MMM kaataisi 90 karhua enemmän – Karhukiintiöasetus lähtee lausuntokierrokselle lukemalla 345

Ministeri Leppä: Kanta on vahvistunut erityisesti Itä-Suomessa.

Kai Skyttä

Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että tänä vuonna kaadettaisiin 90 karhua enemmän kuin viime vuonna.
Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että tänä vuonna kaadettaisiin 90 karhua enemmän kuin viime vuonna.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää tämän vuoden kannanhoidollisen karhunmetsästyksen kiintiöksi 345 karhua. Se on 90 enemmän kuin viime vuonna.

Poronhoitoalueen ulkopuolella kiintiö olisi 260 ja poronhoitoalueella viime vuoden tapaan 85. Poronhoitoalueen itäosassa kiintiö olisi 10 karhua enemmän kuin viime vuonna ja länsiosassa vastaavasti 10 pienempi.

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi karhukannaksi 2 130–2 260 yksilöä. Viime vuonna arvio oli 1 980–2 100.

Yksilömäärä on kasvanut erityisesti itäisessä Suomessa ja siellä etenkin vakiintuneen kannan hoitoalueella. Selvimmin runsastuminen näkyy Kaakkois-Suomen riistakeskuksen toimialueella.

— Karhukanta on Luken mukaan vahvistunut erityisesti Itä-Suomessa, joten kiintiön nosto on tarpeen. Asetuksen tavoite on purkaa karhukannan tihentymiä ja pysäyttää kannan kasvu, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Lopullinen päätös karhukiintiöstä tehdään 18.6. asti kestävän lausuntokierroksen jälkeen.

Karhuvahingoista suurin osa aiheutuu porotaloudelle, viime vuonna niiden arvo oli yli kaksi miljoonaa euroa. Karhun tappamiksi ilmoitettiin 884 poroa. Riistakeskus ottaa poikkeuslupia myöntäessään huomioon muutkin vahingot ja uhat sekä hirvi- ja peurakannat.

Karhun metsästystä säädellään EU:n luontodirektiivissä. Suomessa karhuja katsotaan olevan tarpeeksi kannanhoidolliseen metsästykseen.