Koronasta johtuvat kaupungin henkilöstön lomautukset voisivat koskea enintään 560 ihmistä – Kaupungin neuvotteluesityksen mukaan ensisijainen tavoite on järjestää työtehtävät uudelleen

Koronan takia käynnistyneet neuvottelut eivät johda irtisanomisiin.

Soila Puurtinen

Jo ennen yt-neuvotteluja kaupunki käynnisti kartoituksen, jossa selvitettiin, kenellä kaupungin työntekijöistä on terveydenhoitoalan koulutusta niin, että he voisivat siirtyä pandemian ajaksi Sosterin palvelukseen. Kaupungin ohjaamokoordinaattori Karoliina Helander (kuvassa vasemmalla) siirtyi Sosterille, kun ohjaamo siirtyi etäpalveluihin. Eila Pöyhönenkin siirtyi sairaalaan muista tehtävistä, vaikkakaan ei kaupungilta. Helander ja Pöyhönen ovat koulutettuja sairaanhoitajia, joilla on ennestään kokemusta muun muassa päivystyksestä.
Jo ennen yt-neuvotteluja kaupunki käynnisti kartoituksen, jossa selvitettiin, kenellä kaupungin työntekijöistä on terveydenhoitoalan koulutusta niin, että he voisivat siirtyä pandemian ajaksi Sosterin palvelukseen. Kaupungin ohjaamokoordinaattori Karoliina Helander (kuvassa vasemmalla) siirtyi Sosterille, kun ohjaamo siirtyi etäpalveluihin. Eila Pöyhönenkin siirtyi sairaalaan muista tehtävistä, vaikkakaan ei kaupungilta. Helander ja Pöyhönen ovat koulutettuja sairaanhoitajia, joilla on ennestään kokemusta muun muassa päivystyksestä.

Savonlinnan kaupunki teki keskiviikkona henkilöstöjärjestöille esityksensä yt-neuvotteluihin, jotka käynnistettiin koronapandemian takia.

Yt-neuvottelujen ensisijainen tavoite on kaupunginjohtaja Janne Laineen mukaan henkilöstön tehtävien uudelleen organisointi ja muut tehtäväjärjestelyt.

Neuvotteluesitys sisältää myös vaihtoehtoisia keinoja, kuten työaika- ja vuosilomajärjestelyjä. Tarvittaessa kyseeseen voi tulla myös tehtävien täyttämättä jättäminen tai täyttämisen lykkääminen tai määräaikaisuuksien vähentäminen.

Viimesijaisina vaihtoehtoina neuvotellaan osa-aikaistamisista tai lomautuksista. Neuvottelut eivät kaupungin tiedotteen mukaan johda irtisanomisiin.

– Pyrimme välttämään lomautuksia, mikäli toiminnan sopeuttaminen vain on muilla keinoilla tehtävissä. Kaikesta huolimatta kaupungin lakisääteinen palvelutuotanto turvataan mahdollisimman kattavasti kenenkään yleistä turvallisuutta tai terveyttä vaarantamatta, Laine sanoo.

Mahdollisten lomautusten arvioidaan koskevan enintään 560 henkilöä. Lomauttaminen tapahtuisi enintään 90 päivän ajaksi. Mahdollisia osa-aikatyöhön siirrettäviä arvioidaan olevan enintään 50 henkilöä.

Mahdolliset lomautukset ja osa-aikaistamiset arvioidaan toteutettavan 22.5.–20.8. välisenä aikana.

Kaupunginhallitus päätti viime viikolla käynnistää yt-neuvottelut, koska koronapandemia ja siitä aiheutuneet rajoitukset ovat sulkeneet kaupungin palveluita ja vähentäneet avoimiksi jääneiden palvelujen kysyntää.

Neuvotteluesityksen sisällöstä kaupunginhallitus päätti tämän viikon tiistaina.

Korona kurittaa rajusti kaupungin taloutta

Koronapandemian vaikutukset kaupungin talouteen ovat merkittävät, toteaa kaupunki tiedotteessaan.

Sosiaali- ja terveys-palvelujen toimintamenojen arvioidaan kasvavan koronan takia noin 4,6 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioidaan menetettävän noin kuusi miljoonaa euroa vuodessa, ja kaupungin toimintatuottojen arvioidaan vähenevän erityisesti varhaiskasvatuksen maksuvapautuksen ja muiden tuottojen osalta noin miljoonan euron verran.