Uusi pääterveysasema urakkalaskentaan — Työt on tarkoitus aloittaa elo-syyskuun vaihteessa

Kustannusarvio 22 miljoonaa, odotusajan viihtyvyyttä parantava puolilämmin sisäpiha nosti kustannuksia alkuperäisestä arviosta. Katso 360-kuva keskussairaalan alueesta.

Arkkitehtitoimisto Reino Koivula Oy

Keskussairaalan yhteyteen suunniteltua uutta pääterveyasemaa päästäneen rakentamaan alkusyksystä.
Keskussairaalan yhteyteen suunniteltua uutta pääterveyasemaa päästäneen rakentamaan alkusyksystä.

Sosterin hallitus hyväksyi tiistaina Arkkitehtitoimisto Reino Koivula Oy:n tekemät uuden pääterveysaseman suunnitelmat ja lähetti uudisrakennushankkeen eteenpäin urakkalaskentaan.

Tarkoituksena on, että rakennus-, lvi-, sähkö-, ja automaatiourakoitsijoilta kysytään urakkatarjoukset asiakirjojen ja suunnitelmien perusteella. Jos kaikki menee suunnitellusti, tarjoukset saadaan kesäkuun aikana ja urakoitsijat pisteytetään tarjousten ja laatuasiakirjojen perusteella.

Urakkasopimusten tekoon päästään, kun valinta on tehty ja valitusaika umpeutunut.

Jos aikataulu pitää, rakennustyöt saataneen käyntiin elo-syyskuun vaihteessa työmaan perustamisella, louhinnalla ja maanrakennustöillä.

Jos 360-kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Henkilökunta osallistettiin suunnitteluun

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen on tyytyväinen suunnitelmiin, joiden keskiössä on asiakas.

— Henkilökunta on ollut vahvasti mukana suunnittelussa. Uudisrakennus mahdollistaa yhteistyön syventämisen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipalveluiden välillä, Nousiainen kehuu.

Uudisrakennus mahdollistaa yhteistyön syventämisen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipalveluiden välillä. — Pekka Nousiainen

Keskussairaalan yhteyteen rakennettavan lisärakennuksen kustannusarvio on noin 22 miljoonaa euroa.

Uudisrakennuksen yhteyteen päätettiin alkuperäisistä suunnitelmista poiketen tehdä katettu puolilämmin sisäpiha, joka parantaa odotusajan viihtyvyyttä. Tämä nosti kustannuksia vuonna 2017 arvioidusta 20,5 miljoonasta eurosta.

Toiminnallisia säästöjä uudisrakennuksella arioidaan saavutettavan 1,7 miljoonaa euroa.

Liikennejärjestelyt muuttuvat loppukesästä

Rakennustyömaa vaikuttaa asiakasliikenteeseen ja ylipäätään kaikkeen logistiikkaan sairaala-alueella.

— Kesän aikana valmistuvat suunnitelmat, miten liikkuminen alueella tapahtuu rakennustöiden aikana, hankkeen vetäjä, perusterveydenhuollon johtava lääkäri Veikko Karvanen sanoo.

Sairaala-alueella on jo aloitettu väistöalueiden rakentaminen asiakaspaikoitusalueille. Tieliikennejärjestelyt tehdään kesän aikana valmiiksi niin, että kaikki toimii, ennen kuin rakennustyöt elo-syyskuussa alkavat.

Rakentaminen kestää noin kaksi vuotta. Uudisrakennus valmistuu käyttöön loppuvuodesta 2021.

Yhteisestä potilastietojärjestelmästä vetäydyttiin

Hallitus päätti myös irtautua Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vetämästä asiakas- ja potilastietojärjestelmä kilpailutuksesta. Sosterissa tarve uudelle järjestelmälle on vähentynyt maakunta- ja sote-uudistuksen kaaduttua.

Hankinnan kohteena oli Sosterin ja koko Etelä-Savon maakunnan käyttöön tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tietojärjestelmäratkaisukokonaisuus.

— Sosterissa on nyt kustannustehokkaampaa päivittää nykyinen käyttöjärjestelmä Effica uuteen Life Care -versioon, vs. kuntayhtymäjohtaja Petri Juvonen sanoo.

Ulkoistamisella oma vaikutuksensa

Ratkaisuun vaikutti myös Sosterissa suunniteltu erikoissairaanhoidon ulkoistaminen tai yhtiöittäminen.

— Kun tulevan erikoissairaanhoidon kumppanin järjestelmäratkaisuista ei ole vielä tietoa, kantoja ei kannata lyödä lukkoon uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa, Juvonen sanoo.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vetämään hankkeessa jatkavat edelleen mukana Essote, Siun sote ja Vaasan sairaanhoitopiiri.

Kuntayhtymähallitus merkitsi tiedoksi, että Savonlinnan kaupunginvaltuusto on päättänyt valita yhtymävaltuuston jäseneksi Mikko Sairasen (Kok.) Ossi Kososen (Kok.) tilalle.

Juttua muokattu kello 17.39. Lisätty 360-kuva keskussairaalan alueesta.