Tiemerkintätyöt ovat alkaneet Itä-Suomessa — Savonlinnan seudulle tehdään täristäviä keskiviivoja valtatie 14:lle ja Kuutostielle

Märän maaliviivan yliajaminen sotkee viivan. Maali kuivuu kuitenkin parissa minuutissa.

Kaj Skyttä

Päätieverkolla tiemerkinnät ylläpidetään massalla ja uusi merkintä on yliajettavissa muutaman minuutin kuluttua. Arkistokuva.
Päätieverkolla tiemerkinnät ylläpidetään massalla ja uusi merkintä on yliajettavissa muutaman minuutin kuluttua. Arkistokuva.

Tiemerkintätyöt ovat alkaneet Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla, kertoo Pohjois-Savon elykeskus tiedotteessaan.

Keskiviivastojen osalta tiemerkintöjen ylläpitotyöt aloitettiin toukokuun puolivälissä. Tiemerkintöjen ylläpitoon ja uusiin tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna Itä-Suomessa noin kolme miljoonaa euroa.

Savonlinnan seudulla tiemerkintöjä tehdään tämän kesän aikana Vt14:lle Kallislahden, Marjomäen, Jukolan ja Vapasen alueilla.

Lisäksi Kesälahdella tehdään tiemerkintöjä Vt6:lla.

Kaikki Savonlinnan seudulla tehtävät merkinnät ovat täristäviä keskiviivamerkintöjä.

Keskiviivastot ensimmäisenä kuntoon

Vilkkaamman päätieverkon osalta massamerkintätyöt on jo aloitettu keskiviivaston osalta ja niiden tulee olla valmiit 15. elokuuta mennessä. Reunaviivaston osalta työt valmistuvat elokuun loppuun mennessä.

Vähäliikenteisimmän alemman tieverkon maalimerkinnät on aloitettu ja ne tulee kunnostaa syyskuun loppuun mennessä.

Tänä kesänä päällystettävien teiden osalta tiemerkintätyöt käynnistyvät kesäkuun alkupuolella. Uudelleenpäällystekohteilla tiemerkinnät tehdään 2—3 viikon kuluessa päällysteen valmistumisesta.

Pienmerkintätöiden osalta ylläpitotyöt aloitetaan kahden merkintäyksikön voimin kesäkuun alkupuolella. Pienmerkinnöistä suojatiet ja pyöräteiden jatkeet tulee olla kunnostettuina heinäkuun loppuun mennessä, eli ennen koulujen alkamista. Muut pienmerkinnät kuten ryhmitysnuolet, sulkualueet ja nopeusrajoitusmerkit tulee olla kunnostettuina elokuun loppuun mennessä.

Myös tieverkolle toteutettavat täristävien merkintöjen jyrsinnät tehdään tiemerkintätöiden yhteydessä.

Hetkellistä haittaa liikenteelle

Tiemerkintätyöstä voi hetkellisesti aiheutua häiriötä liikenteelle. Pituussuuntaisten tiemerkintöjen kunnostaminen tehdään liikkuvilla koneilla ja pienmerkintätyöt tehdään lähes aina käsityönä.

Tiemerkintätyöstä varoitetaan tiemerkintäkoneisiin kiinnitetyillä liikennemerkeillä ja varoitusvaloilla. Alemmalle tieverkolla maalilla tehtävistä tiemerkinnöistä varoitetaan lisäksi vaahtohattaroilla. Vaahto kertoo, että tiemerkintä on vielä märkää, eikä sen päälle kannata ajaa. Märän maaliviivan ylittäminen sotkee tien viivaston sekä ajoneuvon.

Päätieverkolla tiemerkinnät ylläpidetään massalla ja uusi merkintä on yliajettavissa muutaman minuutin kuluttua. Autoilijoiden tulee välttää ohittamasta tiemerkintäautoa liian läheltä, koska merkintä on vielä märkää. Mahdollinen ohittaminen tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen tiemerkintäauton kohtaamista tai sitten voi jäädä odottamaan tiemerkintäauton antamaa ohitusmahdollisuutta.

Uudelleenpäällystyskohteella nopeusrajoitus on enintään 80 km/h ja kaksiajorataisella osuudella 100 km/h, kunnes tiemerkinnät on tehty.

Tiemerkintätöiden palveluntuottajana toimii Pohjois-Savon ely-keskuksen alueella Cleanosol Oy.

Kommentoidut