Savonlinnan keskussairaalan 3A muuttuu viikko-osastoksi tammikuussa: Syynä muutokseen ovat Sosterin säästötavoitteet

Kirurgian ja naistentautien osasto sulkeutuu viikonlopuiksi.

Savonlinnan keskussairaalan osasto 3A muuttuu tammikuussa viikko-osastoksi.
Savonlinnan keskussairaalan osasto 3A muuttuu tammikuussa viikko-osastoksi.

Savonlinnan keskussairaalan kirurgian ja naistentautien osasto 3A muuttuu viikko-osastoksi 13.1.2020 alkaen. Osasto siis sulkeutuu viikonlopuiksi. Syynä muutokseen ovat asetetut säästötavoitteet.

Jatkossa osasto 3A on avoinna viikolla alkaen maanantaina aamuseitsemältä ja päättyen perjantai-iltana kello 18. Tiedotteen mukaan muutoksen tavoitteena on toiminnan tehostaminen tekemällä rakenteellisia muutoksia ja samalla karsimalla kuluja.

Osastolla 3A on hoidettu pääsääntöisesti ajanvarauksella tulevia leikkauspotilaita sekä kirurgisia ja naistentautien päivystyspotilaita, eikä tämä tule muuttumaan jatkossakaan.

— Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa viikon aikana leikatuista potilaista pystytään turvallisesti kotiuttamaan ennen osaston sulkeutumista viikonlopuksi ja minimoimaan siirrot toisille osastoille, Sosterin vs. johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen sanoo.

Tiedotteessa Luukkonen toteaa, että tavoitteeseen päästään asioiden huolellisella valmistelulla ja potilasvalinnalla, joka vaatii koko hoitoketjun saumatonta yhteistyötä yhdessä asiakkaan kanssa.

— Leikkaussalien viikkotyökarttaa muutetaan niin, että raskashoitoinen kirurgia, esimerkiksi tekonivelkirurgia, painottuu viikon alkupäiviin. Lyhytjälkihoitoinen kirurgia siirtyy tehtäväksi loppuviikolle.

Muutoksen toteuttamista edesauttaa Luukkosen mukaan se, että Sosterissa on jo pitkään tehty määrätietoista työtä hoitoprosessien kehittämiseksi ja eri toimijoiden yhteistyö on rakentunut sujuvaksi.

Tiedotteessa todetaan, että kirurginen toiminta Savonlinnan keskussairaalassa on jatkossakin turvattua ja turvallista. Kirurgian päivystys jatkuu ympäri vuorokauden, samoin kirurgian vuodeosaston 2A:n toiminta jatkuu ennallaan. Yksittäisen potilaan hoito ei muutu, hoidon laatu tai nopea saatavuus ei muutoksessa heikkene.