Savonlinnan kaupungin yt-neuvottelut päätökseen, 104 henkilötyövuotta vähennetään — Henkilöstövähennysten ennakoidaan heikentävän merkittävästi kuntalaisille tarjotun palvelun laatua ja määrää

Savonlinnan kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluiden seurauksena kaupunki vähentää henkilöstöä 104 henkilötyövuotta.

Soila Puurtinen

Kaupunginjohtaja Janne Laineen mukaan yksimielinen esitys on hyvä saavutus ja poikkeuksellista moniin muihin yt-neuvotteluihin verrattuna.
Kaupunginjohtaja Janne Laineen mukaan yksimielinen esitys on hyvä saavutus ja poikkeuksellista moniin muihin yt-neuvotteluihin verrattuna.

Savonlinnan kaupungin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet, kertoo kaupunki tiedotteessaan.

Kaupunginjohtaja Janne Laine toteaa, että kaupunginvaltuuston päättämä 4,8 miljoonan euron henkilöstömenosäästö vuosille 2019—2022 on saavutettu.

— Nyt käydyissä neuvotteluissa päädyttiin yhteisesti vielä 55 henkilötyövuoden lisävähennykseen eli henkilöstöä tullaan vähentämään yhteensä 104 henkilötyövuodella. Tämän seurauksena palvelujen taso ja määrä tulevat merkittävästi heikkenemään, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Savonlinnan kaupunginhallitus totesi päätöksellään 15. huhtikuuta yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksen ja päätti, että vuosien 2019—2022 aikana tehtävillä henkilöstövähennyksillä saavutetaan asetettu henkilöstömenosäästötavoite.

Eri toteutustapoja leikkauksille

Henkilöstömenoleikkaukset toteutetaan eläköitymisillä, irtisanomisilla, määräaikaisen palvelussuhteen päättyessä vakanssin täyttämättä jättämisillä, osa-aikaistamisilla, sisäisesti toisiin tehtäviin siirtämisillä tai toimintojen uudelleenjärjestämisillä sekä vapaaehtoisilla säästövapailla ja lomarahojen vapaaksi vaihtamisilla.

Kaupungin henkilöstövähennysten ennakoidaan heikentävän merkittävästi kuntalaisille tarjotun palvelun laatua ja määrää.

Kaupungin henkilöstömäärää on vähennetty vuosien 2013—2018 aikana noin 200 henkilötyövuotta. Kaupungin taloussuunnitelmaan vuosille 2019—2022 sisällytettiin 49 henkilötyövuoden vähennys, jonka lisäksi kaupunginvaltuusto päätti 55 henkilötyövuoden lisävähennyksestä. Yhteensä henkilöstövähennykset tulevat vuosien 2013—2022 aikana olemaan noin 304 henkilötyövuotta eli yli 10 miljoonaa euroa.

Leikkauksilla vaikutuksia koulujenkin toimintaan

Palvelutasovaikutukset tulevat selviämään, kun kaupunginhallituksen nyt tekemä päätös henkilöstömenoleikkaukset pannaan täytäntöön seuraavien vuosien aikana.

Henkilöstömenoleikkaukset tulevat muun muassa kasvattamaan koulujen ryhmäkokoja, supistamaan valinnaisuutta kouluissa, vähentämään vapaa-ajan- ja liikunta-alueiden sekä katujen ja puistojen hoitoa, supistamaan palvelutoimipisteiden aukioloaikoja sekä pidentämään erilaisten lupien käsittelyaikoja.

Myös kaupungin hallinnon henkilöstöön kohdistetaan mittavia henkilöstömenoleikkauksia. Henkilöstömenoleikkausten seurauksena työntekijöiden poissaolojen aikana sijaisuuksia ei välttämättä pystytä järjestämään, minkä seurauksena muissa kuin lakisääteisissä palveluissa voi esiintyä katkoja.

Vähennykset seurausta asetetuille säästöille

Neuvottelun tavoitteena oli löytää ratkaisut kaupunginvaltuuston 17. joulukuuta 2018 päättämille vuoden 2019 talousarviossa ja vuosien 2019—2022 taloussuunnitelmassa asetetuille säästöille.

Asetetut henkilöstösäästöt ovat 300 000 euroa vuodelle 2019 ja 1,5 miljoonaa euroa vuotta kohden ajalle 2020—2022.

Lisäksi kaupunginvaltuuston päättämästä neljän miljoonan euron suuruisesta toimintamenoleikkauksesta kaupunginhallitus kohdensi yhden miljoonan euron leikkauksen kaupungin omaan palvelutuotantoon.

Kolmen miljoonan euron osuus on tässä vaiheessa valmistelua kohdennettu Sosterille, mistä asian valmistelu ja neuvottelu ovat vielä kesken.

Yhteenlaskettuna talouden tasapainotusohjelma tämän hetkisen arvion mukaan on noin 14 miljoonaa euroa vuosina 2019—2022.

Kaupunginvaltuuston asettamien pysyvien henkilöstömenosäästöjen saavuttamiseksi yhteistoimintamenettelyssä tuli käydä läpi seuraavat keinot: vapaaehtoiset keinot, kuten virka- ja työvapaat, työaikajärjestelyt, lomarahan vapaaksi vaihtaminen, lomarahan leikkaaminen sekä muut henkilöstöltä tulevat säästöesitykset.

Mikäli henkilöstömenosäästöt eivät muutoin toteudu, vaihtoehtoina olivat myös toimien ja virkojen täyttämättä jättäminen tai täyttämisen lykkääminen, määräaikaisuuksien vähentäminen, henkilöstön lomauttaminen määräajaksi, osa-aikaistaminen tai irtisanominen.

Neuvottelut käytiin talven ja kevään aikana

Yhteistoimintaneuvottelut käytiin 21.2.—8.4.

Yhteistoimintaneuvottelujen taustalla on taloudellisia, tuotannollisia ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvia syitä. Neuvotteluissa käsiteltiin työnantajan suunnittelemia toimenpiteitä sekä niiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Lisäksi yhteistoimintaneuvottelujen aikana henkilöstöltä pyydettiin säästöesityksiä, jotka käsiteltiin tulosalue- ja toimialatasolla sekä yhteistoimintaneuvotteluissa.

Henkilöstöltä tuli yhteensä 220 eri esitystä, joita hyödynnetään kaupungin toiminnan kehittämisessä ja tulevissa toimintamenoleikkausvalmisteluissa. Yhteistoimintaneuvotteluissa saavutettiin yksimielisyys.

— Valmistelutyö oli vaikeaa, mutta saimme lopulta neuvoteltua yksimielisen neuvotteluesityksen. Yksimielinen esitys on hyvä saavutus ja poikkeuksellista moniin muihin yt-neuvotteluihin verrattuna. Vaativassa valmistelutyössä oli mukana laaja joukko henkilöstöä ja voidaankin kiittää toimialoja, henkilöstöä ja henkilöstöjärjestöjä hyvästä työstä haasteellisessa tilanteessa. Valmistelu oli erittäin vaikeaa, koska kaupungin henkilöstöä on jo vähennetty noin 200:lla ja lisäksi taloussuunnitelma sisälsi jo 49 henkilötyövuoden vähentämisen, kaupunginjohtaja Laine kertoo.

Hallintokunnat ja lautakunnat valmistelevat leikkausesitykset kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kesäkuun 2019 kokoukseen siltä osin kuin leikkaukset edellyttävät valtuustotasoista päätöksentekoa.

Vähennykset kaupungin omasta palvelutuotannosta

- Keskushallinnosta (poissulkien sosiaali- ja terveystoiminta) 117 000 euroa/vuosi
- Sivistystoimialalta 670 000 euroa/vuosi
- Tekniseltä toimialalta 213 000 euroa/vuosi
Kaupunginhallitus on kohdentanut kaupungin oman palvelutuotannon osalta yhden miljoonan euron suuruisen pysyvän toimintamenoleikkauksen 2020 alkaen.

Uutista muokattu klo 21.17. Korjattu henkilötyövuosien määrä otsikossa ja ingressissä.

Enimmillään kaupunki vähentää

- Keskushallinnosta henkilötyövuosina 10,3 viranhaltijaa/työntekijää

- Sivistystoimialalta henkilötyövuosina 30,5 viranhaltijaa/työntekijää

- Tekniseltä toimialalta henkilötyövuosina 14,3 viranhaltijaa/työntekijää.

Edellä mainituilla toimenpiteillä saavutetaan kaupunginvaltuuston vuosille 2019 ja 2020—2022 asettamat henkilöstömenosäästöt.