Suomi voisi näyttää maailmalle mallia muovihaittojen vähentämisessä — Hanna Kososen (kesk.) johtaman työryhmän mielestä Suomi voisi vaikka ottaa roskaantuneimmilta merialueilta kummikohteen

Hanna Kosonen korostaa, että muovin käyttö on ajateltava kokonaan uusiksi.

Tuija Pauhu

 Muovihaittojen vähentämiseen tähtäävistä ratkaisuista voi tulla Suomelle vientituote, sanoo kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk.).
 Muovihaittojen vähentämiseen tähtäävistä ratkaisuista voi tulla Suomelle vientituote, sanoo kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk.).

Suomi voi näyttää maailman muille maille esimerkkiä muovin ympäristöhaittojen vähentämisessä, sanoo muoviongelmaan ratkaisuja etsineen työryhmän puheenjohtaja, savonlinnalainen kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk.).

Työryhmä luovutti tiistaina ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle (kesk.) tiekartan, johon on tiivistetty kymmenen toimenpidekokonaisuutta muovihaitan vähentämiseksi.

— Tiekartta on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Tärkeää oli, että tiekartan tekemisessä tehtiin yhteistyötä yli toimialarajojen. Työryhmässä mukana olleet alkoivat tämän puolivuotisen rupeaman aikana jo toteuttaakin esityksiä, Kosonen kiittelee.

Ryhmään kuului muun muassa kaupan, jätealan, teollisuuden ja järjestöjen edustajia.

Kummikohde roskaisimmalta mereltä

Työryhmä esittää, että Suomi nostaisi muoviongelman ratkaisemisen näkyvästi kansainväliselle asialistalleen.

Merten roskaantumiseen pahimmilla alueilla voitaisiin työryhmän mielestä vaikuttaa esimerkiksi perustamalla kummikohde, joka toimisi näyteikkunana ja ponnistuslautana uusille ratkaisuille.

Lisäksi työryhmän mielestä tarvitaan tutkimushankekokonaisuus selvittämään muovien haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia ja niiden ratkaisuja.

— Tutkimus on tärkeää. Esimerkiksi puupohjaisilla, uusilla tuotteilla voidaan vähentää muovin käyttöä, Kosonen sanoo.

— Muovihaittojen vähentämiseen tähtäävistä ratkaisuista voi tulla Suomelle vientituote, Kosonen sanoo.

Muoviveron käyttö selviteltävänä

Työryhmän esityksiin sisältyy myös muoviveron käyttöönoton selvittäminen. Asia on valtiovarainministeriössä selviteltävänä.

Kosonen myöntää, että olisi pulmalista saada vero kohdentumaan oikein.

— Taloudellisilla keinoilla kyllä pystyttäisiin ohjaamaan kuluttajia ja yrityksiä, mutta vielä ei ole keksitty, miten se voitaisiin toteuttaa.

Kosonen korostaa, että muovin käyttö pitää ajatella kokonaan uusiksi.

— Miten voidaan käyttää vähemmän muovia ja miten saadaan kierrätys kuntoon. Mukaan pitää saada kaikki: kuluttajat, yritykset ja julkiset toimijat

Muovihaittojen vähentämiseksi esitetyt toimet jakaantuvat Kososen työryhmän tiekartassa kymmeneen ryhmään:

1) Vähennetään roskaamista ja vältetään turhaa kulutusta

2) Selvitetään muoviveron käyttöönotto

3) Tehostetaan merkittävästi muovijätteiden talteenottoa

4) Parannetaan muovien tunnistamista rakennuksissa sekä muovijätteen lajittelua rakennustyömailla

5) Tehostetaan maatalous- ja puutarhamuovien kierrätystä ja korvaamista

6) Otetaan talteen otetun muovin monipuoliset kierrätysratkaisut käyttöön

7) Panostetaan korvaaviin ratkaisuihin ja perustetaan New Plastics -osaamisverkosto

8) Nostetaan muovihaaste näkyvästi Suomen kansainväliselle asialistalle

9) Viedään osaamista ja ratkaisuja

10) Lisätään tutkimustietoa muovien haitallisista terveys- ja ympäristövaikutuksista

Uusimmat uutiset