Savonlinnan kaupunginhallitus vaatii Sosterilta kahdeksan miljoonan euron säästöjä

Kaupunginvaltuuston tältä vuodelta peruma kolmen miljoonan euron säästövaatimus lisättiin vuosille 2021–2022 aiemmin päätettyyn viiden miljoonan euron säästövaatimukseen.

Juha Rika

Savonlinnan kaupunginhallitus vaatii Sosterilta kahdeksan miljoonan euron säästöjä kahtena seuraavana vuonna.
Savonlinnan kaupunginhallitus vaatii Sosterilta kahdeksan miljoonan euron säästöjä kahtena seuraavana vuonna.

Savonlinnan kaupunginhallitus vaatii Sosterilta kahdeksan miljoonan euron säästöjä vuosina 2021–2022. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina yksimielisesti kaupunginjohtaja Janne Laineen esityksen tulevien vuosien talousarviokehyksestä ja antoi Sosterille toimintaohjeen valmistella talousarvio kehyksen mukaisesti.

Laine totesi Sosterin talouden sopeuttamista tarvittavan, jotta kaupungin veroprosentteja ei tarvitsisi enää korottaa.

Kaupunginhallitus teki muutoksia syyskuussa hyväksymäänsä kehykseen. Syyskuun kehyksessä Sosterin säästövelvoite tuleville vuosille oli viisi miljoonaa euroa, mutta siihen sisältyi kolmen miljoonan euron säästö jo tälle vuodelle. Kaupunginvaltuusto hylkäsi syyskuussa esityksen tälle vuodelle ajoittuvista Sosterin menoleikkauksista. Samalla valtuusto kuitenkin päätti talouskehykseen pohjautuen, että veroja ei ensi vuodelle koroteta.

Muun muassa siksi Sosterilta ostettavien sosiaali- ja terveyspalvelujen menoihin kohdistetut leikkaukset korotettiin uudessa kehyksessä viidestä miljoonasta eurosta kahdeksaan miljoonaan euroon.

Kaupunginhallituksen päätös oli yksimielinen

Kaupunginhallitus päätti talouskehyksestä yksimielisesti.

Kaupunki ja Sosteri neuvottelevat talousarviosta. Sosterin näkemys on, että tuollaisia säästöjä ei saada aikaan. — Eija Stenberg

Myöhemmin samassa kokouksessa kaupunginhallitus hylkäsi äänin 7–4 kokonaisuudessaan kaupunginjohtaja Janne Laineen esityksen, joka koski Etelä-Savon hyvinvointialueen valmisteluun ja sitä koskeviin neuvotteluihin osallistumista. Myös tuohon esitykseen sisältyi Sosterille annettava ohje toiminnan tehostamisesta noin kahdeksalla miljoonalla eurolla. Sote-uudistusta edeltävien vuosien suuret sote-menot jäävät pysyvästi rasittamaan kaupungin taloutta uudistuksen jälkeenkin.

Laine toteaa, että sote-valmistelua koskevan esityksen kaatumisesta huolimatta voimassa on kokouksessa aiemmin hyväksytty päätös Sosterilta vaadittavista kahdeksan miljoonan euron säästöistä.

– Sosterin kustannukset ovat vertailukaupunkeihin nähden selvästi suuremmat, joten mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen on paljon, Laine sanoo.

Laine huomauttaa, että kaupungin omien palvelujen kustannukset ovat lähes kaikki alle vertailukaupunkien keskiarvon.

Laineen tekemä, hyvinvointialueen valmistelua koskeva esitys hävisi äänin 7–4 varapuheenjohtaja Eija Stenbergin (sd.) esitykselle, jonka mukaan Savonlinna lähtee hyvinvointialueen valmisteluun myöhemmin Sosterin johdolla.

Stenberg sanoo, että hän ei kannata myöskään Sosterille esitettävää kahdeksan miljoonan euron säästövaatimusta. Hän ei kuitenkaan kaupungin talouskehystä koskevassa kohdassa vienyt asiaa äänestykseen, koska asiaan ehtii palata talousarviokäsittelyn yhteydessä.

– Kaupunki ja Sosteri neuvottelevat talousarviosta. Sosterin näkemys on, että tuollaisia säästöjä ei saada aikaan, Stenberg sanoo.