollut ollut, eikä hän myöskään ollut ajatellut, että jotakin vakavampaa olisi voinut tapahtua.

Kypärän omistaja sen sijaan koki, että lyönti oli voimakkaampi kuin napautus ja että hänen niskansa olivat lyönnin seurauksena nytkähtäneet alaspäin.

Käräjäoikeus antoi tuomion pahoinpitelyn yrityksestä

Tapaus oli käräjäoikeudessa huhtikuussa 2018. Käräjäoikeus arvioi, ettei asiassa tullut esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin päätellä lyöjän tarkoittaneen vahingoittaa kypärän omistajan terveyttä tai pitäneen varmana sitä, että veitsi saattaisi lävistää kypärän.

Kysymys oli ollut yhdestä veitsellä lyönnistä, joka oli voimakkuudeltaan melko vähäinen, ja joka kohdistui päässä olleeseen suojakypärään. Vaikka veitsellä lyöminen on tekotapana vaarallinen, ei vakavien seurausten aiheutumien ole käräjäoikeuden arvion mukaan ollut tässä tapauksessa kovin todennäköistä. Käräjäoikeuden mukaan pahoinpitelyn yritys ei näin ollen ollut törkeä.

Syyttäjä kuitenkin katsoi, että tekoa voidaan pitää kokonaisuutena arvostellen törkeänä, koska veitsenisku on kohdistunut pään alueelle, veitsen meno kypärän läpi on ollut täysin sattumanvaraista ja teko on tehty yllättäen. Uhrin niskan alue oli kipeytynyt lyönnin johdosta ja tapahtuneesta aiheutui asianosaiselle ahdistusta ja pelkotiloja.

Syyttäjä vaati, että puukolla iskeneen miehen katsotaan syyllistyneen pahoinpitelyn yrityksen asemesta törkeään pahoinpitelyn yritykseen.

Tapaus hovioikeudessa 4. kesäkuuta

Hovioikeudessa esitetystä selvityksestä on käynyt ilmi, että kypärän omistaja oli teon aikana istunut paikallaan ja että syytetyn lyönti on ollut varsin kontrolloitu. Nämä seikat ovat osaltaan vähentäneet vakavien seurausten mahdollisuutta. Näillä ja käräjäoikeuden mainitsemilla perusteilla hovioikeus katsoi, ettei pahoinpitelyn yritys ole kokonaisuutena arvostellen törkeä. Näin ollen käräjäoikeuden syyksilukemista ei katsottu aiheelliseksi muuttaa.

Tuomio oli neljä kuukautta ehdollista vankeutta. Lisäksi tekijä joutuu korvaamaan työkaverinsa käräjäoikeuden oikeudenkäyntikuluja yli 2 136 euroa ja hovioikeuden oikeudenkäyntikuluja 1 858 euroa.

Juttua päivitetty 25.6. klo 17.45: Korjattu jutun alussa ollut virheellinen tieto siitä, että tuomio olisi ollut ehdotonta vankeutta, oikeasti se on ehdollista vankeutta.