Sulkavan kunnanhallitus haluaisi Savonlinnan seudun kuuluvan jatkossakin Etelä-Savon maakuntaan – Kunnanvaltuusto päättää lausunnosta ensi keskiviikkona

Kunnanhallituksen esitys syntyi äänin 4–3. Valtuustossakin keskustan äänet riittävät esityksen hyväksymiseen.

Päivi Virta-Salo

Sulkavan kunnanhallitus haluaisi Savonlinnan seudun pysyvän Etelä-Savossa. Valtuusto päättää kunnan lausunnosta ensi viikolla.
Sulkavan kunnanhallitus haluaisi Savonlinnan seudun pysyvän Etelä-Savossa. Valtuusto päättää kunnan lausunnosta ensi viikolla.

Sulkavan kunnanhallitus esittää valtuustolle äänin 4–3, että kunta lausunnossaan toivoisi Savonlinnan seudun pysyvän Etelä-Savon maakunnassa. Sulkavan valtuusto päättää sosiaali- ja terveysministeriölle annettavasta lausunnosta ensi keskiviikkona.

Seudun muiden kuntien valtuustot antavat lausuntonsa viikkoa myöhemmin, 14. syyskuuta. Savonlinnassa ja Rantasalmella ei vielä ole kunnanhallituksen esitystä asiasta.

Sote-uudistusta koskevassa lakiluonnoksessa Sulkava, Savonlinna, Enonkoski ja Rantasalmi on kirjoitettu osaksi Pohjois-Savon maakuntaa. Lausuntokierroksella toisena vaihtoehtona on tarjolla nykyinen, Etelä-Savon maakunta.

Kunnanhallituksen äänestyksessä voitti kunnanjohtaja Juho Järvenpään esitys, jonka mukaan nykyinen maakuntajako on vakiintunut ja aluejaon näkökulmasta luonnollinen toiminta-alue. Esitystä kannattivat kaikki keskustalaiset.

Järvenpää huomauttaa, että ministeriön lausuntopyynnössä kysytään yhtenä pakettina kantaa kaikkien neljän kunnan maakuntaratkaisuun.

– Yksittäisten kuntien maakuntavaihdoksesta ei ole esitelty vaihtoehtoja eikä sellaisesta ole edes keskusteltu, Järvenpää sanoo.

Äänestyksessä hävisi Hilkka Virtasen (sd.) esitys, jonka mukaan kunta tahtoisi Pohjois-Savoon. Esitystä kannattivat kunnanhallituksessa SDP ja kokoomus.

Virtasen mukaan Pohjois-Savon maakunnassa on paremmat edellytykset säilyttää Savonlinnassa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä ylläpitävä sairaala, jossa toteutetaan myös nukutuksessa tapahtuvaa leikkaustoimintaa.

Keskustalaisten äänet riittävät valtuustossakin Etelä-Savon maakuntaa puoltavaan lausuntoon

Keskustalla on enemmistö myös Sulkavan valtuustossa. Siellä on 21 valtuutettua, joista 11 on keskustalaisia. Siten kunnanhallituksen esitys hyväksyttäneen valtuustossa, jos keskustan valtuustoryhmä pysyy yksimielisenä. Valtuustossa on keskustalaisten, SDP:n ja kokoomuksen lisäksi kaksi kristillisdemokraattien edustajaa. Kristillisdemokraattien sote-näkemys ei tullut kunnanhallitusvaiheessa mitatuksi.

Sulkavan kunnanhallituksen mielestä vapaa-ajan asukkaat ja etätyöläiset on otettava huomioon sote-maakunnan rahoituksessa – Sillä keinolla Etelä-Savossa olisi varaa kahteen päivystävään sairaalaan

Savonlinnan seudun kunnat, Sulkava mukaan lukien, linjasivat syksyllä tahtovansa Pohjois-Savoon. Pääasiallisena perusteluna tuolloin oli käsitys, että Pohjois-Savossa Savonlinnan sairaalan ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon päivystys olisi turvatumpi kuin Etelä-Savossa.Sulkavan kunnanhallitus esittää nyt, että sote-maakunnan rahoituksessa tulisi ottaa huomioon henkikirjoitetun väestön lisäksi alueen kokonaisväestö. Etätyön tekeminen on lisääntynyt ja mökkikunnissa monipaikkaiset asukkaat nostavat tosiasiallista palveluihin tarvittavaa resurssia.

Kunnanhallitus uskoo, että kokonaisväestön huomioon ottavan rahoitusmallin ja lakikirjausten avulla olisi mahdollista turvata Sosterin alueen ympärivuorokautinen päivystys.

– Terveydenhuoltolakiin tulee tehdä tarvittavat kirjaukset, joilla turvataan maakunnan kahden päivystävän keskussairaalan toimintaedellytykset Savonlinnassa ja Mikkelissä, toteaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaisa Ralli (kesk.).

Sulkavan kunnanhallitus esittää kunnan lausuntoon kirjattavaksi myös, että kuntien sote-kokonaisulkoistusten purkumahdollisuutta ei tule kirjata lakiin. Sulkava on järjestänyt sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut on yhdessä yksityisen palvelutuottajan kanssa.

Näin kunnanhallitus äänesti

Pohjois-Savon puolesta: SDP:n Hilkka Virtanen ja Vesa Ahonen sekä kokoomuksen Taina Huiskonen.

Etelä-Savon puolesta: Keskustan Kaisa Ralli, Kukka-Maaria Kärki, Aku Mikkonen ja Lasse Partanen.

Juttua muokattu kello 14.16. Viimeisen väliotsikon jälkeen äänestysluettelot olivat aluksi väärin päin.

Lisätty Juho Järvenpään kommentti kello 16.30.