Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo palkkaa omistusasiantuntijoita

Valtuuston syyskokous linjasi tulevaisuutta Savonlinnassa.

Antti Varonen

Mhy Etelä-Savon alueen yksityismetsien puun myyntimääräksi arvioidaan ensi vuonna 2,5 miljoonaa kuutiota, joka tarkoittaa 100 miljoonan euron kantorahatuloja metsänomistajille ja 60 miljoonan euron urakointituloja yrittäjille.
Mhy Etelä-Savon alueen yksityismetsien puun myyntimääräksi arvioidaan ensi vuonna 2,5 miljoonaa kuutiota, joka tarkoittaa 100 miljoonan euron kantorahatuloja metsänomistajille ja 60 miljoonan euron urakointituloja yrittäjille.

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon valtuusto linjasi syyskokouksessa Savonlinnassa tulevaa. Toiminnan painopisteet tulevat olemaan ovat asiakkuuksien hoidossa, puukaupan kilpailun edistämisessä ja ohjelmistouudistuksen jatkamisessa.

Tiedotteessa todetaan, että toimintaa laajennetaan metsätilan omistusjärjestelyihin liittyvissä palveluissa, ja tehtäviin palkataan uusi erityisasiantuntija alkuvuodesta. Metsäkiinteistökaupan tiimiä vahvistettiin kuluvana vuonna viiteen henkilöön.

Metsänhoitoyhdistysten omistama Järvi-Suomen Metsätilat Oy on selkeä markkinajohtaja metsätilakaupassa. Etelä-Savon yhteismetsän pinta-ala on myös kasvussa. Yhteismetsä houkutteleva vaihtoehto mm. alhaisemman puunmyyntiveroprosentin johdosta.

Tulevan vuoden puukauppamäärä arvioidaan vuoden 2019 tasolle pohjautuen PTT:n ja Luonnonvarakeskuksen ennusteisiin. Mhy Etelä-Savon alueen yksityismetsien puun myyntimääräksi arvioidaan 2,5 miloonaa kuutiota, joka tarkoittaa 100 miljoonan euron kantorahatuloja metsänomistajille ja 60 miljoonan euron urakointituloja yrittäjille.

Puunmyyntisuunnitelma jatkuu jäsenille maksuttomana. Puunmyyntisuunnitelmalla myytävä leimikko tuotteistetaan, jonka avulla puukauppa on helppo kilpailuttaa. Metsänomistaja saa palvelun yhteydessä leimikostaan markkinahintalaskelman.

Parhaan markkinahinnan saa kilpailuttamalla leimikon kaikkien puunostajien kesken, joka on kaikkien metsänomistajien yhteinen etu. Korjuupalvelua ja energiapuutoimituksia jatketaan kuluvan vuoden tasolla.

Metsien hoitoon panostetaan kasvavilla taimikonhoitomäärillä. Taimikonhoidolla lisätään metsien kasvua ja samalla hiilen sidontaa, sillä vain kasvava metsä sitoo hiiltä ilmasta.

Lannoitusmäärät ovat ensi vuonna kuluvaa vuotta isommat. Lannoituksella lisätään metsien kasvua ja samalla hiilinieluja sekä korjataan ravinnehäiriöitä. Metsänuudistamisen määrät ovat kuluvaa vuotta alemmat johtuen pienemmästä uudistushakkuumäärästä.

Vuoden 2020 talousarvio on kuluvan vuoden ennustetun toteutuman mukaisella tasolla. Liiketoiminnan liikevaihdoksi arvioidaan 16,1 miljoonaa euroa ja varsinaisen toiminnan tulokseksi 350 000 euroa. Jäsenedut ja jäsenmaksut säilyvät ennallaan. Metsänhoitoyhdistys työllistää toimihenkilöitä, yrittäjiä ja metsureita yli 200 henkilötyövuotta.

Mhy Etelä-Savo toimii Enonkosken, Hirvensalmen, Joutsan (pl. Leivonmäki), Juvan Sulkavan, Pertunmaan, Puumalan ja Rantasalmen kuntien alueilla sekä Mikkelin (pl. Ristiina ja Suomenniemi) ja Savonlinnan kaupunkien alueilla.

Mhy Etelä-Savon toimialueen metsäpinta-ala on 515 000 hehtaaria, ja metsänomistajien määrä on 15 000.